English to Malayalam Meaning of cause - കാരണം


Cause :
കാരണം

കാരണം, പേരകം, നിമിത്തം, അവസരത്തിൽ, അടിത്തറ, വേര്, കാര്യം, ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം, വസ്തുനിഷ്ഠമായ, ഉദ്ദേശം, വേല, ജോലി, ചുമതല, പിന്തുടരല്, പ്രവൃത്തി, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്, ഹർജി, വെടിവെപ്പാണ്, ഉപായരൂപേണ, വാദം, യുക്തിവാദം, കരാറിലെ, ചിന്ത, വസ്തു, പ്രതിഭാസം, സ്രഷ്ടാവ്, വൈദുതോല്പാദനയന്തം, നിര്മാതാവ്, നിര്മ്മാതാവ്, ഘടകം, ഉറവിടം, ഉത്ഭവം, സ്വാധീനം, വിത്ത്, ചോളം, PIP, ബീജം, അരുതാത്തതു, പേരിപ്പിക്കുന്ന, കടമ, ടാസ്ക്, സംഭവം, കേസ്, സംഭവിക്കുന്നത്, വിഷയം, തീം, പിതാവ്, ആദി, വേണ്ടി, സ്പ്രിംഗ്, പാരന്റ്, പ്രകടനം, മാത്തു, ഓഫീസ്, പണി ചെയ്തു, വധശിക്ഷ, അടിസ്ഥാനം, നിലത്തു, അടിത്തറയാണ്, അപ്പീൽ, വിളി, ചെയ്ത സത്യം

കോപിപ്പിപ്പാൻ, കാരണം, കൊണ്ടുവരുകയും, ഉണ്ടാക്കുക, ഘടനകകളുമുണ്ടാകും, അവസരത്തിൽ, പ്രസവിക്കും, സൃഷ്ടിക്കാൻ, വളരാൻ, ജനിച്ചിട്ടു, ഓഫ് ഒരിടത്ത്, കണക്ക്, വേണ്ടു, വിരമിച്ചാൽ, നിർത്തുക, അവസാനിപ്പക്കുക, ഹർജി, നൽകുക, വെക്കുകയും, ഡ്രൈവ്, ഭാഗമാവുകയാണ്, പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും, വരുമാനം, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്, കവറിൻറെ, അരുത്

കാരണംമൂലമുണ്ടാകുന്നപറ്റുകയില്ലകാരണങ്ങൾകാരണമാകുകയും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cause in English
Noun(1) events that provide the generative force that is the origin of something(2) a justification for something existing or happening(3) a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end(4) any entity that produces an effect or is responsible for events or results(5) a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
Verb(1) give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally(2) cause to do; cause to act in a specified manner
Examples of cause in English
(1) the cause of the accident is not clear(2) Bartlett has already committed himself to the cause and has sacrificed his international career to do so.(3) class size is a cause for complaint in some schools(4) For most this would be cause for celebration, but for Daniel it is cause for concern.(5) Police are investigating the possibility of mechanical failure as the cause of the accident.(6) As an advocate for the cause , she is all the more effective for taking a line in wry understatement unusual in this context.(7) His underlying common law cause of action arose on the date of his injury in December 1996.(8) It is a strong thing for a court to refuse to hear a party to a cause and it is only to be justified by grave considerations of public policy.(9) Smoking is the primary preventable cause of morbidity and mortality in the United States.(10) Several tests may help determine the underlying cause of chronic kidney disease.(11) it's for a worthwhile cause(12) drink is a major cause of accidents(13) this disease can cause blindness(14) she devoted her life to the cause of deaf people(15) How this is supposed to help her cause is less obvious.(16) The first is the expedition of the hearing of the cause in this Court.
Related Phrases of cause
(1) root cause ::
പ്രധാന കാരണം
(2) the cause ::
കാരണം
(3) cause and effect ::
കാരണവും ഫലവും
(4) just cause ::
വെറും വ്യവഹാരം
(5) cause trouble ::
കുഴപ്പങ്ങൾ
(6) cause of death ::
മരണ കാരണം
(7) lost cause ::
നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം
(8) probable cause ::
ഇതെന്നു കാരണം
(9) good cause ::
നല്ല കാരണം
(10) main cause ::
പ്രധാന കാരണം
Synonyms
Noun
1. source ::
ഉറവിടം
2. reason ::
കാരണം
3. principle ::
തത്വത്തിൽ
4. case ::
കേസ്
5. effort ::
ശ്രമം
6. suit ::
വസ്തം
Verb
7. bring about ::
കൊണ്ടുവരുകയും
8. do ::
ചെയ്യുക
9. stimulate ::
ഉത്തേജിപ്പിക്കുക
Antonyms
1. consequence ::
പരിണതഫലം
2. corollary ::
മുഖ്യവാദത്തിന്റെ
3. development ::
വികസനം
4. effect ::
ഫലം
5. fate ::
വിധി
6. fruit ::
പഴം
7. issue ::
ഇഷ്യൂ
8. outcome ::
അനന്തരഫലം
9. outgrowth ::
ഒഉത്ഗ്രൊവ്ഥ്
10. product ::
ഉത്പന്നം
11. result ::
ഫലമായി
12. sequel ::
തുടർച്ച
13. sequence ::
അനുകമം
14. upshot ::
എന്തായിരിക്കും
Different Forms
cause, caused, causeless, causes, causing
Word Example from TV Shows
She plans on flirting with members of the
tenure committee to further Leonard's cause.

She plans on flirting with members of the tenure committee to further Leonard's CAUSE.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

'Cause when we're flinging things at Stannis,
he's flinging them right back at us.

'Cause when we're flinging things at Stannis, he's flinging them right back at us.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

'Cause I make a lot more
money than Howie,

'Cause I make a lot more money than Howie,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 16

♪ This will never end
'Cause l want more ♪

♪ This will never end 'Cause l want more ♪

Breaking Bad Season 4, Episode 3

Don't worry about it 'cause
I'm done putting up with him!

Don't worry about it 'CAUSE I'm done putting up with him!

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: cause

Meaning and definitions of cause, translation in Malayalam language for cause with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cause in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'cause'

What cause means in Malayalam, cause meaning in Malayalam, cause definition, examples and pronunciation of cause in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History