English to Malayalam Meaning of part - ഭാഗം


Part :
ഭാഗം

ഭാഗം, പങ്കിടുക, കഷണം, വിഭാഗം, സെഗ്മെന്റ്, ശരീരാവയവം, ശരീരം, അവയവ, ഘടകം, അംഗം, ഉത്സവം, കാലഘട്ടം, അവധി, Gala, വീതിക്കുക, ഡിവിഷൻ, വിഭജനം, ശതമാനം, ചിറക്, കക്ഷി, വേണ്ടി, വശം, ഭര്ത്താവ്, അളവ്, മുറിക്കുക, തന്ത്രം, ഗ്രൂപ്പ്, സംഘടന, സംഘം, പ്രദേശം, ജില്ല, സ്ഥലം, ഫീൽഡ്, അധ്യായം, ശതകത്തിൽ, സംവിധാനം, പേര്, ധിഷണ, തല, Nous, വിവേകം, മനസ്സ്, ശാഖ, അനുബന്ധ, കൈക്ക്, ചരട്, പ്രവൃത്തി, അവസരത്തിൽ, അച്ചുതണ്ട്, സദാശീവ്റാവ്, വക്കിലായിരുന്നു, കൈ, നീരസം തൽക്ഷണം, പലിശ, സ്വയം, സ്വയം-പലിശ, മുറിവുണ്ടാക്കി, വിരാമം, സസ്പെൻഷൻ, പരിധി, ഓപ്പറേഷൻ, കാന്റൺ, അതിർത്തി, വക്ക്, പരിധിയിൽ, സവിശേഷത, വകുപ്പ്

ഭാഗികമായി, ഭാഗം, ചില ഭാഗം, പൊതി, പകുതി, വീതിക്കുക, രണ്ടായി പിരിയുക, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, വേര്പെടുത്തുക, വിഭജനം, പായാൻ, നീക്കിവയ്ക്കുക, കടന്നുപോകുക, മുറിക്കുക, വിഭാഗിക്കേണം, വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന, ദിസര്തിചുലതെ, വേർപെടുത്താൻ, അലിയിക്കുക, പിരിഞ്ഞ്, ദിസെന്ഗഗെ, വിവാഹമോചനം, പ്രത്യേക, കണ്ണുനീര്, പിളര്പ്പ്, വന്നു, ഭയമില്ല, കയ്യൊഴിയുക, ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ഒഴിവാക്കുക, മേൽ ഇട്ടേക്കുക, പുറത്ത്, മടക്കം, Buzz ഓഫ്, ഓഫ് ഹോപ്, പോയി, വിട്ടേക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂനെയില്, വിട്ടുകളയുക, ത്യജിച്ചുപറയും, ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ്

ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾശാലകളുടെകൊടുക്കുകപങ്കുവെക്കുന്നുഭാഗംപിരിഞ്ഞുവേർപാട്ഇന്ന്ഭാഗങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of part in English
Noun(1) something determined in relation to something that includes it(2) something less than the whole of a human artifact(3) a portion of a natural object(4) that which concerns a person with regard to a particular role or situation(5) the extended spatial location of something(6) the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group(7) an actor's portrayal of someone in a play(8) assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group(9) one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole(10) a line of scalp that can be seen when sections of hair are combed in opposite directions(11) the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music(12) the effort contributed by a person in bringing about a result(13) an item that is an instance of some type
Verb(1) go one's own way; move apart(2) discontinue an association or relation; go different ways(3) leave(4) come apart(5) force, take, or pull apart
Adverb(1) to some extent; in some degree; not wholly
Examples of part in English
(1) his mother is part Irish(2) they feel part of the community(3) Yes, they have injuries, but their bad luck is the lesser part of the story.(4) To omit what Paul himself would have regarded an essential part of his life seems rather offensive.(5) the early part of 1999(6) the part in her hair was white and straight(7) The post would be part funded by Essex County Council for the next three years.(8) Hounds were in ascendancy in the early part of the second half and Cygan went close yet again following a flowing move.(9) Gambling is a fundamental part of human nature - we all take risks in daily life.(10) body part(11) in such a place his part is to make good(12) the lower part of your leg(13) That was good enough for me and the phrase formed a central part of my story.(14) All Blacks had much of the pressure in the early part of the second half and got back into contention with a converted try.(15) she was memorizing a part(16) we all have a part to play in preserving the countryside
Related Phrases of part
(1) spare part ::
കാറും ഭാഗം
(2) take part ::
പങ്കെടുക്കുക
(3) part-time ::
ഭാഗിക സമയം
(4) take part in ::
പങ്കെടുക്കുക
(5) part time job ::
പാർട്ട്ടൈം ജോലി
(6) for the most part ::
സമയവും
(7) body part ::
ശരീരം ഭാഗം
(8) part of ::
ഭാഗമാണ്
(9) part of speech ::
പ്രസംഗം ഭാഗമായി
Synonyms
Adjective
1. incomplete ::
അപൂര്ണ്ണമായ
Noun
2. bit ::
ബിറ്റ്
3. component ::
ഘടകം
4. part of the body ::
ശരീരം ഭാഗമായി
5. section ::
വിഭാഗം
6. district ::
ജില്ല
9. involvement ::
നിമഗ്നത
10. parting ::
പിരിഞ്ഞു
11. share ::
പങ്കിടുക
12. region ::
പ്രദേശം
13. character ::
പ്രതീകം
14. piece ::
കഷണം
15. function ::
ഫംഗ്ഷൻ
16. division ::
ഡിവിഷൻ
17. portion ::
ഭാഗം
18. voice ::
ശബ്ദം
Verb
19. separate ::
പ്രത്യേക
20. leave ::
വിട്ടേക്കുക
21. start ::
തുടക്കം
22. disunite ::
താവളമുണ്ടാക്കികൊടുക്കുവാൻ
23. split ::
രണ്ടായി പിരിയുക
Adverb
26. partially ::
ഭാഗികമായി
Different Forms
impart, imparted, imparts, part, parted, partly, parts
Word Example from TV Shows
whatever my traitor brother has done,
I had no part.

whatever my traitor brother has done, I had no PART.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

So, the part where he got stood up
didn't clue you in?

So, the PART where he got stood up didn't clue you in?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 16


But if we were part of the team
that confirmed string theory...

But if we were PART of the team that confirmed string theory...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

We had a deal
and wearing a gold cloak wasn't part of it.

We had a deal and wearing a gold cloak wasn't PART of it.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: part

Meaning and definitions of part, translation in Malayalam language for part with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of part in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'part'

What part means in Malayalam, part meaning in Malayalam, part definition, examples and pronunciation of part in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History