English to Malayalam Meaning of top - മുകളിൽ


Top :
മുകളിൽ

മുകളിൽ, സുപ്രീം, പീക്ക്, പരകോടി, തല, അഗ്രം, ഉപരിതലം, മേല്ക്കൂര, ചിഹ്നം, ലോകക്കപ്പ്, പണിയാമായിരുന്നു, അച്മെ, കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്, പൊക്കം, ഐഗുഇല്ലെ, തൊപ്പി, മുഖം, ടിപ്പ്, ബിന്ദു, അവയവാഗ്രം, അവസാനിക്കുന്നു, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, നാസാഗം, ആദ്യ ഭാഗം, വിരോധാഭാസം, കൗശലം, കൂമ്പാരം, കെണി, ജ്വാല, തീ, നേരിയ, ഫ്രണ്ട്, മുകൾ ഭാഗം, തലച്ചോറ്, ഛുംപ്, നേതാവ്, തൊപ്ഗല്ലംത്, സെനിതിലേക്കും, മെറീഡിയൻ

മുകളിൽ, അഗ്രമുകുളങ്ങൾ, പരമാധികാരമുള്ള, പരമാവധി, മികച്ച, പീക്ക്, ഒവെര്തൊപ്, മതിൽക്കെട്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഒഉത്ഗ്രൊവ്, ആരോഹണംചെയ്യുക, ഗളഛേദം

മുകളിൽമൂത്രമൊഴിക്കുകtopeesടോപ്ലെസ്ബലി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of top in English
Noun(1) the upper part of anything(2) the highest or uppermost side of anything(3) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill(4) the first half of an inning; while the visiting team is at bat(5) the highest level or degree attainable; the highest stage of development(6) the greatest possible intensity(7) platform surrounding the head of a lower mast(8) a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin(9) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(10) a garment (especially for women(11) a canvas tent to house the audience at a circus performance
Verb(1) be superior or better than some standard(2) pass by, over, or under without making contact(3) be at the top of or constitute the top or highest point(4) be ahead of others; be the first(5) provide with a top or finish the top (of a structure(6) reach or ascend the top of(7) strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool(8) cut the top off(9) be the culminating event(10) finish up or conclude
Adjective(1) situated at the top or highest position
Examples of top in English
(1) The landlord, Mick, is always coming up with wacky ideas so we thought we would top him for a change.(2) Bedi spun it like a top , the ball occasionally taking a divot out of the wet mud that passed for a wicket.(3) Drax picked up a couple of bowling points at Westow before the rains came and they now enjoy a healthy lead at the top of Division Two.(4) Early release is being re-examined by the Executive as a top priority.(5) it's on the top floor(6) Leaders York head to Barnsley, who are having a moderate season, with a chance of increasing their lead at the top .(7) The two policemen positioned themselves at the top of an escalator, drew their batons and shouted at the fans to get back.(8) it fell off the top shelf(9) he sits on top of the leaderboard(10) It shows you how to use the bass, mid and top when mixing.(11) Use the remaining fruit to top salads and sorbets or to whip up blended ice drinks.(12) he's a top guy(13) Even worse, because it is a wide pavement they will use this and drive straight up to the top of the road irrespective of pedestrians.(14) Above is another fifty feet of climbing, as the shrouds (ropes) which are attached to the top narrow down to the point where there is no longer room for your foot unless you turn it sideways.(15) She has come a long way since winning her first British title at the age of 11 and is now ranked among the top eight in the country.(16) A senior official of a top company said IT firms were ready to face any situation.
Related Phrases of top
(1) on top ::
മുകളില്
(2) on top of ::
മുകളിൽ
(3) top secret ::
രഹസ്യമായ
(4) at the top ::
ഏറ്റവും മുകളില്
(5) top up ::
അപ്പ് മുകളിലേക്ക്
(6) top speed ::
വേഗത
(7) to the top ::
മുകളിലേക്ക്
(8) on the top ::
മുകളിൽ
(9) top hat ::
ടോപ്പ് ഹാറ്റ്
Synonyms
Adjective
2. foremost ::
സർവ്വപ്രധാനമായ
3. upper ::
മുകളിലെ
4. prime ::
പ്രധാന
5. maximum ::
പരമാവധി
Noun
6. summit ::
പരകോടി
7. upper part ::
മുകൾ ഭാഗം
8. leaves ::
ഇല
9. lid ::
അടപ്പ്
10. shirt ::
ഷർട്ട്
11. high point ::
ഉയര്ന്ന സ്ഥാനം
12. cover ::
മൂടി
13. big top ::
വലിയ മുകളിൽ
14. pinnacle ::
ലോകക്കപ്പ്
15. teetotum ::
തെഎതൊതുമ്
16. upper side ::
മുകൾ ഭാഗം
17. crest ::
ചിഹ്നം
Verb
18. exceed ::
കവിയുക
19. lead ::
ഈയം
20. cover ::
മൂടി
21. pinch ::
നുള്ളുക
22. clear ::
വ്യക്തമായ
23. crown ::
കിരീടം
24. overstep ::
ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ്
25. top out ::
മുകളിലേക്ക്
26. top off ::
ഓഫ് മുകളിലേക്ക്
Different Forms
top, topee, topees, topless
Word Example from TV Shows
We'll meet you at the top.

We'll meet you at the TOP.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

Picked up my whole crew,
top to bottom.

Picked up my whole crew, TOP to bottom.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

A $1 00,000 fine
on top of the taxes you already owe,

A $1 00,000 fine on TOP of the taxes you already owe,

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Goldberg:
Top. Top, do you read me? Over.

Goldberg: Top. Top, do you read me? Over.

Westworld Season 2, Episode 7

in the top half of
a Chewbacca costume.

in the TOP half of a Chewbacca costume.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: top

Meaning and definitions of top, translation in Malayalam language for top with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of top in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'top'

What top means in Malayalam, top meaning in Malayalam, top definition, examples and pronunciation of top in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History