English to Malayalam Meaning of high - ഉയർന്ന


High :
ഉയർന്ന

ഉയർന്ന, ഉന്നതമായ, എലവേറ്റഡ്, ഏരിയൽ, അത്യുച്ചനില, പൊക്കമുള്ള, മംഗളൂരു, ബ്ലുഫ്ഫ്യ്, ബ്ലഫ്, സമൃദ്ധമായ, മാന്യമായ, ശക്തമായ, കടുത്ത, നിഗളിച്ചു, അഹങ്കാരം, കുപിതനായ, മഹത്തായ, ഗ്രാൻഡ്, കമാനം, സുവ്യക്തമായ, ആഗസ്റ്റ്, ഉഗ്രകോപം, വന്യമായ, ഭീഷണമായ, പ്രൗഢമായ, പട്രീഷ്യൻ, ഹിഘ്ബൊര്ന്, നീല, പ്രമുഖ, എന്നെ വ്യത്യസ്തമായി, പ്രശസ്ത, സമ്പന്നമായ, പൊയ്സണ്, നേഴ്സായാല്, സന്വന്ന, പുരാതനമായ, പഴയ, ആദിമമായ, ജോൺപോൾ, മുകളിൽ, മുകളിലെ, മേന്മയേറിയ, മേൽ, ഓവർഹെഡ്, മസ്തെര്ഫുല്, നിഷ്ഠൂരനും, അഭിമാനം, പ്രെറ്റി, വിശിഷ്ടമായ, നല്ല, അതാകര്ഷകമായ, അപാരമായ, പ്രധാനപ്പെട്ട, കാര്യമായ, ഗൗരവമായ, ചരിത്രപ്രധാനമായ, മേലോട്ടു, ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള, സ്റ്റൈലിഷ്, Gala, വമ്പൻ, നിറഞ്ഞ, നിവൃത്തി, പൂർണ്ണമായ, തികഞ്ഞ, വിപുലമായ, നിഡോ, മുന്നോട്ട്, കൂറെന്ന്, ആരോഹണ, മേലധികാരമുള്ള, നയരൂപീകരണവും, നീളമുള്ള, വലിയ, മൂർച്ചയുള്ള, വീര്ത്ത, കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ്, തടിച്ചതായ, വിലയേറിയ, മല്ലടിക്കുകയും, സ്പഷ്ടമായ, വികാരാധീനമായ, അഗാധമായ, ഭാരമുള്ള, തടിച്ച, മേലുളള, ഭാരിച്ച, വിലകൂടിയ, പ്രിയ, പ്രിയ-വാങ്ങി, വലിയ പ്രാധാന്യം, ഉച്ചത്തിലുള്ള, ഡാർവിൻ, ഒനെരൊഉസ്, ഭാരമാകും, ഹിതകരമായ, സൗഹൃദ, ഭാഗമുള്ള, പറവൂര്, മേള, സന്തോഷവതി, ഇടിഞ്ഞു, മദ്യപിച്ച്, പിക്കിൾഡ്, സൊജ്ജ്ലെദ്

ഉയർന്ന, തലകുത്തനെ, മുകളിൽ, മേൽ, ഓൺ, ഓവർഹെഡ്, ശക്തമായി, പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഉപവാസം, മുള്മുനയില്, ധാരാളമായി, ഉച്ചത്തിൽ, പുറപ്പെട്ടു, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, ഒളിമ്പസ്, സീയോൻ, പറുദീസ, ആകാശം, എയർ, വിപുലീകൃതമായ, വിതാനം

ഉയർന്നകൂടുതൽhighersഏറ്റവുംഉമ്മാടെ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of high in English
Noun(1) a lofty level or position or degree(2) an air mass of higher than normal pressure(3) a state of sustained elation(4) a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics(5) a high place(6) a public secondary school usually including grades 9 through 12(7) a forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed
Adjective(1) greater than normal in degree or intensity or amount(2) (literal meaning, sometimes used in combinations like `knee-high'(3) standing above others in quality or position(4) used of sounds and voices; high in pitch or frequency(5) happy and excited and energetic(6) (used of the smell of meat(7) slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana
Adverb(1) at a great altitude(2) in or to a high position, amount, or degree(3) in a rich manner(4) far up toward the source
Examples of high in English
(1) It's the one thing that will keep you going when that mountain seems just too high to climb.(2) The firm says demand for industrial property from purchasers in the West Yorkshire area is high .(3) We have many women in high positions in the Church especially working in parishes.(4) I didn't get a hint of back-ache from the driving seat, or from pulling gear in and out of the high luggage area.(5) In the centre of the 10 km deep crater is a mountain almost as high as Mount Everest.(6) that cheese smells a little high(7) The fact that Britain's No 2 has a ferocious serve and a high opinion of his own abilities only makes matters worse.(8) This species ranged the high grasslands of western North America from Alaska to Mexico, while a lighter-built species (Arctodus pristinus) with smaller teeth inhabited the more heavily wooded Atlantic coastal region.(9) He had dark red hair and rather elven looking features - high cheekbones, sharp chin.(10) On the west side of the rock is a vertical wall about 8m high , covered in white and orange anemones.(11) Equally, the proportion undertaking further study is at a record high .(12) She grew up on the North Shore, and met Billy Davie when she was still in junior high .(13) Elsie was a petite woman with thick waves of dark hair and a high forehead.(14) The new Millennium wing at the National Gallery represents the marriage of high ideals and fine art.(15) he has a high position in the company(16) he was a man of high principles
Related Phrases of high
(1) high school ::
ഹൈസ്കൂൾ
(2) high heels ::
മടംബ്
(3) high performance ::
ഉയർന്ന പ്രകടനം
(4) high blood pressure ::
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം
(5) high-tech ::
ഹൈ ടെക്ക്
(6) fly high ::
ഉയരത്തിൽ പറക്കുക
(7) junior high school ::
ജൂനിയർ ഹൈസ്കൂൾ
Synonyms
Adjective
1. tall ::
പൊക്കമുള്ള
2. high-ranking ::
ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ്
3. high-minded ::
ഉയർന്ന മനസ്സുള്ള
4. inflated ::
വീര്ത്ത
5. strong ::
ശക്തമായ
6. luxurious ::
സുഖാസക്തമായ
7. favorable ::
ഹിതകരമായ
8. high-pitched ::
ഉയർന്ന പിച്ചിലുള്ള
9. intoxicated ::
ലഹരിയുള്ള
10. elevated in ::
ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന
11. in high spirits ::
ഉയർന്ന ആത്മാക്കളിലുള്ള
12. gamy ::
ഗമ്യ്
13. eminent ::
കമാനം
14. mellow ::
Mellow
Adverb
15. at great height ::
വലിയ ഉയരത്തിൽ
16. richly ::
ധാരാളമായി
Noun
20. high gear ::
ഉയർന്ന ഗിയർ
21. high school ::
ഹൈസ്കൂൾ
Antonyms
1. low ::
കുറഞ്ഞ
2. short ::
കുറിയ
3. squat ::
സ്ക്വാട്ട്
Different Forms
high, higher, highers, highest, highs
Word Example from TV Shows
Yah! Left high, left low.

Yah! Left HIGH, left low.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

If the climbers get too high,
drop the scythe on them.

If the climbers get too HIGH, drop the scythe on them.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

"The flames that shot so HIGH and hot That even dragons burned

Game of Thrones Season 5, Episode 5

I don't care who's sitting
at the high table.

I don't care who's sitting at the HIGH table.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

It took you four years
to get through high school?

It took you four years to get through HIGH school?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: high

Meaning and definitions of high, translation in Malayalam language for high with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of high in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'high'

What high means in Malayalam, high meaning in Malayalam, high definition, examples and pronunciation of high in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History