English to Malayalam Meaning of heavy - ഭാരമുള്ള


Heavy :
ഭാരമുള്ള

ഭാരമുള്ള, തടിച്ച, മേലുളള, വിപുലമായ, ഭാരിച്ച, വാചാലനുമായിരുന്ന, ജോൺപോൾ, സ്തൊദ്ഗ്യ്, അധികമായ, ഒനെരൊഉസ്, ഭാരമാകും, ലെഅദെന്, ശക്തമായ, ഹാർഡ്, ശരൂണ്, കടുത്ത, ലെഅഥെര്യ്, കാടും, പ്രയാസകരമായ, വാദപ്രതിവാദം, കടുപ്പമേറിയ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വെറുതെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, മൃദു-നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ഗൗരവമായ, പുണ്യമായ, നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ, ഗൗരവപ്രകൃതിയുമായ, ദുഃഖകരമായ, ഉനിംതെരെസ്തിന്ഗ്, ഉണങ്ങിയ, ഗ്ലേഷ്യൽ, ചാര, മെരുക്കിയ, ലഘുവായ, സ്ലോ, വിവേകശൂനമായ, പറ്റുകയാണോ, തടി-നേതൃത്വത്തിലുള്ള, പേശി, വിശാലമായ, വീതിയുള്ള, മഹത്തായ, കൊഴുപ്പ്, കഷ്ടത്തിലായി, മങ്ങിയ, തളര്ന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട, കാര്യമായ, ചരിത്രപ്രധാനമായ, ദുഃഖിച്ചു, രുഎഫുല്, ചിത്രങ്ങൾ, ക്ഷമിക്കണം, മഴയിരമ്പം, കട്ടിയുള്ള, പരുക്കനായ, സ്ക്വാട്ട്, വേദനയേറിയ, അടിച്ചമർത്തുന്ന, ദുരിതമനുഭവിക്കുക, ദുരന്തകരമായ, ഗൌരവകരമായ

heaverheaversheaviesഭാരമുള്ള
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of heavy in English
Noun(1) an actor who plays villainous roles(2) a serious (or tragic
Adjective(1) of comparatively great physical weight or density(2) unusually great in degree or quantity or number(3) of the military or industry; using (or being, such as steel(4) marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness(5) usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it(6) (used of soil(7) darkened by clouds(8) of great intensity or power or force(9) (physics, chemistry(10) (of an actor or role(11) permitting little if any light to pass through because of denseness of matter(12) of relatively large extent and density(13) made of fabric having considerable thickness(14) prodigious(15) full and loud and deep(16) given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors
Adverb(1) slowly as if burdened by much weight
Examples of heavy in English
(1) His hair was tousled, his eyes were heavy and he smiled at her sleepily.(2) From the casino floor, you go through a door in the corner of the casino, guarded by a heavy .(3) Although they look like bags of flour, they are heavy and difficult to lift.(4) There is a lot of laughter, no doubt fueled by the heavy in the beer tent.(5) While his voice was hardly dissenting, it was heavy with cautiousness and pragmatism.(6) Additionally, I garden on quite heavy soil with a good population of slugs and snails.(7) As they rushed by, Mark glanced their faces, which were characterized by heavy Mexican features.(8) It's best to adopt a light attitude especially in serious, heavy matters and remain in touch with your sense of humour.(9) a heavy fine(10) the ground is very heavy here(11) The fragrance is intense and long stems are heavy with deep-orange pollen that stains if brushed against.(12) I see him riding a tricycle slowly through heavy traffic.(13) The heavy rain that fell last weekend had cleared up by yesterday when crowds gathered to watch hundreds of teens of all shapes and sizes in action.(14) It's time to call in the heavy artillery: the president of the United States.(15) I have a horrible dry throat and my eyes are heavy and tired.(16) With around 15 minutes to go, they were up to third place but the weather took a final twist as heavy rain fell in the last 10 minutes of the race.
Related Phrases of heavy
(1) heavy metal ::
ഹെവി മെറ്റൽ
(2) heavy rain ::
കനത്ത മഴ
(3) heavy traffic ::
കനത്ത ട്രാഫിക്
(4) heavy cream ::
കനത്ത ക്രീം
(5) too heavy ::
വളരെ കനത്ത
(6) very heavy ::
വളരെ കനത്ത
(7) little heavy ::
ചെറിയ കനത്ത
(8) heavy load ::
കനത്ത ലോഡ്
(9) heavy snow ::
കനത്ത മഞ്ഞ്
(10) heavy smoker ::
കനത്ത വലിക്കും
Synonyms
Adjective
1. weighty ::
ഭാരിച്ച
2. overweight ::
അതിഭാരം
3. forceful ::
ശക്തമായ
4. arduous ::
പ്രയാസകരമായ
5. onerous ::
ഒനെരൊഉസ്
6. dense ::
തിങ്ങിയ
7. overcast ::
ഇരുളടഞ്ഞ
8. torrential ::
പേമാരിയും
10. sizable ::
ലിംഗവും
11. tempestuous ::
കോൾ
12. intense ::
കടുത്ത
13. immoderate ::
ഇംമൊദെരതെ
14. substantial ::
ഗണ്യമായ
15. abounding in ::
കവിഞ്ഞും
16. lethargic ::
അജ്ഞതക്കെതിരായി
17. sad ::
ദുഃഖകരമായ
18. tedious ::
പ്രോഗ്രാമുകളാണ്
19. laden ::
നിറച്ച
20. bountiful ::
ഔദാര്യം
21. coarse ::
പരുക്കനായ
22. leaden ::
ലെഅദെന്
23. grave ::
കുഴിമാടം
24. impenetrable ::
ടൈറ്റാന്റെ
25. big ::
വലിയ
26. wakeless ::
വകെലെഷ്
27. weighed down ::
ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
28. gravid ::
ഗ്രവിദ്
29. threatening ::
ഭീഷണി
30. labored ::
അദ്ധ്വാനിച്ചു
31. fleshy ::
മാംസളമായ
32. intemperate ::
ഇംതെംപെരതെ
33. ponderous ::
വാചാലനുമായിരുന്ന
34. toilsome ::
സര്വ്വപ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും
35. sonorous ::
സൊനൊരൊഉസ്
Adverb
36. heavily ::
ഭൗതികമായി
Antonyms
1. light ::
വെളിച്ചം
Different Forms
heaver, heavers, heavies, heavy
Word Example from TV Shows
It's hard to talk with
so much heavy chewing to do.

It's hard to talk with so much HEAVY chewing to do.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

[HEAVY METAL MUSlC
PLAYlNG ON RADlO]

[HEAVY METAL MUSlC PLAYlNG ON RADlO]

Breaking Bad Season 4, Episode 5

- No problem.
- I had no idea it was so heavy.

- No problem. - I had no idea it was so HEAVY.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

...so you might have to do
most of the heavy lifting.

...so you might have to do most of the HEAVY lifting.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

With a heavy heart, when old good Angelito

With a HEAVY heart, when old good Angelito

Money Heist Season 1, Episode 10

English to Malayalam Dictionary: heavy

Meaning and definitions of heavy, translation in Malayalam language for heavy with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of heavy in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'heavy'

What heavy means in Malayalam, heavy meaning in Malayalam, heavy definition, examples and pronunciation of heavy in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History