English to Malayalam Meaning of great - മഹത്തായ


Great :
മഹത്തായ

മഹത്തായ, ഗ്രാൻഡ്, ഉയർന്ന, കമാനം, സുവ്യക്തമായ, ആഗസ്റ്റ്, വലിയ, വിപുലമായ, പ്രധാന, ശുഭോദര്ക്കമത്രേ, വലിയ തോതിലുള്ള, പ്രമുഖ, എന്നെ വ്യത്യസ്തമായി, പ്രശസ്ത, വൻ, വിശാലമായ, അതിഗംഭീരമായ, ഔദാരമുള്ള, രംഗങ്ങള്, ഉന്നതമായ, മാമോത്ത്, പർവത, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, അധികമായ, പ്രധാനപ്പെട്ട, കാര്യമായ, ഗൗരവമായ, ചരിത്രപ്രധാനമായ, വിലയേറിയ, മല്ലടിക്കുകയും, പൊക്കമുള്ള, വളരെ ഗുരുതരമായ, കുഴിമാടം, അത്യന്തമായ, പരമപ്രാധാന്യം, കേവല, അന്തിമമായ, അതിശ്രേഷ്ഠ, ഉല്തിമ, ഒഴിയാബാധയായ, അത്യന്തം, അനാവശ്യ, മേൽ, ഗണനീയമായ, വ്യത്യസ്ത, അസാധാരണമായ, പ്രതിഭാധനരായ, കാപടമില്ലാത്ത, ശേഷിയുള്ള, കഴിവുള്ള, ഭാരിച്ച, ഭാരമുള്ള, ജോൺപോൾ, സ്തൊദ്ഗ്യ്, വീര്ത്ത, കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്, തടിച്ചതായ, മുഖ്യവുമായ, ഗണ്യമായ, പേശി, വീതിയുള്ള, കൊഴുപ്പ്, മംഗളൂരു, ആകാശത്തോളം, പ്രാഥമിക, പ്രിൻസിപ്പൽ, കീ

മഹത്തായവലിയവൻമഹാന്മാരായഅത്യന്തംമഹിമഗ്രേറ്റ്സിന്റെ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of great in English
Noun(1) a person who has achieved distinction and honor in some field
Adjective(1) relatively large in size or number or extent; larger than others of its kind(2) of major significance or importance(3) remarkable or out of the ordinary in degree or magnitude or effect(4) very good(5) uppercase(6) in an advanced stage of pregnancy
Examples of great in English
(1) I've been lucky to work with three great players who are all great blokes.(2) it's one of the great events in this country's history(3) it was great to see him(4) ÔÇÿWill you shut up, you great twit?ÔÇÖ(5) Evidence is a generic notion of great importance to many practices and enquiries.(6) He opened the door and there was a little angel with a great big Christmas tree.(7) For many it was not a glamorous life but the work they did was of great importance.(8) It may be of great interest to hear something about the role of the Parish Council in this conflict.(9) I'm terribly proud of her and I think she's great at her job, and being a mother.(10) In the first half we played with great rhythm and intensity which gave us some breathing space in the second half.(11) he fell from a great height(12) It was a lovely moment, happening just after we'd got into bed and I think I went to sleep with a great big grin on my face.(13) They played great in all their matches.(14) You have no right to order me around anymore, you great lump.(15) she felt as if a great weight had been lifted from her shoulders(16) In the event, the two became great friends and the status quo was maintained.
Related Phrases of great
(1) a great deal ::
ഒരു വലിയ
(2) so great ::
വലിയ
(3) a great deal of ::
ഒരു വലിയ
(4) great deal ::
വലിയ കരാർ
(5) have a great time ::
കുറെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ
(6) the great ::
മഹത്തായ
(7) great fun ::
വലിയ രസകരമായ
(8) great day ::
വലിയ ദിവസം
Synonyms
Adjective
1. considerable ::
ഗണനീയമായ
2. large ::
വലിയ
3. absolute ::
കേവല
4. prominent ::
പ്രമുഖ
5. powerful ::
ശക്തമായ
6. magnificent ::
അതിഗംഭീരമായ
7. expert ::
വിദഗ്ധ
8. enthusiastic ::
ആവേശമുള്ള
10. gravid ::
ഗ്രവിദ്
11. outstanding ::
പമുഖമായ
12. nifty ::
നിഫ്റ്റി
13. capital ::
തലസ്ഥാനം
Antonyms
1. amateur ::
കലാസക്ത
2. inexpert ::
ഇനെക്സപെര്ത്
3. unprofessional ::
ബാബു
4. unseasoned ::
ഉംസെഅസൊനെദ്
5. unskilled ::
അവിദഗ്ദ്ധ
Different Forms
great, greater, greatest, greatly, greatness, greats
Word Example from TV Shows
Oh, well. Great, then. Here.

Oh, well. Great, then. Here.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

Not that you need it.
I bet you look great in a swimsuit.

Not that you need it. I bet you look GREAT in a swimsuit.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

- Sleep okay?
- Mm-hm, great.

- Sleep okay? - Mm-hm, GREAT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 18

A great battle in the snow. I saw it.

A GREAT battle in the snow. I saw it.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

that's... great news.

that's... GREAT news.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23

English to Malayalam Dictionary: great

Meaning and definitions of great, translation in Malayalam language for great with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of great in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'great'

What great means in Malayalam, great meaning in Malayalam, great definition, examples and pronunciation of great in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History