English to Malayalam Meaning of neglect - അവഗണന


Neglect :
അവഗണന

അശദ്ധ, അവഗണന, എസ്, അശ്രദ്ധരായിരുന്ന, അബദ്ധവശാൽ, ഇനദ്വെര്തെന്ച്യ്, അനാദരവാണ്, ഒത്താശയോടെ, അനാദരം, ചൊംനിവന്ച്യ്, ധിക്കാരം, നിന്ദയും, അക്ഷരങ്ങള്, സാധാരണത്വം, നേരിയ തോതിൽ, പുറന്തള്ളാൻ, ഒഴിവാക്കല്, അനുമാനം, ഐഎസ്എം, വാദം, അനാദരവ്, അപമാനം, ദിസ്പ്രൈസെ, അധിക്ഷേപിക്കുക, അവമതി, പരാജയപ്പെടുകയാണ്, കുറ്റമായാണ്, വീഴ്ച, തെറ്റ്, ലംഘനം, നോൺ-ആചരണം, നോൺ-സ്വീകാര്യത, ഗണേശനും, അധർമ്മമാണ്, ഉന്ഫ്രിഎംദ്ലിനെഷ്, ശാസന, നിന്ദ, സംഭാവ്യമാണെന്ന്, നിന്ദിക്കുക, യോഗ, ചെറുസംഘം, വതിചലനം, സ്ഥിര, ഷഫിൾ, വ്രതം, പാരി, ജിന്ക്, ചിന്താക്കുഴപ്പം

അവഗണന, ഇടവഴി, താമസിയാതെ, അവഗണിക്കുക, അനാദരവ്, അനാദരവാണ്, ചുരം, കടന്നുപോകുന്നവരുമാകുന്നു, വിട്ടുകളയുക, വെറുക്കുക, ഒരാളെയോ, ധിക്കാരം, ഒഴിഞ്ഞുമാറുക, സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുക, തിരിച്ചെടുക്കാൻ, ഡോഡ്ജ്, പചരിപ്പിക്കുക, അപമാനം, നേരിയ തോതിൽ, അധിക്ഷേപിക്കുക, അവമതി കൈകാര്യം, തലയോട്, നെഗ്ലെച്ത്ഫുല്ല്യ് സംസാരിക്കുന്നു, ആലോചിക്കുന്നില്ല, യാതൊരു ആലോചിച്ച്, യാതൊരു ശ്രദ്ധയോടെ, അശ്രദ്ധനല്ല എന്നു, വിസ്മരിച്ചു എന്നു, പാഴാക്കലും, അതിരുകടക്കുക, വെറുതെ, നെഗറ്റീവ്, നിരസനം, ഇടിച്ചുകാണിക്കുക, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുക

അവഗണനഅവഗണിക്കപ്പെട്ടഅശ്രദ്ധനായിരുന്നിട്ടില്ലഉപേക്ഷയിലുംഅവഗണിക്കുകയോ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of neglect in English
Noun(1) lack of attention and due care(2) the state of something that has been unused and neglected(3) willful lack of care and attention(4) the trait of neglecting responsibilities and lacking concern(5) failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances
Verb(1) leave undone or leave out(2) fail to do something; leave something undone(3) fail to attend to(4) give little or no attention to
Examples of neglect in English
(1) A jury at Chelmsford Coroners Court yesterday returned a unanimous verdict of accident contributed to by system neglect .(2) The cottage door had been newly painted but, in the grey of the afternoon, the bedraggled vines that clung to the brickwork gave the place an air of neglect .(3) Disabled adults were subjected to a horrifying catalogue of abuse and neglect at a Yorkshire care home, a court heard yesterday.(4) A family told of their anguish last night after an inquest jury found neglect at a Sheffield care home had contributed to the tragic death of a stroke patient hours after his emergency buzzer was taken away.(5) In her words, ÔÇÿWe are now reaping the whirlwind, the just reward for our scorn, and our neglect ,ÔÇÖ during that time.(6) animals dying through disease or neglect(7) A coroner has rejected a family's claims that medical neglect contributed to the death of their war-veteran father.(8) Our older guys who have fallen on hard times are not only the victims of alcohol dependence or psychiatric illness but also familial neglect and institutional neglect .(9) the place had a hopeless air of neglect(10) According to the leader of a Co Mayo-based women's group, widespread neglect is depriving rural women of their rights as citizens.(11) An air of neglect hung over the whole complex, almost completely masking the grandeur of the original plan.(12) It's as welcome as it is overdue - utilitarian covers and some less-than-sparkling CD transfers had given their back catalogue an air of neglect .(13) There was an air of neglect around the place as it was slowly and silently crumbling.(14) The coroner said there had been ÔÇÿa catalogue of misunderstandings and confusionsÔÇÖ, although he said it was impossible to record a verdict of death contributed to by neglect .(15) she was accused of child neglect(16) The police received a complaint from the Dutch Party for Animals against the horses' owner, who has been accused of neglect in the past.
Related Phrases of neglect
(1) to neglect ::
അവഗണന വരെ
(2) benign neglect ::
.പതിനേഴ് അവഗണന
(3) child neglect ::
അവഗണനയും
Synonyms
Noun
1. disrepair ::
ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായി
2. negligence ::
അശദ്ധ
4. disregard ::
അനാദരവാണ്
5. disuse ::
ജീവൻതന്നെ
Verb
6. fail to look after ::
നോക്കുമ്പോള് പരാജയപ്പെടും
7. pay no attention to ::
യാതൊരു ശ്രദ്ധ
8. disregard ::
അനാദരവാണ്
9. fail ::
പരാജയപ്പെടും
10. ignore ::
അവഗണിക്കുക
11. drop ::
ഡ്രോപ്പ്
Antonyms
1. heed ::
സൂക്ഷിച്ചു
2. mind ::
മനസ്സ്
3. regard ::
ഇക്കാര്യത്തിൽ
Different Forms
neglect, neglected, neglectful, neglecting, neglects
English to Malayalam Dictionary: neglect

Meaning and definitions of neglect, translation in Malayalam language for neglect with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of neglect in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'neglect'

What neglect means in Malayalam, neglect meaning in Malayalam, neglect definition, examples and pronunciation of neglect in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History