English to Malayalam Meaning of slow - സ്ലോ


Slow :
സ്ലോ

സ്ലോ, ക്രമേണ, ശാന്തമായിരിക്കുക, സൗമമായ, ശാന്തമായ, കൃത്യതയില്ലാത്ത, അലസ, ബാറകല്ലാ, താമസിയാതെ, വൈകി, തര്ദ്യ്, പതക്കം, പെംദെംത്, പിന്നോക്ക, സ്ലോ നാൽക്കാലി, അപരിചിതരായ, അയഞ്ഞ, ബ്ലൊവ്സ്യ്, ക്ഷീണിച്ച, ലഗ്ഗര്ദ്, നാലുപാടും, ദുഷിച്ച, ചീത്ത, രോഗം, പാവപ്പെട്ട, ഒച്ച് പഠനാനുഭവം, കുറഞ്ഞ, മടിയനായ, ദിലതൊര്യ്, ഭാരമുള്ള, ലഘുവായ, വിവേകശൂനമായ, പറ്റുകയാണോ, തടി-നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വിരസമായ, വിഡ്ഢിത്തം

പതുക്കെ, സ്ലോ, ബിറ്റ് പ്രകാരം ബിറ്റ്, ഇന്ഛ്മെഅല്, വൈകി, കാലതാമസം, താൽക്കാലികമായി, പിടിക്കുക, പിന്നോട്ട്, പ്രൊത്രച്ത്, പിന്നിൽ

സ്ലോവേഗതയെപതുക്കെ പോകൂഭൗമദിനങ്ങൾമന്ദഗതിയിലാക്കുന്നുപതുക്കെവേഗതകുറയുകയാണെങ്കിൽ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of slow in English
Verb(1) lose velocity; move more slowly(2) become slow or slower(3) cause to proceed more slowly
Adjective(1) not moving quickly; taking a comparatively long time(2) at a slow tempo(3) slow to learn or understand; lacking intellectual acuity(4) (used of timepieces(5) so lacking in interest as to cause mental weariness(6) (of business, or slow
Adverb(1) without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly'(2) of timepieces
Examples of slow in English
(1) My film was too slow , and I didn't get any good pictures.(2) She has shown aptitude on fast and slow ground, is trained by a very able handler who thinks plenty of her and possibly has plenty more to come.(3) The term passing lanes implies that the road is divided into slow and fast moving traffic lanes.(4) Since business is slow , the woman has time to be intrigued by the mystery.(5) It was clear that the majority of drivers felt that this signage was either redundant or in error and few were driving at 50 mph, even in the slow lane.(6) Move in slow with your face towards hers and slightly tilt your head so you don't bump noses.(7) Still, transactions were delayed, data was missing and system performance was slow .(8) Rice, meat, and vegetables are placed in huge containers covered with hot charcoals and heated by slow fire underneath.(9) Most of our boxes are unpacked now but there's chaos everywhere and it's a slow process of getting everything sorted out.(10) And soon breakfast and the beautiful fact that Thomas is slow , quiet and dull in the mornings.(11) They drive a taxi to support their extended family, but business is slow , they said, with the Palestinian economy in tatters.(12) Scientists hope patients will adapt, though the learning process might be slow , like a child beginning to recognise shapes and colours.(13) Lau, who has over 20 years of experience as a chef, said each soup is simmered on a slow fire for more than 10 hours.(14) Roast one sweet potato with the skin in a slow oven until the potato is soft.(15) Yet the slow process of reconstruction, following the ravages of a diamond-fuelled civil war, continues.(16) To sum up, to show action and movement, select a slow shutter speed and stand side on to the action.
Related Phrases of slow
(1) slow motion ::
സ്ലോ മോഷൻ
(2) too slow ::
വളരെ പതുക്കെ
(3) very slow ::
വളരെ പതുക്കെ
(4) go slow ::
പതുക്കെ പോകുക
(5) slow up ::
അപ്പ് വേഗത
(6) slow-witted ::
സ്ലോ-ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി
(7) slow speed ::
വേഗത
(8) slow but sure ::
പതുക്കെ, പക്ഷെ ഉറപ്പാണ്
Synonyms
Adjective
1. unhurried ::
ഉംഹുര്രിഎദ്
2. long-drawn-out ::
നീണ്ട-വലിച്ചുനീട്ടി
3. obtuse ::
ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്
4. reluctant ::
മനസ്സില്ലാത്ത
5. sluggish ::
കൃത്യതയില്ലാത്ത
6. dull ::
മുഷിഞ്ഞ
7. boring ::
മുഷിപ്പനായ
Adverb
8. easy ::
എളുപ്പമായ
9. behind ::
പിന്നാലെ
Verb
10. reduce speed ::
വേഗത കുറയ്ക്കാൻ
11. take it easy ::
ലളിതമായി എടുക്കൂ
13. decelerate ::
ദെചെലെരതെ
14. slow up ::
അപ്പ് വേഗത
Antonyms
1. breakneck ::
ബ്രെഅക്നെച്ക്
2. brisk ::
തകർപ്പൻ
3. dizzy ::
തലചുറ്റുന്ന
4. fast ::
ഉപവാസം
5. flying ::
പറക്കുന്ന
6. hasty ::
തിടുക്കത്തിലുള്ള
7. lightning ::
മിന്നൽ
8. meteoric ::
മെതെഒരിച്
9. quick ::
പെട്ടെന്നുള്ള
10. rapid ::
ദുതമായ
11. running ::
പ്രവർത്തിക്കുന്ന
12. swift ::
അതിവേഗം കണക്ക്
Different Forms
slow, slowed, slower, slowest, slowing, slowly, slowness, slows
Word Example from TV Shows
(HEARTBEAT POUNDING
IN SLOW MOTION)

(HEARTBEAT POUNDING IN SLOW MOTION)

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

My father always said
I was a slow learner.

My father always said I was a SLOW learner.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

So you told her you wanted
to slow things down?

So you told her you wanted to SLOW things down?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

Didn't even slow down the neighbor kids.
Heh.

Didn't even SLOW down the neighbor kids. Heh.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

...you know, I think the most important
thing with Penny is to go really slow.

...you know, I think the most important thing with Penny is to go really SLOW.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

English to Malayalam Dictionary: slow

Meaning and definitions of slow, translation in Malayalam language for slow with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of slow in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'slow'

What slow means in Malayalam, slow meaning in Malayalam, slow definition, examples and pronunciation of slow in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History