English to Malayalam Meaning of quick - പെട്ടെന്നുള്ള


Quick :
പെട്ടെന്നുള്ള

ഉപവാസം, പെട്ടെന്നുള്ള, ദുതമായ, വേഗത്തിൽ, അതിവേഗം കണക്ക്, തിടുക്കത്തിലുള്ള, എക്സപെദിതിഒഉസ്, തിടുക്കപ്പെട്ടതായ, കണിശമായി, തംതിവ്യ്, ഉള്ളിലെ ന്യായാധിപനായിരുന്നു, അടിയന്തര, നേരത്തെയുള്ള, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ഭദ്രതയും, മറിഞ്ഞു, ഡയറി, ഫൊഒഌഅര്ദ്യ്, ചിന്താശൂനമായ, തുളച്ച്, കൂർത്തതും, തട്ടുന്ന, മൂർച്ചയുള്ള, മിടുക്കന്മാർ, ആനിമേറ്റഡ്, സ്പഷ്ടമായ, തകർപ്പൻ, ഇലാസ്റ്റിക്, കാരണം, സിറാജ്, ഇളക്കാവുന്ന, പെര്ചിപിഎംത്, Peart, തയ്യാറാണ്-ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി, പെട്ടെന്നുള്ള-ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി, ക്നച്ക്യ്, അക്യൂട്ട്, ആത്യാന, ജീവനുള്ള, ജീവസ്സുറ്റ, ജീവനോടെ, തൽസമയ, സുപ്രധാന, വർത്തമാന, ശക്തമായ, ഹിംസാത്മകമായ, കടുത്ത

പെട്ടെന്നുള്ള, അഹ്മദ്, അമൈന്, ഉടൻ, ഉപവാസം, ഉടനെ, ഉടന്, നേരിട്ട്, തൽക്ഷണം, സ്ഥാനം, ചെടി, ജീവന്, ആജീവനാന്തം, അസ്തിത്വം, ഉപജീവനം, ശ്വാസം

പെട്ടെന്നുള്ളവേഗത്തിലുള്ളനായക്കുട്ടിവേഗംquickness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of quick in English
Noun(1) any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail
Adjective(1) accomplished rapidly and without delay(2) hurried and brief(3) moving quickly and lightly(4) apprehending and responding with speed and sensitivity(5) performed with little or no delay(6) easily aroused or excited
Adverb(1) with little or no delay
Examples of quick in English
(1) It doesn't exactly hurt when they dig but it is uncomfortable like when you chew a nail down to the quick .(2) In this novel, Beverly Lamark is a successful mystery writer with a quick temper and acerbic wit.(3) Best wishes to Eilish Marren who sustained a broken ankle recently and we wish her a speedy recovery and a quick return to the playing field.(4) Troy Stevenson, a murderer, was formerly a big man in the drug business with a quick temper and a bigger attitude.(5) We've got excellent linebackers because of the speed there, and we're fast and quick up front.(6) Her bearing has turned to reserve, her normally quick eyes dull and watery.(7) And it is that a company can play quick and fast with procedural rules, and escape action.(8) If you suffer from either type of sinusitis, our quick fixes offer fast relief.(9) The PRSI changes cut to the quick of a constituency that she and her party hold dear.(10) Sherlock Holmes's quick eye took in my occupation, and he shook his head with a smile as he noticed my questioning glances.(11) ÔÇÿHe's pretty quick on the uptake,ÔÇÖ she replied.(12) I got away quick , which was down to the nerves, the aggression, the excitement and the adrenalin.(13) So, being quick and bright, she explains that she meant ÔÇÿhard-working peopleÔÇÖ.(14) The set was two and a half hours of music with a twenty-minute interval for drinks and some quick reprogramming of the lights and video projectors.(15) Mary, who never received any domestic training from her mother at home, marries Jack, a business executive with a quick temper.(16) They know her and her flaws - a quick temper, a dicey sexual past - too well for that.
Related Phrases of quick
(1) be quick ::
പെട്ടെന്ന്
(2) quick search ::
ദ്രുത തിരയൽ
(3) quick time ::
പെട്ടെന്നുള്ള സമയം
(4) quick start ::
പെട്ടെന്നുള്ള തുടക്കം
(5) quick look ::
ദ്രുത വീക്ഷണം
(6) quick-witted ::
പെട്ടെന്നുള്ള-ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി
(7) quick-tempered ::
പെട്ടന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന
(8) quick reply ::
പെട്ടെന്നുള്ള മറുപടി
(9) quick fix ::
പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരത്തിന്
(10) very quick ::
വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള
Synonyms
Adjective
1. fast ::
ഉപവാസം
2. hasty ::
തിടുക്കത്തിലുള്ള
3. sudden ::
പെട്ടെന്നുള്ള
4. intelligent ::
ബുദ്ധിയുള്ള
5. prompt ::
കണിശമായി
6. ready ::
തയ്യാറാണ്
7. speedy ::
വേഗത്തിൽ
8. warm ::
ഊഷ്മള
9. agile ::
ദുശ്ശീലം
Adverb
Antonyms
1. dense ::
തിങ്ങിയ
2. dim ::
മങ്ങിയ
3. dull ::
മുഷിഞ്ഞ
4. dumb ::
ഊമ
5. empty-headed ::
വെറുതെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
6. fatuous ::
ഫതുഒഉസ്
7. half-witted ::
പകുതി-ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി
8. mindless ::
വിരസമായ
9. obtuse ::
ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്
10. opaque ::
ആഗിരണം
11. senseless ::
അചേതനം
12. simple ::
ലഘുവായ
13. slow ::
സ്ലോ
14. soft ::
മൃദുവായ
15. stupid ::
വിവേകശൂനമായ
16. thick ::
കട്ടിയുള്ള
Different Forms
quick, quicker, quickest, quickly, quickness
Word Example from TV Shows
Look, let me just top it off,
all right, really quick.

Look, let me just top it off, all right, really QUICK.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

Quick, sit.

Quick, sit.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

Well, I’ll make it quick,\NI just wanted to ask you

Well, I’ll make it QUICK,
I just wanted to ask you

Money Heist Season 1, Episode 10

The quick version.

The QUICK version.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

308 Negra Arroyo Lane!
You've gotta come quick.

308 Negra Arroyo Lane! You've gotta come QUICK.

Breaking Bad Season 5, Episode 14

English to Malayalam Dictionary: quick

Meaning and definitions of quick, translation in Malayalam language for quick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of quick in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'quick'

What quick means in Malayalam, quick meaning in Malayalam, quick definition, examples and pronunciation of quick in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History