English to Malayalam Meaning of green - പച്ചയായ


Green :
പച്ചയായ

ഗ്രെഎനിന്ഗ്, പച്ചയായ, വേർട്ട്, പച്ച സ്റ്റഫ്, ജീവസ്സുറ്റ, രൂപരേഖ, അലേർട്ട്, ജെസ്ത്യ്, പഴുത്ത പകുതി, അപൂർണമായി പഴുത്തു

പച്ചയായ, തഴച്ചു വളരുന്ന, വിരിദ്, യുവ, അസംസ്കൃതമായ, താല്ക്കാലികമായ, പിഞ്ചു, പുതിയ, തൽസമയ, ചെറുപായത്തിലുള്ള, ജീവനുള്ള, സഹാബിമാര്, സ്പിരിതെദ്, ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ, സാരഗർഭമായ, രോഗബാധയില്ലാത്ത, മഞ്ഞ, മണലായ, യൊഉന്ഗ്ലിന്ഗ്, തുളസി അവസ്ഥ, യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ച, യുവാവ്, മധുരം, അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത, അവിദഗ്ദ്ധ, ആരോഗ്യകരമായ, കിണറ്, ശബ്ദം, ശക്തമായ, ഗട്സി

പച്ചയായgreenedgreenergreenestgreeninggreenlyഅരിയാതെപച്ചിലകളും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of green in English
Noun(1) green color or pigment; resembling the color of growing grass(2) a piece of open land for recreational use in an urban area(3) United States labor leader who was president of the American Federation of Labor from 1924 to 1952 and who led the struggle with the Congress of Industrial Organizations (1873-1952(4) an environmentalist who belongs to the Green Party(5) a river that rises in western Wyoming and flows southward through Utah to become a tributary of the Colorado River(6) an area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course(7) any of various leafy plants or their leaves and stems eaten as vegetables(8) street names for ketamine
Verb(1) turn or become green
Adjective(1) of the color between blue and yellow in the color spectrum; similar to the color of fresh grass(2) concerned with or supporting or in conformity with the political principles of the Green Party(3) not fully developed or mature; not ripe(4) looking pale and unhealthy(5) naive and easily deceived or tricked
Examples of green in English
(1) Well, I just look up at my team-mates and they're all dressed up in green and gold.(2) Salford City Council now wants residents to go green and help the environment.(3) Environmental groups are puzzled and annoyed that, despite high-profile campaigns to get Canadians to green their consumption habits, the federal government is considering easing the burden on heavy industry.(4) Jake tapped his fingers impatiently on the steering wheel while he waited for a red light to turn green .(5) A girl in the back bolted up, looking mildly green around the edges.(6) The last three matches were decided on the final green , truly making it a splendid competition!(7) The mayor was doing a great job of responding to President Thabo Mbeki's mandate to green the townships, she added.(8) The big final was a typically full-blooded affair, with a complete restart being called as the cars piled into each other before the green flag fell.(9) As far as I could see, a dark green sea of untouched forest rolled out to the whole encircling horizon.(10) Mr Hulme has been an outspoken protester against the plan for the wind farm, which developers say will provide green power for thousands of homes.(11) Cars accelerate from the stop lights and just manage a gear change if the following ones are green at the other end of our block.(12) light green(13) Among vegetables, those most closely related to lowering the risk of heart disease were green , leafy vegetables.(14) the plant turned green(15) They probably went a little green around the gills and puked a bit.(16) If the government gave a tax break to green fuels, the price would go down.
Related Phrases of green
(1) green beans ::
പച്ച പയർ
(2) green bean ::
പച്ച ബീൻ
(3) green pepper ::
പച്ച കുരുമുളക്
(4) green tea ::
ഗ്രീൻ ടീ
(5) green eyes ::
പച്ച കണ്ണുകൾ
(6) green light ::
പച്ച വെളിച്ചം
(7) green salad ::
ഗ്രീൻ സലാഡ്
(8) green card ::
പച്ച കാർഡ്
Synonyms
Adjective
1. viridescent ::
വിരിദെസ്ചെംത്
2. verdant ::
തഴച്ചു വളരുന്ന
5. unripe ::
പിഞ്ചു
6. unseasoned ::
ഉംസെഅസൊനെദ്
8. pale ::
വിളറിയമുഖം
9. gullible ::
എളുപ്പം പറ്റിക്കാവുന്ന
10. dark-green ::
ഇരുണ്ട പച്ച
Noun
11. foliage ::
ചെടികൾ
12. park ::
പാർക്ക്
14. environmentalist ::
പരിസ്ഥിതി
15. jet ::
ജെറ്റ് വിമാനം
18. putting green ::
ഗ്രീൻ
Antonyms
1. barren ::
തരിശായ
Different Forms
green, greened, greener, greenest, greening, greenly, greenness, greens
Word Example from TV Shows
The Stark boy appears
to be less green than we'd hoped.

The Stark boy appears to be less GREEN than we'd hoped.

Game of Thrones Season 1, Episode 10

isn't Broccoli Hulk basically
just the Jolly Green Giant?

isn't Broccoli Hulk basically just the Jolly Green Giant?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

Would you call that moss green
or forest green?

Would you call that moss GREEN or forest GREEN?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

That's what you said about
The Green Lantern movie.

That's what you said about The Green Lantern movie.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 24

Would you call that moss green
or forest green?

Would you call that moss GREEN or forest GREEN?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: green

Meaning and definitions of green, translation in Malayalam language for green with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of green in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'green'

What green means in Malayalam, green meaning in Malayalam, green definition, examples and pronunciation of green in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History