English to Malayalam Meaning of strike - പണിമുടക്ക്


Strike :
പണിമുടക്ക്

പണിമുടക്ക്, പ്രധിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപോകു, വീതി, നീളം, കാലം, അനുയോജ്യമായ സമയം

തല്ലുക, പണിമുടക്ക്, കിടന്നു, ആകർഷിക്കുന്ന, ഇന്ഫതുഅതെ, കേടുവരുത്തുക, സ്ലൊശ്, ZAP, അടിക്കും, അടിച്ചേല്പിക്കുക, സേവിക്കുക, ചെടി, എത്താൻ, ഔട്ട് സേവിക്കും, പ്രധിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപോകു, കൊല്ലുക, അടിക്കുക, ദെഹ്യ്ദ്രതെ, പുറത്തുവിടുന്നു, കളി, ശബ്ദം, തൊഒത്, മേടിയ്ക്കുന്നതിന്, വടി, കുത്തിക്കയറുക, ഗോർ, ത്രംസ്പിഎര്ചെ, ബോണ്ട്, ബാറ്ററി, തല്ലി, മാറുക, RAM, ശിക്ഷിക്കും, മാർഗനിർദേശത്തിനായി ചട്ടം, മാർഗനിർദേശത്തിനായി നിയന്ത്രണം, എൺപത്, അലര്ച്ചയോടെ, ബുഫേ, പായാൻ, ബാംഗ്, കൊല്ലരുതേ, നടുക്കം, അക്ഷരങ്ങള്, മുട്ടുക, കടിക്കുക, ആഘാതം, ചെയ്തത് റാപ്, മുറിവ്, ചാട്ട അടിക്കുക, കന്നാലിപ്പൗണ്ട്, ഏകദേശം തകർത്തു, ഏതായലും, വിരമിക്കുക, പിൻവലിക്കാൻ, പ്രത്യേക, വേര്പെടുത്തുക, മുദ, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, അച്ചടിക്കുക, അമർത്തുക, പസാധകസംബന്ധം, മുദ്ര, അടയാളം, മരണമണി, വളയം, ഓൺ ഉറക്കെ, മണിനാദം, ഒരു മണി റിംഗ്, ഒരു മണിനാദം ശബ്ദം, വസ്തുവിന്റെ mass, സൂചിപ്പിക്കുക, വളവ്, അടുത്തുവരിക, വർധന, എഴുന്നേറ്റു, ആരോഹണംചെയ്യുക, ഉത്ഭവിച്ചതെങ്ങനെ, മുള, ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ആലോചിച്ച്, മറ്റൊരു മാർഗം, ഒരു രീതി സ്വീകരിക്കുകയും, WEND, വിട്ടുകളയാതെ, പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ, നടത്തുന്നതായും, വെട്ടുക, പൂള്, പിടിപ്പിക്കും, മുങ്ങുക

പണിമുടക്ക്സ്ട്രൈക്കുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of strike in English
Noun(1) a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions(2) an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective(3) a gentle blow(4) a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball(5) (baseball(6) a conspicuous success
Verb(1) deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon(2) have an emotional or cognitive impact upon(3) hit against; come into sudden contact with(4) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(5) indicate (a certain time(6) affect or afflict suddenly, usually adversely(7) stop work in order to press demands(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) attain(10) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(11) cause to form (an electric arc(12) find unexpectedly(13) produce by ignition or a blow(14) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(15) cause to experience suddenly(16) drive something violently into a location
Examples of strike in English
(1) In Lahore again 4,000 railway employees also went on strike .(2) if they do strike oil, there will be another test well in a year's time(3) I will strike his name from the list(4) But instead of going in the gutter, the ball hooked into the pocket for a strike .(5) It will be the theatrical cut for every country - that's based on it costing too much to go back and do an uncut version for other markets, and strike new prints.(6) to strike a sliotar(7) Reid says hunters and trappers tried to strike a compromise by agreeing to strictly limited hunting and trapping seasons.(8) While they do want an attack, a military strike , they're saying don't rush into it.(9) after two years he was able to strike out on his own(10) Unlike many of nature's deadly forces, earthquakes almost always strike without warning.(11) In the 1956 war in the Sinai, Israel proved that a preemptive strike could delay an enemy's preparation for war for years.(12) He's trying to grow cuttings, but doesn't even know which part of the plant is best to strike from.(13) Piazza was down one strike and no balls when he slammed Rivera's second pitch deep to center field.(14) She's adamant that she'll begin an indefinite hunger strike once she reaches jail.(15) Police believe he would have taken his assault further had he not been interrupted, and say this violent and dangerous man could strike again.(16) I do not blame film-makers for creating films for the medium it is likely to make the most money, but when you intend to strike Imax prints, please make the effort to use the medium.
Related Phrases of strike
(1) to strike ::
അടിക്കാൻ
(2) strike down ::
കൊന്നുകളയും
(3) strike out ::
വെട്ടി മാറ്റുക
(4) on strike ::
പണിമുടക്ക്
(5) strike up ::
ഉടൻ
(6) go on strike ::
സമരത്തിലേക്ക്
(7) strike back ::
തിരികെ അടിക്കുന്നതും
(8) lightning strike ::
മിന്നൽ പണിമുടക്ക്
(9) strike a pose ::
ഒരു പോസ് വെട്ടും
Synonyms
Noun
1. industrial action ::
വ്യവസായ നടപടി
3. find ::
കണ്ടെത്തുക
4. work stoppage ::
ജോലി സ്റ്റോപ്പ്
5. tap ::
ടാപ്പ്
6. smash ::
തകര്ക്കുക
7. ten-strike ::
പത്തു-സമരം
Verb
8. hit ::
തല്ലുക
9. bang ::
ബാംഗ്
10. crash into ::
അപകടം
11. ignite ::
കത്തിക്കുക
12. attack ::
ആക്രമണം
13. affect ::
ബാധിക്കുക
14. achieve ::
നേടിയെടുക്കാൻ
16. assume ::
ഏല്ക്കുക
17. discover ::
കണ്ടെത്തുക
18. occur to ::
വീശാറുണ്ട്
19. seem to ::
തോന്നുന്ന
20. take industrial action ::
വ്യവസായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ
21. lower ::
താഴത്തെ
22. go ::
പോയി
23. coin ::
നാണയം
24. chance upon ::
യദൃച്ഛയാ
25. come to ::
വരുക
26. strickle ::
സ്ത്രിച്ക്ലെ
27. impress ::
അതിസ്തുതിചെയ്യുക
28. walk out ::
പ്രധിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപോകു
29. fall ::
വീഴ്ച
30. expunge ::
ഉടനേ
31. take ::
എടുക്കുക
Antonyms
1. assemble ::
സംയോജിപ്പിക്കുക
2. construct ::
നിര്മ്മിക്കുക
Different Forms
strike, strikes
Word Example from TV Shows
Strike! Tonight, while the castle sleeps.

Strike! Tonight, while the castle sleeps.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

strike the match.

STRIKE the match.

Westworld Season 2, Episode 7

Where do you think you're going?\NDid it strike a chord...

Where do you think you're going?
Did it STRIKE a chord...

Money Heist Season 3, Episode 8

who can strike some people

who can STRIKE some people

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Strike your banners,
come to me before dawn,

Strike your banners, come to me before dawn,

Game of Thrones Season 2, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: strike

Meaning and definitions of strike, translation in Malayalam language for strike with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strike in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'strike'

What strike means in Malayalam, strike meaning in Malayalam, strike definition, examples and pronunciation of strike in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History