English to Malayalam Meaning of easy - എളുപ്പമായ


Easy :
എളുപ്പമായ

എളുപ്പമായ, ലഘുവായ, വഞിച്ചിരിക്കുന്നത്, മൃദുവായ, വെളിച്ചം, പ്രകൃതി, നേടുക-ന്-കഴിയും, ഒഴുകുന്ന, സ്വതന്ത്ര, ഗ്ലിബ്, സൗമമായ, തവിട്ടു, വഹനീയമായ, അനായാസം, താനേയുണ്ടായ, ഈസി ഗോയിംഗ്, സുഗമമായ, അഭയാര്ത്ഥി, നിവര്ന്ന, ഋജുവായത്, നേരിട്ട്, അചഞ്ചലമായ, സേച്ഛാചാരിയായ, അനിയന്ത്രിതമായ, മേള, തടസ്സമില്ലാതെ, കന്യാമറിയത്തിന്റെ, ചെറിയ, താണതരമായ, സൂക്ഷ്മമായ, എളുപ്പത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന, ലംബമായി, ലിഫ്റ്റിംഗ്, നിഷ്കളങ്കമായ, .കോരസീനേ, സമാധാനപരമായ, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, സമാധാന, ഫോണ്വിളി, നിശ്ചലമായ

എളുപ്പമായ, ലളിതമായി, മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച്

എളുപ്പമായ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of easy in English
Adjective(1) posing no difficulty; requiring little effort(2) not hurried or forced, or easygoing(3) free from worry or anxiety(4) affording pleasure(5) having little impact, or light(6) readily exploited or tricked(7) in fortunate circumstances financially; moderately rich(8) marked by moderate steepness(9) affording comfort(10) casual and unrestrained in sexual behavior, or light(11) less in demand and therefore readily obtainable(12) obtained with little effort or sacrifice, often obtained illegally
Adverb(1) with ease (`easy' is sometimes used informally for `easily'(2) without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'(3) in a relaxed manner; or without hardship
Examples of easy in English
(1) it's no easy task(2) You searched for premises which were comparatively easy targets.(3) He looked set for an easy season after early domination, but a slump in his form mid-season made a race of it.(4) It is thought that the attacker preyed on him because he thought he was an easy target.(5) he was easy to identify(6) he had an easy way about him(7) With so many people to choose from, booking several dates in a short amount of time is easy .(8) He said it was easy for politicians to make spending promises but more difficult to find the money.(9) The house in the suburbs, the sense of life being easy and calm, it was a little dull but fulfilling.(10) Mr Weston, a lifelong biker, said: " Bikers are easy pickings.(11) In many ways, life is too easy for those American developers.(12) Part of the reason is that the lunch programs are an easy target for political special interests.(13) Nobody is going to think you're easy , in fact they will probably think you are sensible and cautious.(14) He is so easy with it that like a general who has always won battles, he has won loud applause from the audience after each show.(15) there's no easy answer to it(16) It is an easy point of criticism Larry, but the problem with family violence is the hidden nature of it.
Related Phrases of easy
(1) take it easy ::
ലളിതമായി എടുക്കൂ
(2) take easy ::
സാരമാക്കണ്ട
(3) very easy ::
വളരെ എളുപ്പം
(4) be easy ::
എളുപ്പത്തിൽ
(5) not easy ::
എളുപ്പമല്ല
(6) easy-going ::
ഈസി ഗോയിംഗ്
(7) too easy ::
വളരെ എളുപ്പമാണ്
(8) easy come easy go ::
എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നു
Synonyms
Adjective
1. uncomplicated ::
ണ്ണതയില്ലാതെയും
2. docile ::
അധീനപ്രദേശത്തേയ്ക്ക്
3. vulnerable ::
ഭേദിക്കാവുന്ന
4. natural ::
പ്രകൃതി
5. calm ::
ശാന്തമായ
6. leisurely ::
വിഭവസമൃദ്ധമായ
7. promiscuous ::
പ്രൊമിസ്ചുഒഉസ്
8. well-off ::
നന്നായി ഓഫ്
9. gentle ::
അവിശാസമുള്ള
Adverb
11. tardily ::
തര്ദില്യ്
13. soft ::
മൃദുവായ
Antonyms
1. arduous ::
പ്രയാസകരമായ
2. demanding ::
ആവശ്യപ്പെട്ട്
3. exacting ::
രുചികാട്ടാതിരുന്ന
4. formidable ::
കരുത്തുറ്റ
5. hard ::
ഹാർഡ്
6. labored ::
അദ്ധ്വാനിച്ചു
7. laborious ::
വാദപ്രതിവാദം
8. rough ::
പരുക്കനായ
9. severe ::
കടുത്ത
10. stiff ::
വഴങ്ങാത്ത
11. strenuous ::
പ്രയാസകരമായ
12. tough ::
കടുപ്പമേറിയ
Different Forms
easy
Word Example from TV Shows
Dolores:
The passage wasn't easy.

Dolores: The passage wasn't EASY.

Westworld Season 2, Episode 10

And it's so easy to create chaos, brother.\NLet me tell you...

And it's so EASY to create chaos, brother.
Let me tell you...

Money Heist Season 3, Episode 2

Yeah, well, it was quite
a tale. Couldn't have been
easy to, you know,

Yeah, well, it was quite a tale. Couldn't have been EASY to, you know,

Breaking Bad Season 4, Episode 4

Aye, but we don't need to
make it easy for them.

Aye, but we don't need to make it EASY for them.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

Easy. Yes.

Easy. Yes.

Money Heist Season 3, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: easy

Meaning and definitions of easy, translation in Malayalam language for easy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of easy in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'easy'

What easy means in Malayalam, easy meaning in Malayalam, easy definition, examples and pronunciation of easy in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History