English to Malayalam Meaning of offer - വാഗ്ദാനം


Offer :
വാഗ്ദാനം

വാഗ്ദാനം, സഹായധനം, പേയ്മെന്റ്, വഴിപാടു, പേ ഓഫ്, അവാർഡ്, ഡെലിവറി, സൗജനം, കരപൂരണത്തിന്നുള്ള, ഒഫ്ഫെര്തൊര്യ്, ചെറുവണ്ണൂർ, ശ്രമിക്കുക, ശ്രമം, ഉദമം, ലേഖനം അദ്ദേഹം, ഏറ്റെടുക്കാന്, ഡിസ്പ്ലേ, കാണിക്കുക, കാണിക്കുന്നു, പദര്ശനം, പകടനം, സമ്മതം, അംഗീകാരം, കരാര്, സമർപ്പിക്കൽ, പമേയം, അവതാരിക, ട്രെൻഡ്, ഗതി, ബയസ്, അഭിരുചി, ചാഞ്ഞ്, വിൽപ്പന ഓഫർ, പരിസരം, സംഭവുമായി, ചൊംതിഗുഇത്യ്, സമീപനം, ചേര്ച്ച, പചോദനം, ലഹരിശ്ശീലം, സമത

ഏല്പിക്കും, കൊടുക്കുക, വാഗ്ദാനം, സഹായധനം, കൂലി, അടിച്ചേല്പിക്കുക, നല്കുക, ഇട്ടു, പതിനിധി, കൈമാറുക, സമർപ്പിക്കുക, മുന്നേറുക, വർത്തമാന, കൊണ്ട് വരുക, സമര്പ്പിക്കുക, നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവസ്ഥ, പ്രതിനിധാനം, നിവർത്തിക്കും, കൈവരിക്കുന്നതിന്, പതക്ഷീകരിക്കുക, കൊണ്ടുവരുകയും, ക്കണമെന്നതായിരുന്നുവല്ലോ, രേഖപ്പെടുത്താം, കുന്വസാരിക്കുക, അവകാശം, പദര്ശിപ്പിക്കുക, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച, പുറപ്പെട്ടു, മടക്കാത്ത, ഘോഷിച്ചു, അനുമതിപതം, നീട്ടുക, പുറത്ത്, പുറത്തു പിടിക്കുക, ടെൻഡർ, റെൻഡർ, നിര്ദ്ദേശിക്കുക, ഇടുക, അവതരിപ്പിക്കുക, കിടന്നു, ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കുക, ശ്രമിക്കുക, ശ്രമം, ഉദമം, ഏകദേശം പോയി, തള്ളുക, അഭിലാഷം, കെയർ, ട്രെൻഡ്, ചരിവ്, .ഒരുപോലെ, പ്രവണത, മെലിഞ്ഞ

വാഗ്ദാനംഅർപ്പിച്ചുവഴിപാടുവഴിപാടുകൾഓഫറുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of offer in English
Noun(1) the verbal act of offering(2) something offered (as a proposal or bid(3) a usually brief attempt
Verb(1) make available or accessible, provide or furnish(2) present for acceptance or rejection(3) agree freely(4) put forward for consideration(5) offer verbally(6) make available for sale(7) propose a payment(8) produce or introduce on the stage(9) present as an act of worship(10) mount or put up(11) make available; provide(12) ask (someone(13) threaten to do something
Examples of offer in English
(1) he had to offer some resistance to her tirade(2) you should accept the job offer(3) you should find out what the clubhouse has to offer(4) And now they can't possibly refuse his immensely generous offer .(5) they were so kind as to offer(6) The presentation showed plans to offer a full range of convenience store products, some fresh produce, and an off licence.(7) Imagine as well that he had been chosen for the job and had accepted the offer to be the candidate's running mate.(8) There are individuals who offer healing at an affordable fee.(9) But such was my desire to make myself look more attractive I accepted her offer .(10) The new owners of the Malmesbury gym are attempting to offer the complete healthy living centre.(11) to make an offer(12) A special introductory offer is available at the moment.(13) there's a special offer on healthy food(14) Bash cursed in pain but didn't offer any more resistance as Speedy led him the rest of the way downstairs to the entrance.(15) At present, most schools offer bursaries to children talented in music, sport or the arts.(16) Many of the rest accepted the offer of amnesty offered to those who surrendered within twenty-four hours.
Related Phrases of offer
(1) special offer ::
പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം
(2) to offer ::
ഓഫർ
(3) make an offer ::
വാഗ്ദാനം സമര്പ്പിക്കുക
(4) job offer ::
ജോലി വാഗ്ദാനം
(5) on offer ::
ഓഫർ
(6) offer letter ::
ഓഫർ കത്ത്
(7) tender offer ::
ടെൻഡർ ഓഫർ
(8) offer price ::
വാഗ്ദാനവില
(9) offer up ::
അപ്പ് വാഗ്ദാനം
Synonyms
Noun
1. proposal ::
നിര്ദ്ദേശം
2. bid ::
വിളി
3. offering ::
വഴിപാടു
4. go ::
പോയി
Verb
5. put forward ::
മുന്നേറുക
6. volunteer ::
സദ്ധന്നസേവിക
7. put up for sale ::
വില്പനയ്ക്ക് വെച്ചു
8. bid ::
വിളി
9. provide ::
നൽകാൻ
10. attempt ::
ശ്രമം
11. sacrifice ::
യാഗം
12. extend ::
നീട്ടുക
13. proffer ::
അർപ്പണം
15. offer up ::
അപ്പ് വാഗ്ദാനം
16. declare oneself ::
സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ
Different Forms
offer, offered, offering, offerings, offers
Word Example from TV Shows
but also to offer guidance

but also to OFFER guidance

Game of Thrones Season 2, Episode 9

to offer my apologies.

to OFFER my apologies.

Money Heist Season 1, Episode 1

BOLSA:
You're not going to offer
our guests anything?

BOLSA: You're not going to OFFER our guests anything?

Breaking Bad Season 4, Episode 8

I've reconsidered your offer
to let me work with you.

I've reconsidered your OFFER to let me work with you.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

...and I will offer you
a one-time-only high five.

...and I will OFFER you a one-time-only high five.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: offer

Meaning and definitions of offer, translation in Malayalam language for offer with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of offer in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'offer'

What offer means in Malayalam, offer meaning in Malayalam, offer definition, examples and pronunciation of offer in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History