English to Malayalam Meaning of remove - നീക്കം


Remove :
നീക്കം

നീക്കം, വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും, പുറംതള്ളല്, പിൻവലിക്കൽ, നീങ്ങുക

നീക്കം, മോഷ്ടിക്കാൻ, വേറിട്ടു എടുത്തു, വിളവു, ഗണം, എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുക, ദൂരീകരിക്കാൻ, നീങ്ങുക, മാറ്റം, ട്രാൻസ്ഫർ, ഒഴികെ, ഭിന്നത, പിൻവലിക്കാൻ, പിന്വാങ്ങല്, നിര്മ്മിക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക, അടുത്തു, ഉയർത്താൻ, നശിപ്പിക്കുക, താഴെയിറങ്ങുക, പുറത്ത് വാ, ഇളക്കുക, ബ്രേക്ക്, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിരിച്ചുവിടുക, അതിക്രമം, നിറുത്തുക, പുറത്താക്കുക, പുറംതള്ളുക, ഉദ്ധരിക്കുക, തെളിവ്കാട്ടുക, ലിഫ്റ്റ്, വീണ്ടെടുക്കുക, ഉദ്ധരിക്കൽ, നിവാരണത്തിന്, നിർമാർജനം, സ്ഥാനം മാറ്റുക, വലിക്കുക, വലിച്ചിടുക, വിദേശത്തുപാര്ക്കുക, ഓടിപ്പോകുക, ഒഴിഞ്ഞു, കടന്നുപോകുക, വിട്ടേക്കുക, സഹിതം ഉപകരണം, മോചനം, ഏകാന്തരക്രമത്തിൽ, കൈമാറ്റം, വിവര്ത്തനം ചെയ്യുക, പ്രെസ്ചിംദ്, സിംഗിൾ, പിൻവലിച്ചു, കണ്ണുനീര്, തകര്ക്കുക, കുറയ്ക്കുക, തെറ്റിക്കുക, ലുക്സഅതെ, ഉപായം, ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ, അവസാനിപ്പക്കുക, നിവർത്തിക്കും, കൊല്ലരുതേ, തീര്ക്കുക, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, കമവല്ക്കരിക്കുക, ഒത്തുതീര്പ്പ്, കഴുകുക, വെടിപ്പാക്കി, മറന്നുകൂടാ, സംസ്കരിക്കുകയും, നാശം, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തജശ, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, കൊല്ലുക, ലഘൂകരിക്കാനും, നിഷേധിക്കുന്നു, പരിഹാരം, മറച്ചു, സത്തിൽ, ഈന്വുക, നാടുകടത്തുക, മാറ്റി വെക്കുന്നതിൽ, മാറ്റിവെയ്ക്കുക, ശെല്വെ, പുറമെ വെച്ചു, വലിച്ചുകളവാനായി, കൊണ്ടുപോകുന്ന, തുടച്ചുനീക്കുക, പരിഹരിക്കുന്നതിനും

നീക്കംനീക്കംചെയ്തുനീക്കംചെയ്യുന്നുനീക്കംചെയ്യുന്നതിന്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of remove in English
Noun(1) degree of figurative distance or separation
Verb(1) remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract(2) remove from a position or an office(3) dispose of(4) cause to leave(5) shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes(6) go away or leave(7) kill intentionally and with premeditation(8) get rid of something abstract
Examples of remove in English
(1) Finally, make sure to clean brushes and foundation sponges weekly to remove makeup buildup and keep them fresh, soft, and supple.(2) Echoes of scripture, which abound in Map's text, provide examples of echoes at a considerable remove from the original.(3) This seems a far remove from the ÔÇÿYour country needs youÔÇÖ call to arms which galvanised Western nations in the past.(4) Scenes like this, directed at a remove , give this film a random, almost post-apocalyptic feel.(5) To the laughter of those around me, I marched him to the creek and sat down to remove my boots before pulling him into the water.(6) The cultural remove between medical colonizers and the medically colonized is even starker than elsewhere.(7) Economic realities have helped to remove the old stigma associated with renting.(8) And this poll was taken during that crucial cabinet meeting that decided it would remove him at some date and time to be specified.(9) Like Theo, I participate in the mourning of the American repertory circuit from somewhat of a remove .(10) And I don't think it'd be fair to remove him at this point in time.(11) The problem becomes that the actual spirit of giving to those less fortunate is placed at a remove .(12) at this remove , the whole incident seems insane(13) I was at a huge remove from any of the Troubles - they didn't impact on my life other than on the television news.(14) If El Greco painted at a remove from reality, using figurines as models, that was because he opted to do so.(15) The implementation of this policy would remove risks associated with environmental tobacco smoke.(16) Once limiting beliefs are discovered you are in a position to remove them.
Related Phrases of remove
(1) to remove ::
ഒഴിവാക്കാന്
(2) remove from ::
നിന്ന് നീക്കം
(3) remove barriers ::
പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീക്കാൻ
(4) remove the peel ::
തോല് നീക്കം
(5) remove the waste from ::
മാലിന്യ നീക്കം
Synonyms
Verb
1. detach ::
വേര്പെടുത്തുക
3. take out ::
തുടങ്ങുക
5. clean off ::
ഓഫ് വൃത്തിയാക്കുക
6. dismiss ::
പുറംതള്ളുക
7. withdraw ::
പിൻവലിക്കാൻ
8. delete ::
ഇല്ലാതാക്കുക
9. uproot ::
നിവാരണത്തിന്
11. get rid of ::
മുക്തിപ്രാപിക്കുക
12. take ::
എടുക്കുക
13. transfer ::
ട്രാൻസ്ഫർ
14. absent ::
ഹാജരില്ലാത്ത
15. bump off ::
ഓഫ് ബുഷസ്
Antonyms
1. don ::
അധോലോക
Different Forms
remove, removed, removes, removing
Word Example from TV Shows
You'll remove your white cloak immediately.

You'll REMOVE your white cloak immediately.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

Did you remove the skin?

Did you REMOVE the skin?

Game of Thrones Season 4, Episode 5

The objective here is to remove Cersei

The objective here is to REMOVE Cersei

Game of Thrones Season 8, Episode 4

...where I attempt to remove
your leather armor.

...where I attempt to REMOVE your leather armor.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

You need to remove that
chair from the building.

You need to REMOVE that chair from the building.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: remove

Meaning and definitions of remove, translation in Malayalam language for remove with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of remove in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'remove'

What remove means in Malayalam, remove meaning in Malayalam, remove definition, examples and pronunciation of remove in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History