English to Malayalam Meaning of live - തൽസമയ


Live :
തൽസമയ

തൽസമയ, പാർക്കും, താമസിക്കുക, നിത്യവാസികളായിരിക്കും, പക്ഷിക്കൂട്, ചെലവഴിക്കുന്നത്, ഒഴിഞ്ഞു, മാലിന്യങ്ങൾ, സമയത്ത്, പദവിയോ, എസ്കേപ്പ്, പുനര്ജീവിക്കുക, മിച്ചം മാറും, സ്പഞ്ച്, ഈയം, അവസാനത്തെ, നിൽക്കൂ, സമയം ചെലവഴിക്കാൻ, സ്റ്റാൻഡ്, ചെയ്യുക, മോചനവും, ചുരം, നിലവിലില്ല, ശസിക്കുക, അതിജീവിക്കുക, നിവസിക്കുക, ഹാജരാകുക, ദൃശ്യമാകും, സ്ഥിതി, സ്ഥാപിക്കപ്പെടും, ഇരിക്കുന്നതിന്, താമസിക്കാൻ, നിലനിൽക്കും, തുടരുക, നുണ, ഒഉത്ലിവെ, സഹിക്കുക, പുറത്ത്

തൽസമയ, ജീവനുള്ള, ജീവനോടെ, ശ്വസനം, നിലവിലില്ലാത്ത, ജീവസ്സുറ്റ, സുപ്രധാന, പെട്ടെന്നുള്ള, ആനിമേറ്റഡ്, സ്പഷ്ടമായ, തകർപ്പൻ, ഇലാസ്റ്റിക്, കാരണം, പുതിയ, പച്ചയായ, ചെറുപായത്തിലുള്ള, സജീവമായ, ഫലപ്രദമായ, സമൃദ്ധമാണ്, ഓപ്പറേറ്റീവ്, പ്രതികരണമുള്ള, ദുശ്ശീലം, പ്രായോഗികമാണോ, ഭദ്രതയും, കത്തുന്ന, എത്രതന്നെ, എരിയുന്ന, ജ്വലിക്കുന്ന, ചൂടുള്ള, വ്യക്തമായ

തൽസമയജീവിച്ചിരുന്നുജീവിതത്തിൽlivewarelivewares
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of live in English
Verb(1) be an inhabitant of or reside in(2) lead a certain kind of life; live in a certain style(3) continue to live and avoid dying(4) support oneself(5) have life, be alive(6) have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations(7) pursue a positive and satisfying existence
Adjective(1) actually being performed at the time of hearing or viewing(2) exerting force or containing energy(3) possessing life(4) highly reverberant(5) charged with an explosive(6) elastic; rebounds readily(7) abounding with life and energy(8) in current use or ready for use(9) of current relevance(10) charged or energized with electricity(11) capable of erupting
Adverb(1) not recorded
Examples of live in English
(1) Three hundred people staged a rally at Dover yesterday over the export of live animals.(2) The batter is poured into a banana-leaf-lined container and baked in a clay oven on live coals.(3) I also remember watching his resignation speech live , another great performance.(4) you have to live your faith(5) Even though I'd only written my first song then, I'd been playing live for years.(6) He will live on in our memories.(7) Carnivorous animals will eat live insects and some will eat mice and rats.(8) they live by hunting and fishing(9) Instead of enjoying the fact that we can live comfortably, we spend our time looking to see who is living just that little bit more comfortably than us.(10) Several diseases cause rings of dead grass with live green grass in the center.(11) they live by preying on other animals(12) Crowded round a radio listening to the live broadcast from Parliament, we all felt that a change was going to come, something old was dying.(13) the game is brought to you live from Croke Park(14) Is this because it was simply oral, or was it because it was a live vaccine?(15) John will also report live from the major events in the political calendar.(16) By the following morning doctors had told Lorraine that she had a rare form of cervical cancer and only six months to live .
Related Phrases of live
(1) to live ::
ജീവിക്കാൻ
(2) live on ::
ൽ തത്സമയം
(3) live alone ::
തനിച്ചു ജീവിക്കുക
(4) live it up ::
അതിനെ ജീവിക്കും
(5) live with ::
ജീവിക്കാൻ
(6) live up ::
ജീവിക്കും
(7) long live ::
നീണ്ട തൽസമയ
Synonyms
Adjective
1. living ::
ജീവനുള്ള
2. in the flesh ::
ജഡത്തിൽ
4. hot ::
ചൂടുള്ള
5. unexploded ::
ഉനെക്സപ്ലൊദെദ്
6. unrecorded ::
ഉംരെചൊര്ദെദ്
7. alive ::
ജീവനോടെ
8. springy ::
സ്പ്രിന്ഗ്യ്
Verb
9. exist ::
നിലവിലില്ല
10. reside in ::
താമസിക്കരുത്
12. experience ::
പരിചയം
13. survive ::
അതിജീവിക്കുക
14. enjoy oneself ::
സ്വയം ആസ്വദിക്കുക
15. live on ::
ൽ തത്സമയം
16. be ::
എന്നു
17. know ::
അറിയുക
18. populate ::
ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന്
Antonyms
1. depart ::
മടക്കം
2. die ::
മരിക്കുക
3. expire ::
മരിക്കുക
4. perish ::
നശിക്കുന്നു
5. succumb ::
തലകുത്തി
Different Forms
live, lived, liveware, livewares
Word Example from TV Shows
he may not want
to live with me anymore.

he may not want to LIVE with me anymore.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

I'll definitely live long enough.
Vitamin C.

I'll definitely LIVE long enough. Vitamin C.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 23

to live in the Stone Age
and a cave wasn't available.

to LIVE in the Stone Age and a cave wasn't available.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

If we yield, we live?

If we yield, we LIVE?

Game of Thrones Season 4, Episode 8

He'll live.

He'll LIVE.

Breaking Bad Season 3, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: live

Meaning and definitions of live, translation in Malayalam language for live with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of live in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'live'

What live means in Malayalam, live meaning in Malayalam, live definition, examples and pronunciation of live in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History