English to Malayalam Meaning of tear - കണ്ണുനീര്


Tear :
കണ്ണുനീര്

കണ്ണുനീര്, ര്ഹെഉമ്, എയെവതെര്, കണ്ണൂനീർത്തുള്ളി, തുള, പെർഫൊറേഷൻ, പിളർപ്പിൽ, ഒരിഫിചെ, ഉദ്ഘാടനം, കുത്തുകോൽ, റിഫ്റ്റ്, പൂക്കൽ, പിളര്പ്പ്, ഒടിവ്, ഗർത്തം, മുക്കിലും, വെള്ളം

കണ്ണുനീര്, പിരിഞ്ഞ്, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിളര്പ്പ്, ദിസെന്ഗഗെ, വിവാഹമോചനം, ആർഐപി, ബ്രേക്ക്, തകര്ക്കുക, കുറയ്ക്കുക, നീക്കം, രണ്ടായി പിരിയുക, പിടിപ്പിക്കും, കുത്തിക്കയറുക, കീറുകയും, ലചെരതെ, പൊട്ടൽ, മന്ഗ്ലെ, മുറിക്കുക, പ്രത്യേക, നിവാരണത്തിന്, വേര്പെടുത്തുക, പറിച്ചെടുക്കുക, ഭാഗം, വന്നു, പിഴുത്, തള്ളുക, എത്ര സമയം, ഒഴിഞ്ഞു, മീരാ, തകരുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ്, റാംപിൽ, ഫ്യൂമിന്റെ, ഒരാളുടെ ദേഷ്യം നഷ്ടപ്പെടും

വേര്പെടുത്തല്ഹരീഷീന്റെtearfulമല്ലടിക്കുകയുംകണ്ണുനീർവൃത്തിയാക്കി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tear in English
Noun(1) a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands(2) an opening made forcibly as by pulling apart(3) an occasion for excessive eating or drinking(4) the act of tearing
Verb(1) separate or cause to separate abruptly(2) to separate or be separated by force(3) move quickly and violently(4) strip of feathers(5) fill with tears or shed tears
Examples of tear in English
(1) We have to pay very careful attention to all the projecting pieces of equipment: we don't want to damage anything or to tear a hole in our spacesuits.(2) It's beginning to look like the U.S. economy is on a tear .(3) Reckless drivers who tear around the streets of Bradford face having their vehicles seized under new police powers.(4) DE Corey Redding finished the regular season on a tear but may not have a home in a 3-4 defense.(5) She watched him slowly stitch the tear , pulling the needle carefully through the fabric.(6) the freezing wind made her eyes tear(7) This past session, for example, the court continued its tear , issuing several opinions that further limit federal power.(8) the material wouldn't tear(9) It began to tear slowly but not quickly enough as we collapsed onto the wood and rolled across the splintered planks.(10) You know we'll keep pushing the outside of the envelope until we tear a great big hole in it - it's the American way.(11) Out of anger I wanted to tear it into pieces and throw it into trash can, but instead I put it in the drawer of my desk after controlling my temper.(12) Of course what they failed to realise is that a Goth Club is the least likely place for a fight in the world - wouldn't want to break a nail or tear your new PVC outfit would you?(13) That will either mean I have a quiet day because she'll be zonked or she'll be on a tear .(14) I don't know how long I had been laying there, but soon I heard a car fly into the drive way and someone tear through the house and upstairs, yelling my name.(15) Although the sheet was rumpled and a tear had split down the side, I recognized it immediately.(16) All season long many in the garage were waiting for Newman and Borland to go on a tear and reel off a few consecutive wins but it never happened.
Related Phrases of tear
(1) tear down ::
തകർക്കുക
(2) tear off ::
പറിച്ചുകീറി
(3) tear apart ::
വലിച്ചു കീറുക
(4) wear and tear ::
തേയ്മാനം
(5) tear up ::
അപ്പ് കടിച്ചുകീറി
(6) to tear ::
കീറിക്കളയേണം
(7) shed a tear ::
കരഞ്ഞില്ല
(8) tear out ::
കീറി എടുക്കുക
(9) tear it ::
കീറിക്കളയേണം
Synonyms
Noun
1. rip ::
ആർഐപി
2. teardrop ::
കണ്ണൂനീർത്തുള്ളി
3. binge ::
ഓർമ്മ
Verb
4. rip up ::
കീറുക
5. lacerate ::
ലചെരതെ
6. divide ::
വീതിക്കുക
7. snatch ::
പിടിച്ചുപറിക്കുക
8. sprint ::
സ്പ്രിന്റ്
9. snap ::
സ്നാപ്പ്
10. shoot down ::
താഴേക്ക് ഷൂട്ട്
11. pluck ::
പറിച്ചെടുക്കുക
Different Forms
tear, teared, tearful, tearing, tears, teary
Word Example from TV Shows
is to tear it up
and replace the whole thing.

is to TEAR it up and replace the whole thing.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

Cursed be he
who would seek to tear them asunder.

Cursed be he who would seek to TEAR them asunder.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

Forget the Jet Skis? What happened to

Forget the Jet Skis? What happened to "TEAR them a new one"?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

before my nipples tear
through my shirt.

before my nipples TEAR through my shirt.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 17

overpower you, fling you down,
tear off your clothes.

overpower you, fling you down, TEAR off your clothes.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

English to Malayalam Dictionary: tear

Meaning and definitions of tear, translation in Malayalam language for tear with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tear in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'tear'

What tear means in Malayalam, tear meaning in Malayalam, tear definition, examples and pronunciation of tear in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History