English to Malayalam Meaning of sink - മുങ്ങുക


Sink :
മുങ്ങുക

മുങ്ങുക, തലകുത്തി, താഴേക്കു പോകുക, പോകുന്നതുവരെ

മുങ്ങുക, മറ്റെന്താണ്, മുക്കി, മുങ്ങിപ്പോയ ചെയ്യാൻ, പരാജയപ്പെടും, ഗണം, മുങ്ങി മരിക്കുക, വിരമിച്ചാൽ, നിർത്തുക, എളിയ, കുറയ്ക്കുക, കമവല്ക്കരിക്കുക, .ഒരുപോലെ, അധരസാന്ത്വനംകൊണ്ടു, കുറവായിരുന്നതിനാൽ, വീഴ്ച, ലഘൂകരിച്ച്, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക, ലഘൂകരിക്കാനും, കെടുത്തിക്കളയുന്നു, എക്സതെനുഅതെ, കുറയുക, മോശമാകുക, നഷ്ടമാകും, മരിക്കുക, കുഴിക്കുക, ഗോഫർമരംകൊണ്ടു, എന്റെ, വിട്ടേക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കാൻ, റിലീസ്, ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ, പണിമുടക്ക്, മുക്കുക, താഴ്ത്തുക, സുബ്മെര്സെ, ലയിപ്പിക്കുക, ആഴത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി, നിക്ഷേപിക്കുക, നിയമിക്കുക, കമ്മീഷൻ, ഇടുക, പോകുന്നതുവരെ

മുങ്ങുകsinkableമുങ്ങുന്നവീണുപോകുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sink in English
Noun(1) plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe(2) (technology(3) a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone(4) a covered cistern; waste water and sewage flow into it
Verb(1) fall or descend to a lower place or level(2) cause to sink(3) pass into a specified state or condition(4) go under(5) descend into or as if into some soft substance or place(6) appear to move downward(7) fall heavily or suddenly; decline markedly(8) fall or sink heavily(9) embed deeply
Examples of sink in English
(1) Sweden is a sink of depravity by almost anyone's standards.(2) We had a bloom a couple of years ago in Jervis Bay, NSW so we know that they can be very abundant and in the oceans they're actually the major sink for carbon dioxide.(3) The sports minister later told the DÔö£├¡il it was wrong to assume that the failure to name two Irish venues would sink the bid.(4) Opponents of the regional assembly had called for North Yorkshire to be given a veto to sink the plans if a majority of the county's residents oppose them.(5) So, Ford wants to sink the ship rather than allow the flagship of the Russian sub fleet get into enemy hands.(6) I felt my fangs sink into flesh and I heard him scream.(7) they planned to sink a gold mine in Oklahoma(8) Where village welfare is concerned, these fishermen sink their differences and work together for the overall good of everyone.(9) The kitchen has fitted presses, a steel sink unit and a tiled floor.(10) Peyton stated as she saw the clothes and hair supplies by the sink .(11) he saw the coffin sink below the surface of the waves(12) A complex land-swap deal will sink if the city reneges on existing deals.(13) they agreed to sink their differences(14) You want to sink into oblivion, and you can't find a way.(15) Frankly, I delight in seeing people eagerly sink their teeth into the soft, burning hot, yellowish vegetable, defying the scalding heat of the sweet, sticky juice oozing from under the crisp rind.(16) Subsequently, the two managed to sink their differences.
Related Phrases of sink
(1) heat sink ::
ഹീറ്റ് സിങ്ക്
(2) sink in ::
താഴുന്നു
(3) sink or swim ::
സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തുക
(4) sink into ::
ലയിച്ചു
(5) sink down ::
താഴുകയും
(6) sink unit ::
സിങ്ക് യൂണിറ്റ്
(7) carbon sink ::
കാർബൺ സിങ്ക്
(8) sink back ::
തിരികെ മുങ്ങാൻ
Synonyms
Noun
1. basin ::
പരന്നപാതം
2. sump ::
സുംപ്
3. swallow hole ::
ദ്വാരം വിഴുങ്ങാൻ
Verb
4. become submerged ::
മുങ്ങിപ്പോയ തീർന്നിരിക്കുന്നു
5. founder ::
സ്ഥാപക
6. scuttle ::
സ്ചുത്ത്ലെ
7. destroy ::
നശിപ്പിക്കുക
8. immerse ::
താഴ്ത്തുക
9. descend ::
കീഴോട്ടിറങ്ങുക
10. set ::
ഗണം
11. lower oneself ::
സ്വയം ഒതുക്കുകയും
12. fall ::
വീഴ്ച
13. stoop ::
.ഒരുപോലെ
14. deteriorate ::
ക്ഷയിച്ച്
15. embed ::
ഉൾപ്പെടുത്തൂ
16. dig ::
കുഴിക്കുക
17. invest ::
നിക്ഷേപിക്കുക
18. go down ::
താഴേക്കു പോകുക
19. drop ::
ഡ്രോപ്പ്
20. dip ::
മുക്കുക
21. bury ::
കുഴിച്ചിടുക
22. subside ::
ലഘൂകരിച്ച്
23. slide down ::
താഴേക്കു തെന്നിക്കുക
24. lapse ::
ലാപ്സ്
Antonyms
1. ameliorate ::
പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നു
2. improve ::
മെച്ചപ്പെടുത്തുക
3. meliorate ::
മെലിഒരതെ
Different Forms
sink, sinkable, sinks
Word Example from TV Shows
Under the sink. Yellow Tupperware bowl.

Under the SINK. Yellow Tupperware bowl.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

Buying rotisserie chicken,
taking it home, standing over the sink...

Buying rotisserie chicken, taking it home, standing over the SINK...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

Whores rarely sink.

Whores rarely SINK.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

...and leaving it in the sink
is not doing the dishes.

...and leaving it in the SINK is not doing the dishes.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

She'll sink.

She'll SINK.

Vikings Season 1, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: sink

Meaning and definitions of sink, translation in Malayalam language for sink with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sink in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'sink'

What sink means in Malayalam, sink meaning in Malayalam, sink definition, examples and pronunciation of sink in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History