English to Malayalam Meaning of severe - കടുത്ത


Severe :
കടുത്ത

കടുത്ത, അക്യൂട്ട്, മാർബിളുകൾ, മൂർച്ചയുള്ള, കയ്പേറിയ, ശക്തമായ, ഹാർഡ്, ശരൂണ്, ഭാരമുള്ള, ലെഅഥെര്യ്, ചൂടുള്ള, ഉണര്ത്തപ്പെട്ട, മണംനിറഞ്ഞ, ആസിഡ്, കര്ക്കശമായ, ഔത്സുക്യമുള്ള, മുകുളം, അസഹമായ, കരയുന്ന, കഠിനമായ, വ്യക്തമായ, അസാധാരണമായ, സ്ചബ്രൊഉസ്, അഹങ്കാരം, നിഗളിച്ചു, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, ഉഷ്ണമേഖലയിലുള്ള, ഉയർന്ന, കുപിതനായ, അരക്കിറുക്കനായ, വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ, വേദനയേറിയ, ഹിംസാത്മകമായ, പതിവായ, തിങ്ങിയ, കട്ടിയുള്ള, ക്യൂബിക്, ഖരമായ, തീക്ഷ്ണവുമായ, തുളച്ച്, വിരുതുള്ള, ദുസ്സഹമായ, ശബ്ദം, ആഴമുള്ള, ഇരുണ്ട, അതിവേഗം കണക്ക്, പെട്ടെന്നുള്ള, കർശനമാണ്, കർശനമായ, അമരം, വികസനം

കഠിനമായകഠിനമായിsevereness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of severe in English
Adjective(1) intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality(2) very strong or vigorous(3) severely simple(4) unsparing and uncompromising in discipline or judgment(5) causing fear or anxiety by threatening great harm(6) very bad in degree or extent
Examples of severe in English
(1) He demanded severe action against those guilty officers.(2) People at the scene, at about 9.30 pm when the fire was noticed, were beaten back from the house by intense black smoke and severe heat.(3) The lighting is very bright which together with the high-tech wine dispensing machinery makes Vino Venue appear clinical and severe .(4) The baby spent 19 days in the hospital's neonatal intensive care unit with severe brain damage, resulting in permanent disabilities.(5) In a separate section, the report reveals that farmed halibut, sea bass and sea bream can suffer from severe cataracts when reared intensively, causing blindness and corneal bleeding.(6) These exams were undoubtedly among of the most severe mathematical tests.(7) These are very serious and grave matters which call for severe punishment.(8) However a few people with psoriasis have a more severe form that requires intensive medical and nursing care.(9) Such an austere destination was, he warned, far more elusive, demanding severe discipline and total renunciation.(10) The period was earlier this year and has been a severe test for China's transportation system and also for the passengers.(11) His strong, direct running and sturdy defence could be vital to the Irish cause on a day their rearguard faces a severe test.(12) There are far more severe punishments than capital punishment.(13) Mrs Al-Munchi is believed to have suffered a severe asthma attack earlier in the day.(14) Even if many who have transgressed as he did avoid a term in prison, I believe when his name was placed on the register it was a more severe punishment than any custodial sentence.(15) In the 1850s, Thomas Holt had designed the main building for Peace College in Raleigh in a severe neo-classical style.(16) But the most important way to tackle the issue is to conduct surprise inspections frequently and impose severe punishment on the guilty.
Related Phrases of severe
(1) severe weather ::
കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ
(2) severe pain ::
അതികഠിനമായ വേദന
(3) severe headache ::
കടുത്ത തലവേദന
(4) severe damage ::
നാശനഷ്ടം
(5) severe cold ::
തണുത്ത കഠിനമായ
(6) severe drought ::
കടുത്ത വരൾച്ച
(7) severe punishment ::
കഠിനമായ ശിക്ഷ
(8) most severe ::
ഏറ്റവും കടുത്ത
(9) very severe ::
വളരെ ഗുരുതരമായ
Synonyms
Adjective
1. acute ::
അക്യൂട്ട്
2. fierce ::
ഉഗ്രകോപം
3. harsh ::
കര്ക്കശമായ
4. excruciating ::
ജീവനുണ്ടായിരുന്നു
5. difficult ::
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
6. extortionate ::
എക്സതൊര്തിഒനതെ
7. stern ::
അമരം
8. plain ::
പ്ലെയിൻ
10. terrible ::
കഠിനമായ
11. knockout ::
നോക്ക് ഔട്ട്
12. grave ::
കുഴിമാടം
Antonyms
1. clement ::
സഹനശീലനും
2. gentle ::
അവിശാസമുള്ള
3. lax ::
ലാക്സ്
4. lenient ::
സൗമമായ
Different Forms
severe, severely, severeness
Word Example from TV Shows
On the other hand, severe string burn
is a real and ever-present danger.

On the other hand, SEVERE string burn is a real and ever-present danger.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 6

has been involved in a severe car accident\Non the M-506,

has been involved in a SEVERE car accident
on the M-506,

Money Heist Season 1, Episode 12

English to Malayalam Dictionary: severe

Meaning and definitions of severe, translation in Malayalam language for severe with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of severe in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'severe'

What severe means in Malayalam, severe meaning in Malayalam, severe definition, examples and pronunciation of severe in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History