English to Malayalam Meaning of press - അമർത്തുക


Press :
അമർത്തുക

അമർത്തുക, അച്ചടി ശാല, മർദ്ദം, കമാനം, ഭ്രൂണത്തിൽ, ഞെക്കിപ്പിഴിയുക, സ്വാധീനം, പ്രിന്റിംഗ് ഓഫീസ്, അച്ചടി, മുദ, അലമാരി, പാച്ചില്, കൂട്ടം, ജനക്കൂട്ടം, skit ഇംഗ്ലീഷ്, പതപവര്ത്തനം, പുണരുക, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, അതിക്ലേശം, ആലിംഗനം, സമാനാധികരണമായിട്ട്, ആട്ടിൻ, അടിയന്തരാവസ്ഥ, എക്സിഗെന്ചെ, അനുപേക്ഷണീയമായിരുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന്, കംപ്രഷൻ, ശ്രിന്കഗെ, സങ്കോചനം, ചുരുക്കല്, പിൻവലിക്കൽ

അമർത്തുക, നുള്ളുക, തിരുമ്മല്, ഞെക്കിപ്പിഴിയുക, മാറുക, അമർത്തി പിടിക്കുക, ച്രമ്, വസ്തു, തകർത്തു, RAM, അടിച്ചമര്ത്തുക, മറയ്ക്കുക, ഞെക്കുക, മറച്ചു, നിയന്തിക്കുക, മാവുകുഴക്കുക, ഞെരുക്കുക, ഗഹിക്കുക, പിടി, അതിക്ലേശം, സമ്മര്ദ്ദം, മുദ്ര, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, മുദ, അച്ചടിക്കുക, അടയാളം, പസാധകസംബന്ധം, പണിമുടക്ക്, ചുരുങ്ങുക, വെട്ടി, വര്ണിക്കുക, ചുരുക്കി, ആകർഷിക്കുകയും, ഉടുക്കുക, കലണ്ടർ, മിനുക്കിയെടുക്കുക, ഇരുമ്പ്, സുഗമമായ, അലട്ടുക, ജേഡ്, കയറിക്കൂടുമോ, രക്തദാനം, ഉപദ്രവിക്കുന്നു, സുഫ്ഫുസെ, ഇരുളടഞ്ഞ, വർദ്ധിച്ചു, Belay, രോഗംപകരുക, ചൊന്ഗെസ്ത്, ജനക്കൂട്ടം, മരത്തൂണ്, ആട്ടിൻ, കൂട്ടം, സ്ക്വാഷ്, ഉന്തുക, ഊന്നൽ, ജബ്, ഇടുക, അതിക്രമം, ഹാരി, യൗവന, പൊള്ളയായ, ചെസ്സ് കളിക്കാൻ, ക്രഷ്, കന്നാലിപ്പൗണ്ട്, പൊടിക്കുക, കണ്ണടയ്ക്കല്, ശിക്ഷിക്കും, മാർഗനിർദേശത്തിനായി ചട്ടം, മാർഗനിർദേശത്തിനായി നിയന്ത്രണം, അടിക്കുക, എൺപത്, തടവുക, പാഞ്ഞുകയറുക, യാതന, അഗൊനിജെ, പന്തലുകളോടെ, കാറ്റ്, വ്രെഅഥെ, കമെന്റും, വിരല്സന്ധി

അമർത്തുകവലഞ്ഞുംpresserpressersഅമർത്തലുകൾഅമർത്തിയാൽpressings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of press in English
Noun(1) the state of demanding notice or attention(2) the print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines(3) a machine used for printing(4) a dense crowd of people(5) a tall piece of furniture that provides storage space for clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes(6) clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use(7) any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids(8) a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead(9) the act of pressing; the exertion of pressure
Verb(1) exert pressure or force to or upon(2) force or impel in an indicated direction(3) to be oppressive or burdensome(4) place between two surfaces and apply weight or pressure(5) squeeze or press together(6) crowd closely(7) create by pressing(8) be urgent(9) exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for(10) press from a plastic(11) make strenuous pushing movements during birth to expel the baby(12) press and smooth with a heated iron(13) lift weights(14) ask for or request earnestly
Examples of press in English
(1) Gunter adjusts the seat so that he can press the weight directly out from mid-pec level.(2) Yet the courts have not granted full freedom of the press to high school newspapers.(3) At the press of a button the user can ascend the rope and then come down just as quickly.(4) Yet the fact is that the old song is still being sung and published by a reputable press and promoted for sale in Canadian bookstores.(5) The overhead press and overhead lateral raise are good movements to make your shoulders wider.(6) The first issue of Radar magazine generated so much press , the magazine itself was almost besides the point.(7) While I do not approve of the manager's views the press were out to get him out of the England job.(8) Scrumpy is the West Country name for cider, produced by the natural fermentation of apple juice; all you need is a press , a few barrels and a lot of apples.(9) At the press of a button, I could tell what temperature it was in their nursery too, which takes spying to a whole new level in my book.(10) these clothes could do with a press(11) Teams dependent upon their press to score usually have a weak half-court offense.(12) Gene therapy does not get as much press as cell therapy.(13) press the dough into the baking tin(14) press coverage of the trial(15) The editor who acquired it had a background in university press publishing.(16) With many types of capital equipment, you buy a new factory, truck, or machine press when the old one breaks or when it no longer suits your needs.
Related Phrases of press
(1) printing press ::
അച്ചടി ശാല
(2) press conference ::
പത്ര സമ്മേളനം
(3) the press ::
അമർത്തുക
(4) to press ::
ഞെക്കാൻ
(5) in press ::
പത്രങ്ങളിൽ
(6) press on ::
അമർത്തുക
(7) gutter press ::
അഴുക്കുചാലിൽ അമർത്തുക
(8) press down ::
അമർത്തി പിടിക്കുക
(9) bench press ::
ബെഞ്ച് അമർത്തുക
(10) garlic press ::
വെളുത്തുള്ളി അമർത്തുക
Synonyms
Noun
1. publishing house ::
പ്രസിദ്ധീകരണശാല
2. the media ::
മീഡിയ
4. wardrobe ::
ഉടുപ്പ്
5. pressure ::
മർദ്ദം
6. crush ::
ക്രഷ്
7. printing press ::
അച്ചടി ശാല
Verb
10. crush ::
ക്രഷ്
11. clasp ::
ആലിംഗനം
12. squeeze ::
ഞെക്കിപ്പിഴിയുക
13. cluster ::
ക്ലസ്റ്റർ
14. plead ::
വാദിക്കും
15. urge ::
തര
16. call ::
വിളി
17. iron ::
ഇരുമ്പ്
18. fight ::
യുദ്ധം
19. weigh ::
തൂക്കിനോക്കുക
20. press out ::
ഔട്ട് അമർത്തുക
21. weight-lift ::
ഭാരം-ലിഫ്റ്റ്
22. exhort ::
പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു
23. bid ::
വിളി
24. push ::
തള്ളുക
Different Forms
press, pressed, presser, pressers, presses, pressing, pressings
Word Example from TV Shows
To save it, press...

To save it, PRESS...

Money Heist Season 1, Episode 13

and use the hydraulic
press at work

and use the hydraulic PRESS at work

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Unless there's a thaw,
we can't press forward to Winterfell

Unless there's a thaw, we can't PRESS forward to Winterfell

Game of Thrones Season 5, Episode 9

But if you come back,
we'll call the police and press charges.

But if you come back, we'll call the police and PRESS charges.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

They're not gonna
press charges.

They're not gonna PRESS charges.

Breaking Bad Season 4, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: press

Meaning and definitions of press, translation in Malayalam language for press with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of press in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'press'

What press means in Malayalam, press meaning in Malayalam, press definition, examples and pronunciation of press in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History