English to Malayalam Meaning of rise - വർധന


Rise :
വർധന

ഉദയം, വർധന, ലഹള, എമെര്സിഒന്, ഉയരത്തിലുമുള്ള, സ്പ്രിംഗ്, വർധിപ്പിക്കുക, ഇൻക്രിമെന്റും, ഉയർത്താൻ, അഭിവൃദ്ധി, കയറ്റം, മറിക്കുക, ജനനം, ഉത്പാദനം, വളര്ച്ച, എമനതിഒന്, വലിയതോതിലുള്ള, അരങ്ങേറ്റം, പ്രഭാതത്തെ, എഴുന്നേറ്റു, ജനക്ഷോഭം, ജാഗ്രത, നീങ്ങുക, കുരുവി, കയറുക, അച്ച്ലിവിത്യ്, കാഴ്ച, .ദൈവിക, വികസനം, ആരോഹണ, സവാരി, മലകയറ്റം-അപ്പ്, മൗണ്ട്, അസൻഷൻ

എഴുന്നേറ്റു, വളരാൻ, വർധന, ഉണരുക, കയറുക, വന്നു, വരിക, എത്തും, ദൃശ്യമാകും, നടക്കുന്നത്, സംഭവിക്കുക, അടുത്തുവരിക, ആരോഹണംചെയ്യുക, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക, വിജയം, വളര്ത്തുക, നേട്ടം, .ദൈവിക, കുതിരസവാരി, ആക്രമണം, മൗണ്ട്, വർധിപ്പിക്കുക, ശബ്ദത്തിലാണെന്ന്, പ്രസവിക്കും, സൃഷ്ടിക്കാൻ, കാരണം, ജനിച്ചിട്ടു, ഉദിക്കുക, ഇഷ്യൂ, ഉപ്രിസെ, വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, വികസിപ്പിക്കുക, വർദ്ധനയാണ് ആയിരിക്കും, വളരുക, ചുരം, ഒപ്പം പോകുക, അതിനൊപ്പം, മുന്നോട്ട് പോവുക, ഉണ്ടാക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക, മുൻകൂർ, മെച്ചപ്പെട്ട, ഐശ്വര്യം, ചെന്നു, വരെ തിരക്ക്, ദ്വാരമടയ്ക്കുക, കുതിക്കുക, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു, പൊട്ടി മുളക്കുക, ശക്തി നേടും, ചടുലമായ തീർന്നിരിക്കുന്നു, ബാബരി, വരുന്നത്, ജനിക്കുക, ഇനം, ജനക്ഷോഭം, ഹാജരാക്കും, ങ്ങൾ, ലഹളയുടെ, മിലിതതെ, വീണുപോയത്, നോക്കൂ, കാണിക്കുക

വർധനഉയരുന്നുഉയരുന്നrisings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rise in English
Noun(1) a growth in strength or number or importance(2) the act of changing location in an upward direction(3) an upward slope or grade (as in a road(4) a movement upward(5) the amount a salary is increased(6) the property possessed by a slope or surface that rises(7) a wave that lifts the surface of the water or ground(8) (theology(9) an increase in cost(10) increase in price or value
Verb(1) move upward(2) increase in value or to a higher point(3) rise to one's feet(4) rise up(5) come to the surface(6) come into existence; take on form or shape(7) move to a better position in life or to a better job(8) go up or advance(9) become more extreme(10) get up and out of bed(11) rise in rank or status(12) become heartened or elated(13) exert oneself to meet a challenge(14) take part in a rebellion; renounce a former allegiance(15) increase in volume(16) come up, of celestial bodies
Examples of rise in English
(1) The mist started rise higher into the sky and the surroundings became clearer.(2) the wind continued to rise(3) Future generations will have to find some other way to rise up against their parents.(4) Up from Baikal's shore, mountains rise sharply for a vertical mile, towering high as the canyon rim above the Colorado River.(5) Christy stared mutely out the window as the church's steeple loomed into view over the rise of the next hill.(6) It has been a rapid rise for the former revenue official from Raheny in north Dublin.(7) Suddenly, she felt goosebumps rise on her arms and she shivered.(8) If anything its enormous decline has beaten its meteoric rise back in the halcyon days.(9) Part of me would like to believe that things like this will strike a chord within us all, making us rise up and say ÔÇÿNO, we will not have it!ÔÇÖ(10) Finally, she crested a rise and the town came into view.(11) Finally opening her eyes, she noted that, other than the shallow rise and fall of his chest, there was no movement coming from him.(12) non-supervisory staff were given a 5 per cent rise(13) How do you explain the rise of indigenous movements in Bolivia and the rest of Latin America?(14) few models have had such a meteoric rise(15) Is it a challenge to stay level headed given you've had a meteoric rise in terms of your acting career?(16) China's rise is all the more remarkable for its speed.
Related Phrases of rise
(1) rise up ::
എഴുന്നേറ്റു
(2) rise against ::
എതിർക്കും
(3) give rise to ::
ഘടനകകളുമുണ്ടാകും
(4) rise and fall ::
ഉയര്ച്ചയും താഴ്ച്ചയും
(5) high-rise ::
ഉയർന്ന വർധന
(6) rise above ::
പൊങ്ങി വരിക
(7) pay rise ::
ശമ്പള വർധന
(8) on the rise ::
കൂടിയിട്ടുണ്ട്
(9) rise again ::
വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു
Synonyms
Noun
1. increase ::
വർധിപ്പിക്കുക
2. improvement ::
അഭിവൃദ്ധി
3. progress ::
പുരോഗതി
4. slope ::
ചെളിവെള്ളം
5. hike ::
വർധന
6. lift ::
ലിഫ്റ്റ്
7. ascending ::
ആരോഹണ
8. salary increase ::
ശമ്പളം വർധന
9. raise ::
ഉയർത്താൻ
10. upgrade ::
അപ്ഗ്രേഡ്
11. advance ::
മുൻകൂർ
12. rising ::
ഉയരുന്ന
13. emanation ::
എമനതിഒന്
Verb
15. loom ::
ലൂം
16. go up ::
ചെന്നു
17. improve ::
മെച്ചപ്പെടുത്തുക
18. get higher ::
കൂടുതൽ നേടുക
21. adjourn ::
നിറുത്തിവയ്ക്കുക
22. make progress ::
പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കൂ
23. react to ::
പ്രതികരിക്കുക
24. come back to life ::
തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
25. swell ::
വീങ്ങുക
26. rebel ::
വിമത
27. originate in ::
ഉദ്ഭവിക്കേണ്ടതു്
28. brighten ::
പ്രസന്നതയോടെ
29. slope upward ::
ചരിവ് മേലോട്ടു
30. arise ::
എഴുന്നേറ്റു
31. climb up ::
മുകലിലോട്ട് കയറുക
32. climb ::
കയറുക
33. heighten ::
വളര്ത്തുക
34. resurrect ::
ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിക്കുകയും
35. rise up ::
എഴുന്നേറ്റു
36. prove ::
തെളിയിക്കുക
37. develop ::
വികസിപ്പിക്കുക
38. come up ::
അടുത്തുവരിക
39. lift ::
ലിഫ്റ്റ്
40. ascend ::
ആരോഹണംചെയ്യുക
Antonyms
1. contract ::
കരാർ
2. decrease ::
കുറയുക
3. diminish ::
കമ്മിവരുത്തരുത്
4. dwindle ::
അവസാനിക്കാൻ
5. lessen ::
കുറക്കുക
6. recede ::
പിന്വാങ്ങുക
7. wane ::
.അനാദിയായ
Different Forms
rise, rises, rising, risings
Word Example from TV Shows
I can never leave Vaes Dothrak, until I rise
as smoke from the pyre on the day I die.

I can never leave Vaes Dothrak, until I RISE as smoke from the pyre on the day I die.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

Rise. Remove your helm.

Rise. Remove your helm.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

I would rise, but...

I would RISE, but...

Game of Thrones Season 1, Episode 6

MAN 2: Rise! Rise!

MAN 2: Rise! Rise!

Vikings Season 1, Episode 7

Now, rise and shine,
sleepy head.

Now, RISE and shine, sleepy head.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: rise

Meaning and definitions of rise, translation in Malayalam language for rise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rise in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'rise'

What rise means in Malayalam, rise meaning in Malayalam, rise definition, examples and pronunciation of rise in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History