English to Malayalam Meaning of thick - കട്ടിയുള്ള


Thick :
കട്ടിയുള്ള

പതിവായ, തിങ്ങിയ, കട്ടിയുള്ള, ക്യൂബിക്, ഖരമായ, ആഴമുള്ള, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കടുത്ത, വികാരാധീനമായ, അഗാധമായ, കുഴിമാടം, ഒതുക്കമുള്ള, ടൈറ്റാന്റെ, മരവിച്ച, അഭേദ്യമായ, ചല്ചിച്, കൊഴുപ്പ്, ദൃഢമായ, അടയ്ക്കുക, അറിയുക, അടുത്തു, പരിചിതമായ, മൊത്തം, നഗ്നമായ, ക്രൂഡ്, ധീരമായ, കഴന്വില്ലാത്ത, ധാരാളം, സമൃദ്ധമായ, വലിയ, വളരെ, വളരെ വലിയ, ഇടതടവില്ലാതെ, അനന്തമായ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചെഅസെലെഷ്, സ്ഥിരമായ, തടസ്സമില്ലാതെ, അബ്യ്ഷല്, പറ്റുകയാണോ, വിത്ലെഷ്, ഒഴിഞ്ഞ, ഇവരോ, ബര്മ്യ്, വിസ്ചൊഉസ്, ഥിച്ക്സെത്, അടയ്ക്കുക സൂക്ഷ്മ, ഹാർഡ്, കഷണ്ടിയായ, ബെസ്ത്രെവ്ന്, നിറഞ്ഞ, ജനസംഖ്യയുള്ള, ആഗിരണം, ജലാശയത്തിൽ, കലക്ക, അഴുക്കായ, പ്രത്യേക, യേ, വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കവിഞ്ഞും, ഒഴുകുന്ന, സ്രവം, പരുക്കനായ, ആകെത്തുകയായുള്ള, കുറെ, ഏതാണ്ട് നിർണയിക്കാനും, ചുറ്റും, തടിച്ച, സ്ക്വാട്ട്, ഭാരമുള്ള, ആഴം, മധ്യത്തിൽ, കേന്ദ്രം, നടുവിൽ, അകത്ത്

കട്ടിയുള്ളസുണീകട്ടിയേറിയthickeningകനംകട്ടികൂടിയഓണവുമായകനത്തവണ്ണംthicknesses
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thick in English
Noun(1) the location of something surrounded by other things
Adverb(1) with a thick consistency(2) in quick succession
Examples of thick in English
(1) Keyes puts on thick socks to keep her feet warm and curls up informally.(2) To Jude she looked like an angel, with her dark locks encircling her face and her eyes closed and edged in thick lashes.(3) People started coming to school with thick jackets and other winter clothing.(4) The priest's accent is thick , and he falters in his memorized patter about the church's attempts to overcome poverty and prejudice.(5) The room was covered in a thick layer of dust, and it looked as though no one had been there in years, but whoever had been there last was surely not welcome.(6) The ice that covers the surface is probably too thick to allow sunlight through.(7) So I decided the only solution was to carry my flat boots, hat and thick scarf with me.(8) It never feels overwhelming and even in the thick of battle it's not distracting.(9) When I walk through it, the thick odor of leather assaults my senses.(10) Glycerin is a thick liquid with a sweet taste that is found in fats and oils and is the primary triglyceride found in coconut and olive oil.(11) My voice grew thick and I wasn't surprised to feel the tears fall.(12) Less than ten minutes later, they were curled up on the sofa together under a thick blanket, each clasping a mug of tea.(13) She was gorgeous, and yet she was as thick and unintelligent as a sheep.(14) He speaks with a thick south German accent that is difficult to understand, even if you speak German.(15) He quickly dressed in a thick sweater and jacket before walking out of his room.(16) Plus, my accent was so thick that it was hard for the teachers to understand me.
Related Phrases of thick
(1) thick as thieves ::
തീവ്സ് എന്ന കട്ടിയുള്ള
(2) thick fog ::
കട്ടിയുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ്
(3) thick-skinned ::
കട്ടിയുള്ള തൊലിയുള്ള
(4) through thick and thin ::
നല്ലകാലത്തിലൂടെയും മോശം കാലത്തിലൂടെയും
(5) thick hair ::
കട്ടിയുള്ള മുടി
(6) thick and thin ::
തടിച്ചതും മെലിഞ്ഞതും
(7) very thick ::
വളരെ കട്ടിയുള്ള
(8) thick layer ::
കട്ടിയുള്ള പാളി
(9) thick paper ::
കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ
(10) the thick ::
കട്ടിയുള്ള
Synonyms
Adjective
2. stocky ::
സ്തൊച്ക്യ്
3. chunky ::
ചങ്കി
4. crowded ::
തിങ്ങിയ
5. plentiful ::
ധാരാളം
6. viscous ::
വിസ്ചൊഉസ്
7. dense ::
തിങ്ങിയ
8. husky ::
ഹുസ്ക്യ്
9. obvious ::
സ്പഷ്ടമായ
11. buddy-buddy ::
ബഡ്ഡി-ബഡ്ഡി
12. thickset ::
ഥിച്ക്സെത്
14. deep ::
ആഴമുള്ള
Noun
15. midst ::
നടുവിൽ
Adverb
Antonyms
1. slender ::
മെലിഞ്ഞ
2. slim ::
മെലിഞ്ഞ
3. thin ::
കനംകുറഞ്ഞ
Different Forms
thick, thicken, thickened, thickening, thickens, thicker, thickest, thickly, thickness, thicknesses
Word Example from TV Shows
He's probably in the thick of it

He's probably in the THICK of it

Breaking Bad Season 5, Episode 14

And I thought I ladled the gravy on thick.

And I thought I ladled the gravy on THICK.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

The bars on those gates
are four inches thick.

The bars on those gates are four inches THICK.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

How thick is it?

How THICK is it?

Breaking Bad Season 5, Episode 15

It is thick.

It is THICK.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: thick

Meaning and definitions of thick, translation in Malayalam language for thick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thick in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'thick'

What thick means in Malayalam, thick meaning in Malayalam, thick definition, examples and pronunciation of thick in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History