English to Malayalam Meaning of reach - എത്താൻ


Reach :
എത്താൻ

എത്താൻ, ധാരണ, കോൺടാക്റ്റ്, ചേര്ച്ച, പരത്തുക, നേട്ടം, ലാഭം, ആനുകൂല്യം, പ്രയോജനവും, ശ്രേണി, അകലം, സ്ട്രിപ്പ്, സ്കെയിൽ, അസോസിയേഷൻ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും, വിപുലീകരണം, പിരിമുറക്കം, ആളിക്കത്തുക, പ്രദേശം, ജില്ല, സ്ഥലം, ഫീൽഡ്, വരവ്, കണ്ടെത്തുക, പരിധിവരെ, പരിധി, പ്രവിശ്യ, തണല്, കെയർ, കസ്റ്റഡിയിൽ, നിയന്ത്രണം, ചൊംതിഗുഇത്യ്, വലത്, അവകാശം, അധികാരം, കൈവശം, മേധാവിത്വം, തുടക്കം, അടിത്തറ, വേര്, ഇൻസെപ്ഷൻ

നീട്ടുക, എത്താൻ, പരത്തുക, വലുതാക്കുക, വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്, പിടിക്കുക, പിടികൂടുക, സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും, എടുക്കുക, എത്തിച്ചേരുന്ന, വിജയം, ട്ര്യാവര്സ്, അടിച്ചേല്പിക്കുക, പണിമുടക്ക്, സേവിക്കുക, ചെടി, ഔട്ട് സേവിക്കും, നേട്ടം, ലാഭം, നേടുക, ഉണ്ടാക്കുക, ലഭ്യമാകാൻ, പിടികൂടും, അന്യായം, കോൺടാക്റ്റ്, ഗഹിക്കുക, പിന്നീട് കാണുക, ലഭിക്കുന്ന, ടച്ച്, വ്യാപിപ്പിക്കും, ദീര്ഘമാക്കുക, കൊണ്ടുവരും, എത്തും, വരിക, കണ്ടെത്തുക, അളവ്, തൂക്കിനോക്കുക, കൈവരിക്കുന്നതിന്, തല്ലുക, ഉത്തരം, ദൃശ്യമാകുമെന്നതിൽ, Strand, നേരെ സമരം, ഉരുളുക, ഒഴിക്കുക, welter എന്ന, ഒഴുകുക, നിലം, അകത്തുവരൂ, അകത്തേയ്ക്ക് വരൂ, വഴി ലഭിക്കും

എത്താൻഎത്തിച്ചേരാനാകുന്നത്എത്തിച്ചേർന്നുഎത്തുന്നുബലിമൃഗങ്ങളെ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of reach in English
Noun(1) the limits within which something can be effective(2) the act of physically reaching or thrusting out(3) the limit of capability
Verb(1) reach a destination, either real or abstract(2) reach a point in time, or a certain state or level(3) move forward or upward in order to touch; also in a metaphorical sense(4) be in or establish communication with(5) to gain with effort(6) to extend as far as(7) reach a goal(8) place into the hands or custody of(9) to exert much effort or energy
Examples of reach in English
(1) the radio station has a wide reach(2) There's some useful and insightful material in this volume, but there are unfortunate limits to its reach .(3) His height and reach - skills that make him such a good full back - would serve him well in the game of tennis.(4) The shorter boxer seemed to start having difficulty with the height and reach advantage.(5) in its native habitat it will reach to about 6 m in height(6) He explains that the phone is new and mainly for his family to reach him.(7) It didn't take them long to reach the huge double doors at the end of the hallway.(8) It proved to be extremely difficult to reach the levels of the previous agreement.(9) she made a reach for him(10) He was a teacher and lecturer of great skill and clarity whose range was beyond the reach of most of his younger colleagues in the faculty.(11) In previous times, radio was very local, but broadcasts now reach a national, even international audience.(12) So when I finally arrived to Terminal 1 my mom was already on the phone trying to reach me on my cell.(13) just round that corner, by them mango trees, and we reach(14) They hope that their message of tolerance will reach those who lack awareness in such matters.(15) He can be unpredictable, able to move swiftly round the ring and be elusive, but has the height and reach to stand and trade blows.(16) You can also request that all the outlets and switches be installed at a height above the reach of the average toddler.
Related Phrases of reach
(1) reach out ::
എത്തിച്ചേരുക
(2) to reach ::
എത്താൻ
(3) out of reach ::
പരിധിക്കു പുറത്ത്
(4) within reach ::
തൊട്ടടുത്തുതന്നെ
(5) reach for ::
എത്തിച്ചേരുന്നതിനും
(6) reach an agreement ::
ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുക
(7) reach up ::
വരെ ഭാരം
(8) reach for the sky ::
ആകാശത്തോളം ഉയരത്തിൽ എത്തൂ
(9) reach to ::
എത്തും
(10) reach over ::
മേൽ എത്തിച്ചേരാൻ
Synonyms
Noun
1. grasp ::
ഗഹിക്കുക
3. jurisdiction ::
നീതിനായപരിപാലനം
4. stretch ::
പരത്തുക
5. range ::
ശ്രേണി
6. ambit ::
പരിധിയിൽ
Verb
7. stretch out ::
നീട്ടി
8. pass ::
ചുരം
9. arrive at ::
എത്തിച്ചേരുന്ന
10. attain ::
കൈവരിക്കുന്നതിന്
11. achieve ::
നേടിയെടുക്കാൻ
12. get in touch with ::
സമ്പർക്കം നേടുകയും
13. influence ::
സ്വാധീനം
14. give ::
കൊടുക്കുക
15. make ::
ഉണ്ടാക്കുക
16. hit ::
തല്ലുക
17. reach out ::
എത്തിച്ചേരുക
18. strive ::
സമരം
19. contact ::
കോൺടാക്റ്റ്
20. touch ::
ടച്ച്
Different Forms
reach, reachable, reached, reaches, reaching
Word Example from TV Shows
you need to intercept
the hosts before
they reach A-15.

you need to intercept the hosts before they REACH A-15.

Westworld Season 2, Episode 7

If the wind holds,
we'll reach King's Landing in a day.

If the wind holds, we'll REACH King's Landing in a day.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

I wouldn't have allowed it\Nto reach its end.

I wouldn't have allowed it
to REACH its end.

Money Heist Season 3, Episode 7

All the might of the Stormlands
and the Reach.

All the might of the Stormlands and the Reach.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

When we reach Sunspear,

When we REACH Sunspear,

Game of Thrones Season 7, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: reach

Meaning and definitions of reach, translation in Malayalam language for reach with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reach in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'reach'

What reach means in Malayalam, reach meaning in Malayalam, reach definition, examples and pronunciation of reach in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History