English to Malayalam Meaning of state - അവസ്ഥ


State :
അവസ്ഥ

രാജ്യം, അവസ്ഥ, പെടുന്നു, വാഴ്ചയുടെ, ആധിപത്യം, പ്രദേശം, രാഷ്ട്രീയ, നിലം, പ്രവിശ്യ, കൗണ്ടി, അദ്ധക്ഷത, പദവി, സ്ഥാനം, സാഹചര്യത്തിലും, സര്ക്കാര്, ഭരണം, ഭരണകൂടം, സദസും, ഭരണാധികാരി, എസ്റ്റേറ്റ്, നില, നുണ, അന്തരീക്ഷം, രാജ്, ചുക്കാന്, ക്ഷീണം, കലപ്പ, കളറിംഗ്, സന്ദേഹം, തലയ്ക്കുപിടിച്ച, ആശയം, മനസ്സ്, ഉയരത്തിലുമുള്ള, ഉപരിയായി, പ്രെഫെര്മെംത്, നര, ആഡംബരവും, ഗാംഭീര്യവും, ആഡംബര, പ്രൌഡി, ഫീൽഡ്, ഏരിയ, വേദി, നിലത്തു, എനുന്ചിഅതെ, നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എംബ്രൊഇല്, പറയുക, സമര്പ്പിക്കുക, വാഗ്ദാനം, പ്രതിനിധാനം, സമർപ്പിക്കുക

instateinstatesഅവസ്ഥപ്രസ്താവിച്ചുഒരു ഉദ്യമമാണ്സ്റ്റേറ്റ്ലസ്പൂമരങ്ങൾപ്രസ്താവനstatementedstatementingപ്രസ്താവനകൾസംസ്ഥാനങ്ങൾപ്രസ്താവിക്കുന്ന
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of state in English
Noun(1) the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation(2) the way something is with respect to its main attributes(3) the group of people comprising the government of a sovereign state(4) a politically organized body of people under a single government(5) (chemistry, fixed shape and volume, fixed volume and shaped by the container, filling the container(6) a state of depression or agitation(7) the territory occupied by a nation(8) the federal department in the United States that sets and maintains foreign policies
Verb(1) express in words(2) put before(3) indicate through a symbol, formula, etc.
Examples of state in English
(1) It has emerged that the wedding will not be a grand state occasion and will mainly be attended by family and friends.(2) Imagine if she threw open the doors to her hospital room - the queue would be akin to the one waiting to see the Pope in state .(3) On day one of the school year, I sat there in a state of panic and they babbled on to the teacher with rapid accuracy.(4) They were all there was; outside the writs, there was no common law, no way to state a case or get before a judge.(5) The applicant now applies with leave for judicial review of the Justices' refusal to state a case(6) The existing maces have far more in common with the same item that Kings of the period are shown holding when crowned or seated in state .(7) From this draft I accepted Item 4 as being a point of law for which the justices would be asked to state a case.(8) His death was marked by a ceremonial state funeral: no French scientist had ever been so honoured.(9) One of these was that religious dissension or aristocratic ambition could plunge a modern state into civil war.(10) The sailors lay him in state on the dock at Odessa, and the workers file out in their hundreds to pay their respects.(11) The Queen processed in state to the Houses of Parliament in a glittering coach, flanked by ranks of household cavalry.(12) services provided by the state(13) The unisonant moment may occur when a national anthem is being sung at a state ceremony.(14) people will be invited to state their views(15) In any event, the judge was also entitled to refuse to state a case because of your delay.(16) In effect, if you are found to have access to the Internet but instead use the post to deal with the state, then state penalties will apply.
Related Phrases of state
(1) steady state ::
സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥ
(2) state of mind ::
മനസ്സിന്റെ സംസ്ഥാന
(3) to state ::
നിലയിലേക്ക്
(4) head of state ::
സംസ്ഥാന തല
(5) solid state ::
സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്
(6) state of affairs ::
സ്ഥിതിവിശേഷം
(7) state-of-the-art ::
സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട്
(8) state school ::
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ
(9) welfare state ::
ക്ഷേമ സംസ്ഥാന
Synonyms
Adjective
1. ceremonial ::
ഔപചാരികമായി
Noun
2. condition ::
അവസ്ഥ
3. fluster ::
ഫ്ലുസ്തെര്
4. mess ::
മെസ്
5. country ::
രാജ്യം
6. province ::
പ്രവിശ്യ
7. government ::
സര്ക്കാര്
8. state of matter ::
ദ്രവ്യാവസ്ഥ
9. land ::
നിലം
10. state department ::
സംസ്ഥാന വകുപ്പ്
Verb
11. express ::
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
12. tell ::
പറയുന്നു
13. submit ::
സമർപ്പിക്കുക
Different Forms
instate, instates, state, stated, statehood, stateless, stately, statement, statemented, statementing, statements, states, stating
Word Example from TV Shows
Instead it reverts to its asexual state
and then grows up again.

Instead it reverts to its asexual STATE and then grows up again.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

♪ Our whole universe
was in a hot, dense state ♪

♪ Our whole universe was in a hot, dense STATE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

Among them, the Minister of the Interior,\Nthe State Secretary of Foreign Affairs

Among them, the Minister of the Interior,
the State Secretary of Foreign Affairs

Money Heist Season 3, Episode 5

A recent state of affairs.

A recent STATE of affairs.

Game of Thrones Season 3, Episode 10

I'm offering the state a better situation\Nthan the current one.

I'm offering the STATE a better situation
than the current one.

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: state

Meaning and definitions of state, translation in Malayalam language for state with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of state in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'state'

What state means in Malayalam, state meaning in Malayalam, state definition, examples and pronunciation of state in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History