English to Malayalam Meaning of hard - ഹാർഡ്


Hard :
ഹാർഡ്

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഹാർഡ്, ഖരമായ, ദീർഘവീക്ഷണമാണ്, വഴങ്ങാത്ത, ലോലമായ, ശക്തമായ, ആരോഗ്യമുള്ള, മേലുളള, വേദനാജനകമായ, പ്രയാസം, വേദനയേറിയ, ശരൂണ്, കടുത്ത, ഭാരമുള്ള, ലെഅഥെര്യ്, കിഴക്കാംതൂക്കായ, പ്രയാസകരമായ, മുകളിലേക്ക്, ദിഫ്ഫിചിലെ, അദ്ധ്വാനിച്ചു, സമുച്ചയം, അസാധ്യമാണ്, സ്ഥിരതയുള്ള, ഉറച്ച, നിലനില്ക്കുന്ന, പെര്ദുരബ്ലെ, ഹൃദയശൂന്യമായ, കൺമുമ്പിൽവെച്ചാണ്, കനിവറ്റവർ, മനുഷതമില്ലാത്ത, മര്ദിച്ചു, ലാബില്, ബെഎഫ്യ്, പുറത്തെ, മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത, അയവില്ലാത്ത, നിര്ദ്ദയമായ, ക്രൂരമായ, മൃഗീയമായ, ഹീനർ, പിഞ്ചു, ജലമയ, ധീരതയുള്ള, ധീരമായ, കാടും, വാദപ്രതിവാദം, കടുപ്പമേറിയ, ഗ്രാൻഡ്, വിമര്ശിച്ചത്, രസകരമായ, സൌരയൂഥത്തിലൂടെ, വഴക്കവും, ഉംയിഎല്ദിന്ഗ്, പതിവായ, തിങ്ങിയ, കട്ടിയുള്ള, ക്യൂബിക്, സ്ഥിരമായ, ദൃഡ, വിശ്വസ്ത, അലംഘനീയമായ, അഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്ത, നിശ്ചലമായ, സ്ഥാവര, ചെലവേറിയ, നിരക്കിൽ ഉയർന്ന, അമിതമായ തോതിൽ, ധാരാളം, അനന്തമായ, പരിമിതികളില്ലാത്ത, എണ്ണമറ്റ, ദുസ്സഹമായ, കയ്പേറിയ, അപമര്യാദയായ

പെര്ഫൊര്ചെ, ഹാർഡ്, പുറത്ത്, അച്ചാരം ൽ, ചൂടുള്ള, ഒരു വലിയ ബിരുദം വരെ, അടുത്തു, കൊണ്ട്, കൂടാതെ, ഓൺ, വെച്ച്, മോശമായ, വല്ലാത്ത, അസഹമായ, അടിച്ചമർത്തുന്ന, ചര്കിന്ഗ്, അസാധ്യമാണ്, ഒനെരൊഉസ്, യോട്, വഴങ്ങാത്ത, ബുച്ക്രമ്, കടുപ്പിച്ചു, ഒഷിഫ്യ്, പാറ-വരമ്പുകളുണ്ട്, മുറപ്രകാരം, ചിത്രം, .ഫോളോ

ഹാർഡ്വിഷമകരംവരാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ്hardilyഹാർഡിങ്ങ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hard in English
Adjective(1) not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure(2) dispassionate(3) resisting weight or pressure(4) very strong or vigorous(5) characterized by effort to the point of exhaustion; especially physical effort(6) produced without vibration of the vocal cords(7) (of light(8) (of speech sounds(9) given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors(10) being distilled rather than fermented; having a high alcoholic content(11) unfortunate or hard to bear(12) dried out
Adverb(1) with effort or force or vigor(2) with firmness(3) earnestly or intently(4) causing great damage or hardship(5) slowly and with difficulty(6) indulging excessively(7) into a solid condition(8) very near or close in space or time(9) with pain or distress or bitterness(10) to the full extent possible; all the way
Examples of hard in English
(1) People say that it takes ten years of hard study to prepare for a career and love.(2) I throw my right hand out instinctively and whack it hard against the side of the door.(3) Independents can be of the anti-war left, but others come from the populist hard right.(4) Danny had forced a hard kiss onto her roughly and now, he was standing there shocked.(5) If the concrete has not set and the rain is hard or the slope is steep, nobody will be happy.(6) You can't drown problems in hard alcohol.(7) Would you want a violent criminal using hard drugs living next to you and your kids?(8) The cold weather had made the ground solid and too hard for the dirt to trap footprints.(9) Once I did recover I pulled back and slapped him hard across the face.(10) They elected the hard man, the sheriff who would give them the best protection.(11) I've worked and studied hard for my success, and know what's it's like to live on meagre funds.(12) If you look at the nature of people involved in gangs in Scotland, a lot of them would be regarded as being very hard people.(13) The attack involved several hard blows to the side of the head and being punched in the face, according to Mr Dixon.(14) He has been portrayed in some quarters as a hard taskmaster who doesn't suffer fools gladly.(15) It hit with a deafening roar, punching the ship sideways so violently that it rolled hard over to port.(16) Many liken him to a stern Victorian mill owner but there is a soft centre lurking within the hard exterior.
Related Phrases of hard
(1) hard-working ::
കഠിനാദ്ധ്വാനിയായ
(2) work hard ::
ഹാർഡ് ജോലി
(3) hard work ::
കഠിനാദ്ധ്വാനം
(4) hard disk ::
ഹാർഡ് ഡിസ്ക്
(5) very hard ::
വളരെ ഹാർഡ്
(6) hard worker ::
കഠിനാധ്വാനിയായ
(7) hard drive ::
ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്
(8) hard copy ::
ഹാർഡ് കോപ്പി
(9) hard luck ::
ദൗർഭാഗ്യം
Synonyms
Adjective
1. firm ::
ഉറച്ച
2. arduous ::
പ്രയാസകരമായ
3. diligent ::
അധാനശീലനായ
4. difficult ::
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
5. harsh ::
കര്ക്കശമായ
6. strict ::
കണിശമായ
7. bitterly cold ::
അതി തണുത്ത
8. forceful ::
ശക്തമായ
9. reliable ::
വിശ്വസനീയമായ
10. alcoholic ::
അമിതമദപാനി
11. addictive ::
വെപ്രാളമാണ്
12. strong ::
ശക്തമായ
13. knockout ::
നോക്ക് ഔട്ട്
14. concentrated ::
കേന്ദ്രീകരിച്ചു
15. intemperate ::
ഇംതെംപെരതെ
16. tough ::
കടുപ്പമേറിയ
17. toilsome ::
സര്വ്വപ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചും
18. unvoiced ::
ഉംവൊഇചെദ്
Adverb
19. forcefully ::
കാറ്റടിച്ചു
21. with difficulty ::
പ്രയാസത്തോടെ
23. heavily ::
ഭൗതികമായി
Antonyms
1. charitable ::
ചാരിറ്റബിൾ
2. humane ::
ദയയുള്ള
3. kindly ::
ആദരവായി
4. merciful ::
കരുണയും
5. sensitive ::
സെൻസിറ്റീവ്
6. sympathetic ::
കരുണാര്ദമായ
7. tender ::
ടെൻഡർ
8. warm ::
ഊഷ്മള
Different Forms
hard, harder, hardest, hardily, harding
Word Example from TV Shows
Hard to say whether it's the cold,
the drink, or the company.

Hard to say whether it's the cold, the drink, or the company.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

You’re the lesbian. Your nugget\Nwas as hard as a sugar cube.

You’re the lesbian. Your nugget
was as HARD as a sugar cube.

Money Heist Season 1, Episode 5

but you'll have a hard time
marching your army down it.

but you'll have a HARD time marching your army down it.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

I know how hard it can be

I know how HARD it can be

Game of Thrones Season 5, Episode 6

bite down hard.

bite down HARD.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: hard

Meaning and definitions of hard, translation in Malayalam language for hard with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hard in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'hard'

What hard means in Malayalam, hard meaning in Malayalam, hard definition, examples and pronunciation of hard in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History