English to Malayalam Meaning of warm - ഊഷ്മള


Warm :
ഊഷ്മള

ഊഷ്മള, ചൂടുള്ള, താപ, തീക്ഷ്ണമായ, ചൂടായ, ഉണര്ത്തപ്പെട്ട, അഹങ്കാരം, ശക്തമായ, പ്രിയ, സ്നേഹപൂര്വ്വമായ, സ്നേഹമുള്ള, മൃദുവായ, ഊഷ്മള മനസ്സോടെയുള്ള, ത്വരയാണ്, വികാരപരമായ, ആവേശപൂർവം, കോലാഹലം, എമൊതിവെ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഹാർഡ്, ഖരമായ, ദീർഘവീക്ഷണമാണ്, വഴങ്ങാത്ത, ആനിമേറ്റഡ്, സ്പഷ്ടമായ, തകർപ്പൻ, ഇലാസ്റ്റിക്, കാരണം, മന്ദോഷ്ണരീതിക്കാരായ, ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ്, സമരതീഷ്ണമായിരുന്നു, സജീവമായ, കുപിതനായ, ഔത്സുക്യമുള്ള, ശീലനായ, മരിച്ച അച്ചാരം, ഉദ്ദേശത്തോടെ, അപകടകരമായ, അപായസാധത, അപകടമുള്ള, ദുർഘടം, ബ്രെഅക്നെച്ക്, പുതിയ, തൽസമയ, പച്ചയായ, ചെറുപായത്തിലുള്ള, വ്യസനിക്കയും, ശലപ്പെടുത്തുക, മൂർച്ചയാക്കി, അപ്പ് ആണാടിന്, ഉണര്ത്തുക, പകരുന്ന, പേരിപ്പിക്കുക, റ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്, എന്കിംദ്ലെ, പ്രകാശമാക്കും, സജീവമാക്കുന്ന, പ്രസന്നതയോടെ, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, വ്യക്തമാക്കാം, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള, എക്സഹിലരതെ, ജീവിപ്പിക്കേണമേ, അടിക്കും, ബ്രെഎഛ്, അടിക്കുക, സ്വിശ്, എൺപത്, തീ, ചടുലമായ, കഠിനമായി

ഊഷ്മളകുളിർചൂടേറിയവാമറുകൾചൂടേറിയആഗോളതാപനംwarmishഊഷ്മളമായ.പുലരിയില്ആവേശമുണർത്തുന്നുഇളംചൂട്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of warm in English
Verb(1) get warm or warmer(2) make warm or warmer
Adjective(1) having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat(2) psychologically warm; friendly and responsive(3) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows when referring to color(4) freshly made or left(5) easily aroused or excited(6) characterized by strong enthusiasm(7) characterized by liveliness or excitement or disagreement(8) uncomfortable because of possible danger or trouble(9) of a seeker; near to the object sought
Adverb(1) in a warm manner
Examples of warm in English
(1) she's a very warm person(2) clean the wound with warm water(3) Jorenae slipped out of bed and padded across the floor to the fireplace, examining the warm clothes.(4) But it sure was a far cry from the civility and warm kindness he showed me during that other party.(5) The narrow entrance hall leads to a larger reception hall decorated in warm colours, with light coming from a glass and pine door.(6) Try orange or clove to get a rich, warm scent and lavender for a light, fresh, spring-like aroma.(7) My clothes are laid out before me as I contemplate the warm coat, my constant companion for the winter.(8) In Indian summers, when the weather is still good enough to sit out, it's great to have some pots on your patio full of plants with rich, warm colours.(9) You could always go back a few hours or the night afterwards and be welcomed back with warm smiles.(10) Successful tourism for this country should begin there with smiles and warm welcomes.(11) Lucas like the ocean, pear scented ocean, warm and strong to take him away.(12) People are very friendly over here and they honour their guests with a warm welcome.(13) This is a great time to sow hardy annuals from seed while the soil is still warm .(14) On behalf of himself and his family who received such a warm welcome, your kindness and generosity will be gratefully remembered.(15) There are also a range of hybrids in warm yellow and orange tones.(16) We thank sincerely the organisers and helpers for their very warm welcome and hospitality.
Related Phrases of warm
(1) warm-up ::
ചൂടാക്കുക
(2) keep warm ::
ആയാലോ
(3) warm-hearted ::
ഊഷ്മള മനസ്സോടെയുള്ള
(4) warm water ::
ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം
(5) warm weather ::
ചൂട് കാലാവസ്ഥ
(6) very warm ::
വളരെ ചൂട്
(7) warm welcome ::
ഊഷ്മളമായ
(8) warm-blooded ::
ഊഷ്മള രാജകീയ
(9) warm heart ::
ഊഷ്മള ഹൃദയം
Synonyms
Adjective
1. hot ::
ചൂടുള്ള
2. balmy ::
സുഖപ്രദമായ
3. heated ::
ചൂടായ
4. thick ::
കട്ടിയുള്ള
5. friendly ::
സൗഹൃദ
6. quick ::
പെട്ടെന്നുള്ള
7. strong ::
ശക്തമായ
8. affectionate ::
സ്നേഹപൂര്വ്വമായ
9. ardent ::
എത്രതന്നെ
Verb
Adverb
12. warmly ::
ഊഷ്മളമായ
Antonyms
Different Forms
warm, warmed, warmer, warmers, warmest, warming, warmish, warmly, warmness, warms, warmth
Word Example from TV Shows
Well, I'm going to make some warm milk
and then turn in.

Well, I'm going to make some WARM milk and then turn in.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 3

and your son's got no fur
to keep his balls warm.

and your son's got no fur to keep his balls WARM.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

to see me with all these young wives
and you with no one to warm your bed?

to see me with all these young wives and you with no one to WARM your bed?

Game of Thrones Season 2, Episode 1

I got a mannequin, stuffed it
with an electric blanket so it'd be warm...

I got a mannequin, stuffed it with an electric blanket so it'd be WARM...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

Get warm.

Get WARM.

Game of Thrones Season 6, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: warm

Meaning and definitions of warm, translation in Malayalam language for warm with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of warm in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'warm'

What warm means in Malayalam, warm meaning in Malayalam, warm definition, examples and pronunciation of warm in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History