English to Malayalam Meaning of wash - കഴുകുക


Wash :
കഴുകുക

റേസിംഗ്, ഈച്ച, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഗതി, കഴുകുക, ഓട്ടം, ക്ലീനപ്പ്, ക്ലിയറൻസ്, ദെപുരതിഒന്, വാഷിംഗ്, ലവെമെംത്, വെള്ളം

കുളി, കഴുകുക, മുക്കുക, പൊള്ളുക, കുളിപ്പിക്കുക, ലവെ, ഈച്ച, ഓട്ടം, പോയി, ദ്വാരമടയ്ക്കുക, ലോഞ്ച്, കല്ലെറിയല്, വെടിപ്പുള്ള, ഓഫ് വൃത്തിയാക്കുക, വെടിപ്പാക്കി, ലൌംദെര്, തുടച്ചുനീക്കുക, മറന്നുകൂടാ, നീക്കം, സംസ്കരിക്കുകയും, വ്യക്തമായ, കപ്പല്യാതചെയ്യുക, വെളുപ്പിക്കുക, ചുരണ്ടിത്തേയ്ക്കുക, ഇനുംദതെ, ബച്ക്വശ്

കഴുകല്കഴുകിയwashablesകഴുകികഴുകൽവാഷിംഗ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of wash in English
Noun(1) a thin coat of water-base paint(2) the work of cleansing (usually with soap and water(3) the dry bed of an intermittent stream (as at the bottom of a canyon(4) the erosive process of washing away soil or gravel by water (as from a roadway(5) the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller(6) a watercolor made by applying a series of monochrome washes one over the other(7) garments or white goods that can be cleaned by laundering(8) any enterprise in which losses and gains cancel out
Verb(1) clean with some chemical process(2) cleanse (one's body(3) cleanse with a cleaning agent, such as soap, and water(4) move by or as if by water(5) be capable of being washed(6) admit to testing or proof(7) separate dirt or gravel from (precious minerals(8) apply a thin coating of paint, metal, etc., to(9) remove by the application of water or other liquid and soap or some other cleaning agent(10) form by erosion(11) make moist(12) wash or flow against(13) to cleanse (itself or another animal
Examples of wash in English
(1) Dust-laden vehicles got a new lease of life with a nice wash .(2) All in all, he could do with a bit of a wash and a brush-up.(3) In the interim, carers have been going in to see her and they would certainly have offered her a wash .(4) Many women made their own soap and took a pride in hanging out a white wash .(5) the walls were covered with a pale lemon wash(6) They were very dirty and needed a good wash , the blankets.(7) I stripped and hopped in, taking my shampoo, conditioner, body wash , toothbrush and paste and sponge with me.(8) Then, on a subsequent large wave, the fish wash back into the ocean.(9) With the weed-spraying business she had to cook and wash and iron and generally look after hordes of itinerant workmen, as well as her own sons and husband.(10) Switching off the TV at night instead of leaving it on standby, saving the weekly wash until you've got a full load, and only boiling as much water as you need, can all save money.(11) I know I'm gonna want somewhere to cook, wash , fall back on.(12) I am ÔÇÿpunishedÔÇÖ for not doing the wash by having only dirty clothes to wear.(13) The prisoners were also made to cook and wash for the militiamen, who are mostly from nomadic tribes and who travel by horse and camel.(14) I decided to use the opportunity to put on a wash .(15) Here they found three stills, two still heads and two worms, with five barrels of wash ready for distillation, and a quantity of yeast.(16) the sea began to wash along the decks
Related Phrases of wash
(1) to wash ::
കഴുകുന്ന
(2) wash the dishes ::
പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക
(3) car wash ::
കാര് കഴുകല്
(4) wash away ::
കഴുകിക്കളയുക
(5) machine wash ::
മെഷീൻ കഴുകാനുള്ള
(6) wash off ::
കഴുകി കളയുക
(7) wash down ::
താഴേക്ക് കഴുകുക
(8) have a wash ::
ഒരു വാഷ് ഉണ്ടോ
Synonyms
Noun
1. clean ::
വെടിപ്പുള്ള
2. laundry ::
അലക്കുകന്വനി
3. lotion ::
അണുനാശകദാവകം
4. backwash ::
ബച്ക്വശ്
5. surge ::
കുതിപ്പ്
6. paint ::
ചായം
7. washing ::
വാഷിംഗ്
8. race ::
ഓട്ടം
9. washout ::
വശൊഉത്
10. dry wash ::
ഉണങ്ങിയ വാഷ്
11. wash drawing ::
വാഷ് ഡ്രോയിംഗ്
Verb
12. clean oneself ::
സ്വയം വൃത്തിയാക്കി
13. clean ::
വെടിപ്പുള്ള
14. splash ::
തുടിക്കുക
15. sweep ::
അടിച്ചുവാരുക
16. land ::
നിലം
17. surge through ::
വഴി നാമെങ്ങനെ
18. be accepted ::
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല
19. wash off ::
കഴുകി കളയുക
20. dampen ::
മുരടിപ്പിക്കും
21. lave ::
ലവെ
22. launder ::
ലൌംദെര്
23. rinse ::
കഴുകുക
24. lap ::
മടിത്തട്ട്
Antonyms
1. pour ::
ഒഴിക്കുക
2. roll ::
ഉരുളുക
3. stream ::
സ്ട്രീം
Different Forms
wash, washable, washables, washed, washes
Word Example from TV Shows
Oh, and please give this
to your car wash professional.

Oh, and please give this to your car WASH professional.

Breaking Bad Season 5, Episode 11

"If it's not responding, use a warm cloth to WASH its face and genitals."

The Big Bang Theory Season 9, Episode 15

Car wash.

Car WASH.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

SKYLER:
Fortunately, five minutes
from the car wash

SKYLER: Fortunately, five minutes from the car WASH

Breaking Bad Season 4, Episode 5

than thinking about buying
a damn car wash.

than thinking about buying a damn car WASH.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: wash

Meaning and definitions of wash, translation in Malayalam language for wash with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wash in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'wash'

What wash means in Malayalam, wash meaning in Malayalam, wash definition, examples and pronunciation of wash in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History