English to Malayalam Meaning of look - നോക്കുക


Look :
നോക്കുക

നോക്കുക, കാഴ്ച, കളറിംഗ്, ആലോകനം, മുഖം, ഫ്യ്സിഒഗ്നൊമ്യ്, കണ്ണ്, ശ്രദ്ധ, അഭിപായപ്പെടുക, കടാക്ഷം, കാഴ്ചശക്തി, പതാശ, എയെവിന്ക്, സ്കുഇംത്, രംഗം, നില, ഭാവം, ശൈലി, സിര, വെളിച്ചം, അരി, യുദ്ധതന്തം, മേല്ക്കൂര, കൗശലം, പെരുമാറ്റം

നോക്കുക, നോക്കൂ, ഇതാ, തുറിച്ചു നോക്കുക, കാണുക, കാഴ്ച, പ്രതീക്ഷിക്കുക, മുന്നോട്ട് നോക്കുക, പ്രത്യാശ, നോക്കിയാല്, മുന്കൂട്ടി കാണുക, ദൃശ്യമാകും, തോന്നുക, സ്പര്ശിക്കുക, സങ്കല്പിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, ഇക്കാര്യത്തിൽ, ശ്രദ്ധപുലർത്തുക, പരിപാലിക്കേണ്ട, മേല്നോട്ടം വഹിക്കുക, പ്രവണത, മേൽനോട്ടം, വ്യക്തമാക്കുമെന്ന്, വെളിപ്പെടും, ഉറപ്പാക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക, ഉറപ്പുതരുന്നു, നഷ്ടരക്ഷചെയ്യുക, സുരക്ഷിത, കാവൽ, ഒരു കണ്ണ് നൽകാൻ, ഒരു ചീത്ത കണ്ണ് ഇട്ടു, കടാക്ഷം, കണ്ണടയും, ഒരു കാഴ്ച നൽകുക, ഒന്ന് നോക്കിക്കോളു, ഒരു ക്യാച്ച് കാഴ്ച, വീക്ഷണം, മുഖം, ഫ്രണ്ട്, വളവ്, വളയ്ക്കുക, പോയി, നിരീക്ഷിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, പരിശീലനം, അനുസരിക്കുക, നിറവേറ്റുക, പങ്കെടുക്കാൻ, സേവിക്കുക, ലാക്കിയും, ലച്കുഎയ്, പരാമർശം, കുറിപ്പ്, അല്ലുദെ, നോട്ടീസ്, തിൻമയായും ചെയ്യാൻ, നത്തെ, ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, മനസ്സ്

നോക്കുകനോക്കിlookerlookersനോക്കിനോട്ടം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of look in English
Noun(1) the feelings expressed on a person's face(2) the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually(3) physical appearance(4) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Verb(1) perceive with attention; direct one's gaze towards(2) give a certain impression or have a certain outward aspect(3) have a certain outward or facial expression(4) search or seek(5) be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to(6) take charge of or deal with(7) convey by one's expression(8) look forward to the probable occurrence of(9) accord in appearance with(10) have faith or confidence in
Examples of look in English
(1) Italian designers unveiled their latest look(2) The flowers are lovely and they are sitting in vases, making our sitting room look beautiful.(3) I looked up to the transmitter controller who had a look of complete disbelief.(4) ÔÇÿOh and look , here's me and my friend Amy,ÔÇÖ Sarah said laughing at two girls in cheerleading uniforms.(5) he has a modern look(6) Pull over to the side of the road for a closer look , and you will find these seals amiable enough to photograph.(7) Mr. Scanlon is planning extensive renovations to give the premises a modern look .(8) Tomorrow we will take a quick look at the exam before doing a last review of the work.(9) the principal rooms look out over Nahant Bay(10) he just didn't look himself at all(11) they stopped to look at the view(12) The many parents that called to have a look and investigate places for their children enjoyed the visit.(13) it doesn't look like you'll be moving to Liverpool(14) he had a look of disgust(15) people finishing work don't look where they're going(16) the bedraggled look of the village
Related Phrases of look
(1) look for ::
തിരയുക
(2) look up ::
തിരയൽ
(3) look after ::
ശേഷം നോക്കുക
(4) look like ::
ഇതുപോലിരിക്കുന്നു
(5) look at ::
നോക്കൂ
(6) look forward ::
മുന്നോട്ട് നോക്കുക
(7) look forward to ::
പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു
(8) look into ::
നോക്കി
(9) look over ::
പരിശോധിക്കുക
Synonyms
Noun
1. glance ::
കടാക്ഷം
2. expression ::
പദപ്രയോഗം
3. appearance ::
കാഴ്ച
4. fashion ::
ഫാഷൻ
5. spirit ::
ആത്മാവ്
6. looking at ::
നോക്കി
Verb
7. glance at ::
പാളിനോക്കി
8. command a view of ::
ഒരു കാഴ്ച കല്പിക്കുന്ന
9. seem ::
തോന്നുക
10. face ::
മുഖം
11. search ::
തിരയൽ
12. count ::
എണ്ണുക
13. attend ::
പങ്കെടുക്കാൻ
14. wait ::
കാക്കുക
15. appear ::
ദൃശ്യമാകും
Antonyms
1. stifle ::
മുരടിച്ചുപോയേക്കാം
2. suppress ::
അടിച്ചമര്ത്തുക
Different Forms
look, looked, looker, lookers, looking, looks
Word Example from TV Shows
Look. Check out 9-year-old Howie
with cornrows.

Look. Check out 9-year-old Howie with cornrows.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

Look, I’ve been thinking.\NHave you got a minute?

Look, I’ve been thinking.
Have you got a minute?

Money Heist Season 1, Episode 6

- No.
- You look like you're in agony.

- No. - You LOOK like you're in agony.

Game of Thrones Season 1, Episode 9

Hey, you wanna swing by that place
tonight and get a look at this guy?

Hey, you wanna swing by that place tonight and get a LOOK at this guy?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 8

Oh, Jesus.
Corporate America, look out.

Oh, Jesus. Corporate America, LOOK out.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: look

Meaning and definitions of look, translation in Malayalam language for look with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of look in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'look'

What look means in Malayalam, look meaning in Malayalam, look definition, examples and pronunciation of look in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History