English to Malayalam Meaning of sound - ശബ്ദം


Sound :
ശബ്ദം

വാക്ക്, ശബ്ദം, കാലാവധി, നിലവിളി, ച്ലൊപ്, കുറിപ്പ്, ഛായ, മൂർച്ചയുള്ള, രാഗം, ചാണകം, യഥാര്ത്ഥത്തില്, റിപ്പോർട്ട്, .ദൈവിക, കിംവദന്തി, സിംഹഗർജ്ജനം, പ്രതികരണം, ഉത്തരം, പതിധനി, വാര്ത്ത, വിവരം, അറിയിപ്പ്, മത്സ്യം വയറു, സംവാദം, അടക്കംപറയുക, നിഷ്ക്രിയ ഗോസിപ്പ്, ഉരുളുക, നിലവിളിയും, വിളംബരം, മില്ക്മന്, മൊഴി, ഭാഷ, വിളി

ശബ്ദം, മുഴങ്ങട്ടെ, വളയം, അടിക്കുക, കളി, തൊഒത്, മേടിയ്ക്കുന്നതിന്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, നിലവിളി, വിളി, മരണമണി, ഓൺ ഉറക്കെ, പ്രിയദര്ശന്, മാർഷൽ, ചട്ടക്കൂട്, പറയുന്നു, ഒരു സൂചന നൽകാൻ, സൂചന, ദീപസ്തംഭം, പ്രെസഗെ, നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, പുറത്തെ, പതിധനി, സംസാരിക്കുക, സ്കിര്ല്, തുളച്ചുകയറുക, ഇംപെനെത്രതെ, ഇംതെര്ഫുസെ, അറിയിക്കുക

ആരോഗ്യകരമായ, കിണറ്, ശബ്ദം, ശക്തമായ, ഗട്സി, ഹെയ്ൽ, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കടുത്ത, ആഴമുള്ള, കട്ടിയുള്ള, യുക്തിയുക്തമായ, അനുവദനീയം, ക്രമേണ, അഗാധമായ, കുഴിമാടം, തിങ്ങിയ, സാധുവായ, വെറും, സ്പഷ്ടമായ, വികാരാധീനമായ, കേടുപറ്റാത്ത, ഉനിംപൈരെദ്, ഖരമായ, മുഴുവൻ, കേടുവരാത്ത, കേടും, നിര്ദോഷകരമായ, പരിക്കേൽക്കാതെ, ലാബില്, ബെഎഫ്യ്, പുറത്തെ, മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത, ആരോഗ്യദായകമായ, ഹെഅല്ഥ്സൊമെ, സമാധാനപരമായ, പ്രയോജനകരമായ, സഹായകമായ, ഹിതകരമായ, അദ്ജുവംത്, സലുതര്യ്, ഉചിതമായ, പൊഇംത്ഫുല്, പ്രയോജനമില്ല, തടവുക, ലോജിക്കൽ, നല്ല, വകതിരിവുള്ള, ചലനാത്മകമായ, വിവേകി, പതക്ഷമായ, മിടുക്കന്മാർ, കഷ്ടപ്പാടു മാറിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ, സ്ഥിരമായ, നന്നായി സ്ഥാപിച്ചു, നന്നായി സെറ്റ്, ശുചിത്വവുമുള്ള, സലുബ്രിഒഉസ്, സമമാവുകയില്ല, ബ്ലൊഒമ്യ്, ആശയിക്കാവുന്ന, ആധികാരികം, വിശ്വാസയോഗ്യമായ, ആധികാരികമായ, വിശ്വസനീയം, വ്യക്തമായ, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, ഇരുണ്ട, ഭയങ്കരമായ

ശബ്ദംഊതിsoundersounderssoundestമുഴങ്ങുന്നഈയംsoundlesssoundlyസുഖവുംശബ്ദങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sound in English
Noun(1) the particular auditory effect produced by a given cause(2) the subjective sensation of hearing something(3) mechanical vibrations transmitted by an elastic medium(4) the sudden occurrence of an audible event(5) the audible part of a transmitted signal(6) (phonetics(7) a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water(8) a large ocean inlet or deep bay
Verb(1) appear in a certain way(2) make a certain noise or sound(3) give off a certain sound or sounds(4) announce by means of a sound(5) utter with vibrating vocal chords(6) cause to sound(7) measure the depth of (a body of water
Adjective(1) financially secure and safe(2) exercising or showing good judgment(3) in good condition; free from defect or damage or decay(4) in excellent physical condition(5) logically valid(6) having legal efficacy or force(7) vigorous or severe(8) free from moral defect(9) (of sleep(10) complete; thorough
Examples of sound in English
(1) His eyes closed gently, as if he was in a sound sleep, his long eyelashes clinging to one another.(2) IÔÇÖve always been a sound sleeper, but the condition is intensified by sleep deprivation.(3) Every person in the village was sound asleep.(4) I felt we were well-informed and the points we made were based on sound logic.(5) Though it does sound like fun if I ever did have to.(6) We had an intelligent team, a very fundamentally sound team that worked together.(7) By using little dialogue and less music, he lets the incidental sound support the film's atmosphere.(8) So I think the most important thing to do is to get a good sound medical and psychiatric diagnosis.(9) that was a sound move(10) The very first night I was sound asleep and I woke to the sound of my dad laughing.(11) A second medical opinion is required, and the patient must be of sound mind.(12) I think that the thrust of the piece is quite sound , and the piece is generally much worth reading.(13) you've had a hard day, by the sound of it(14) I had a sound sleep on the plane and now I'm awake, all rejuvenated to resume work again.(15) The blaring sound of Spanish music twirled round in my head, and the brightly coloured morning sun shone through my closed eyes.(16) The Pistons clearly are a shaken team unaccustomed to taking two sound beatings in a series.
Related Phrases of sound
(1) safe and sound ::
സുരക്ഷിതവും ശബ്ദം
(2) speed of sound ::
ശബ്ദം വേഗത
(3) sound system ::
ശബ്ദ സംവിധാനം
(4) sound like ::
പോലെ ശബ്ദം
(5) sound the horn ::
കൊമ്പു ശബ്ദം
(6) sound effects ::
ശബ്ദ ഇഫക്റ്റുകൾ
(7) sound effect ::
ശബ്ദ പ്രഭാവം
(8) to sound ::
ശബ്ദം
(9) the sound ::
ശബ്ദം
(10) sound wave ::
ശബ്ദ തരംഗം
Synonyms
Adjective
1. healthy ::
ആരോഗ്യകരമായ
2. well-built ::
നന്നായി നിർമ്മിച്ച
3. well-founded ::
നന്നായി സ്ഥാപിച്ചത്
4. reliable ::
വിശ്വസനീയമായ
5. solvent ::
ലായനിയായി
6. deep ::
ആഴമുള്ള
7. effectual ::
ഫലപ്രദമായ
8. level-headed ::
നില-നേതൃത്വത്തിലുള്ള
9. good ::
നല്ല
10. wakeless ::
വകെലെഷ്
11. well-grounded ::
നന്നായി വേരൂന്നിയ
Noun
12. noise ::
ശബ്ദം
13. utterance ::
ഉച്ചാരണം
14. music ::
സംഗീതം
15. idea ::
ആശയം
16. channel ::
ചാനൽ
17. strait ::
ഇടുക്ക്
18. speech sound ::
പ്രസംഗം ശബ്ദം
19. audio ::
ഓഡിയോ
Verb
20. make a noise ::
ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക
21. blow ::
അടിക്കുക
22. pronounce ::
ഉച്ചരിക്കുകയും
23. utter ::
പുറത്തെ
24. appear ::
ദൃശ്യമാകും
25. measure ::
അളവ്
26. go ::
പോയി
27. fathom ::
ഗ്രഹിക്കുക
28. vocalize ::
വൊചലിജെ
Antonyms
1. illogical ::
യുക്തിരഹിതമായ
2. incoherent ::
പണം
3. inconsequent ::
ഇന്ചൊംസെകുഎംത്
4. invalid ::
അസാധുവായ
5. irrational ::
അയുക്തികമായ
6. unreasonable ::
യുക്തിരഹിതമായ
7. unsound ::
മിടുമിടുക്കനായ
8. weak ::
ദുർബലമായ
Different Forms
sound, sounded, sounder, sounders, soundest, sounding, soundings, soundless, soundly, soundness, sounds
Word Example from TV Shows
I just said,

I just said, "Couples SOUND great."

The Big Bang Theory Season 7, Episode 3

A sound ship with a good captain.

A SOUND ship with a good captain.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Do not make a sound.

Do not make a SOUND.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 1

Don't make it sound childish.

Don't make it SOUND childish.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

No. God, you sound like
the police, the firemen,

No. God, you SOUND like the police, the firemen,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

English to Malayalam Dictionary: sound

Meaning and definitions of sound, translation in Malayalam language for sound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sound in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'sound'

What sound means in Malayalam, sound meaning in Malayalam, sound definition, examples and pronunciation of sound in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History