English to Malayalam Meaning of lead - ഈയം


Lead :
ഈയം

ഈയം, നേതൃത്വം, പ്രമുഖ, കമാൻഡ്, സംവിധാനം, മാർഗനിർദേശം, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, പ്രൊപ്പൽഷൻ, ഭരണകൂടം, ഭരണം, കീഴ്വഴക്കം, പരിരക്ഷകൾ, ഉദാഹരണം, ഉദാഹരണത്തിന്, തെളിവ്, വെള്ളീയം, പിച്ചള, ബ്ലച്ക്ലെഅദ്, .ജി.എഫ്.ഡി.എൽ, ദുര്ബ്ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന്, മുൻഗണന, പ്രെചെദെന്ച്യ്, പുരസ്സരണം, അംതെചെദെന്ചെ, സ്ഥലം, ദൃഷ്ടാന്തം, കേസ്

നിയന്ത്രിക്കുക, കൈകാര്യം, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ഓപ്പറേറ്റ്, ഈയം, ഓട്ടം, ചെയ്യാൻ കാരണം, നടത്താൻ കാരണം, എക്സിക്യൂട്ട് വരുത്തിയാൽ, നിവർത്തിക്കും വരുത്തിയാൽ, നേരിട്ട്, കമാൻഡ്, തല, കുഅര്തെര്ബച്ക്, ഓഫീസർ, ഡ്രൈവ്, നീങ്ങുക, പൈലറ്റ്, മുന്പുണ്ടാകുക, വഴികാട്ടി, ചൊരിഞ്ഞ, പചരിപ്പിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുക, കളി, തര, ഏകവഴി, ഭരിക്കുക, ചുക്കാന്, വർത്തമാന, അവതരിപ്പിക്കുക, തൽസമയ, സ്പഞ്ച്, ദ്രൊഒപ്, കൊടി, പോകുക, ട്രെൻഡ്, ചരിവ്, .ഒരുപോലെ, പ്രവണത, മെലിഞ്ഞ, ഗണം

ഈയംപേജുകള്leadenപ്രമുഖലീഡുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of lead in English
Noun(1) an advantage held by a competitor in a race(2) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey(3) evidence pointing to a possible solution(4) a position of being the initiator of something and an example that others will follow (especially in the phrase `take the lead'(5) the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile(6) the introductory section of a story(7) (sports(8) an actor who plays a principal role(9) (baseball(10) an indication of potential opportunity(11) a news story of major importance(12) the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine(13) restraint consisting of a rope (or light chain(14) thin strip of metal used to separate lines of type in printing(15) mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil(16) a jumper that consists of a short piece of wire
Verb(1) take somebody somewhere(2) produce as a result or residue(3) tend to or result in(4) travel in front of; go in advance of others(5) cause to undertake a certain action(6) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(7) be in charge of(8) be ahead of others; be the first(9) be conducive to(10) lead, as in the performance of a composition(11) lead, extend, or afford access(12) move ahead (of others(13) cause something to pass or lead somewhere(14) preside over
Examples of lead in English
(1) Again, all the prime minister had to do was call for calm and he was part of the lead news story.(2) The school will also follow the lead of 30 other schools in the borough and operate a daily breakfast bar.(3) it's your lead(4) The player on the dealer's right has the first lead , and the winner of the trick leads to the next trick.(5) they are waiting for an expansion of world trade to lead a recovery(6) the lead story(7) a lead guitarist(8) Omar's reflections on his wife's motives lead him to contemplate his own life.(9) where does this tunnel lead to?(10) Chelsea held a 12-point lead over their nearest rivals, and continually found ways to win.(11) Considering this is her first lead role in a feature film, she is very impressive.(12) closing the plant will lead to the loss of 300 jobs(13) He made a good recovery but had to lead a quieter life.(14) Bloggers have made it into the Guardian's lead editorial today.(15) The most common cause of lead poisoning today is old paint with lead in it.(16) The lead story in the paper concerned a shipment of silver bullion, which had disappeared four months earlier.
Related Phrases of lead
(1) lead time ::
ലീഡ് ടൈം
(2) lead to ::
നയിക്കും
(3) to lead ::
നയിക്കാൻ
(4) lead singer ::
ലീഡ് ഗായകൻ
(5) take the lead ::
ലീഡ്
(6) lead on ::
നടത്തിയേക്കാം
(7) lead up ::
അപ്പ് നയിക്കും
(8) lead guitar ::
ലീഡ് ഗിറ്റാർ
(9) lead out ::
പുറത്തു
Synonyms
Noun
1. the leading position ::
പ്രമുഖ സ്ഥാനം
2. first position ::
ആദ്യ സ്ഥാനം
3. leading role ::
മുഖ്യമായ വേഷം
4. leash ::
ധനികവർഗ്ഗത്തിന്റെ
5. clue ::
സൂചന
6. bullet ::
വെടിയുണ്ട
7. leading ::
പ്രമുഖ
8. spark advance ::
സ്പാർക്ക് മുൻകൂർ
9. trail ::
കാലടിപ്പാത
10. lede ::
പൽ
11. lead story ::
ലീഡ് കഥ
12. pencil lead ::
പെൻസിൽ
13. wind ::
കാറ്റ്
14. principal ::
പ്രിൻസിപ്പൽ
15. booster cable ::
ബൂസ്റ്റർ കേബിൾ
Verb
16. guide ::
വഴികാട്ടി
17. cause ::
കാരണം
18. result in ::
കാരണമാകുന്നു
19. be at the head of ::
തല സംഭവിക്കും
20. be the leader of ::
നേതാവാണ്
21. be ahead ::
മുന്നിലാണ്
22. be at the front of ::
മുൻ ആയിരിക്കും
23. experience ::
പരിചയം
24. top ::
മുകളിൽ
25. go ::
പോയി
26. conduct ::
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
27. moderate ::
മിതത്വം
28. leave ::
വിട്ടേക്കുക
29. contribute ::
സംഭാവന
30. head ::
തല
31. run ::
ഓട്ടം
32. extend ::
നീട്ടുക
33. precede ::
മുന്പുണ്ടാകുക
Adjective
34. leading ::
പ്രമുഖ
Different Forms
lead, leaded, leaden, leads
Word Example from TV Shows
I only pray your grandmother
follows your lead.

I only pray your grandmother follows your LEAD.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

Or perhaps you'll lead Grey
Worm and me to the slaughter,

Or perhaps you'll LEAD Grey Worm and me to the slaughter,

Game of Thrones Season 3, Episode 9

You want to lead one day?

You want to LEAD one day?

Game of Thrones Season 2, Episode 1

that will lead us
to the actual present?

that will LEAD us to the actual present?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

We chose Mance Rayder to lead us.

We chose Mance Rayder to LEAD us.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: lead

Meaning and definitions of lead, translation in Malayalam language for lead with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lead in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'lead'

What lead means in Malayalam, lead meaning in Malayalam, lead definition, examples and pronunciation of lead in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History