English to Malayalam Meaning of fair - മേള


Fair :
മേള

ചന്ത, അങ്ങാടി, പ്ലാസ, മേള, സ്ത്രീ, മകള്, സൗന്ദര്യം, രത്നം, ചന്തയിൽ, പാണ്ടികശാലയും

വെടിപ്പുള്ള, മേള, ശുദ്ധമായ, വൃത്തിയാക്കുക, കഥയെ, സ്പഷ്ടമായ, വെറും, വലത്, ഉചിതമായ, നിയമാനുസൃതമായ, നീതി, പഷബ്ലെ, സഹനീയമായ, മനോഹരമായ, പ്രെറ്റി, പിഴ, മിനുക്കിയ, അഴകുള്ള, സ്വതന്ത്ര, സേച്ഛാചാരിയായ, അനിയന്ത്രിതമായ, തടസ്സമില്ലാതെ, തുറക്കുക, തിളങ്ങുന്ന, അസാമാനബുദ്ധിയുള്ള, വെളിച്ചം, മിന്നുന്ന, ഹിതകരമായ, സൗഹൃദ, ഭാഗമുള്ള, പറവൂര്, മുൻവിധികൾ, വ്യക്തമായ, നല്ല, സമൃദ്ധമായ, വിശിഷ്ടമായ, അതാകര്ഷകമായ, അപാരമായ, നഗ്നമായ, വിശാലമായ, അനാവൃതമാക്കി, ഉണങ്ങിയ, വരാന്ത, ഉനിംതെരെസ്തിന്ഗ്, മലർ, ഹുസ്ക്യ്, പെണ്, സ്തീലിംഗമായ, വല, കലര്പ്പില്ലാത്ത, യുക്തിയുക്തമായ, അര്ഗുഅബ്ലെ, സാധ്യത, സംഭാവമായ, തുടർന്ന്, സാധമായ, ആഹ്ളാദകരം, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, സുഖകരമായ, സന്തോഷകരമായ, ബൈജു, നിഷ്പക്ഷമായ, ദിസ്പഷിഒനതെ, ലിബറലെന്നും, രൈംലെഷ്, ശരിയായ, സത്യസന്ധത, ശക്തമായ, നിരപരാധികളായ, നിര്ദോഷകരമായ, ഓണപൂക്കള, കുറ്റമില്ലാതെ

ഒരേ, മേള, തിളങ്ങുന്ന, വ്യക്തമായി, വെടിപ്പുള്ള, അവതരണങ്ങൾ, നിശ്ചയമായി, പ്രകടമായി, ലിഫ്റ്റിംഗ്, കിണറ്, നല്ല, ചപിതല്ല്യ്, മുൻ നിര, സ്വതന്ത്രമായി, സ്വതന്ത്ര, വലിയ ചെയ്തത്, കഷണ്ടി തലയുള്ള, ഒടുവില്, പൂർണമായ അളവിൽ, നന്നായി, ഒറ്റയടിക്കു, തടിച്ച, സഹഉപയോക്താക്കളോട്, മംനെര്ല്യ്

മേളമറ്റാരുണ്ട്പ്രിയന്നുfairing.ഹൃദയസ്പർശിയായനീതിപൂർവ്വംമേളകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fair in English
Noun(1) a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc.(2) gathering of producers to promote business(3) a competitive exhibition of farm products(4) a sale of miscellany; often for charity
Verb(1) join so that the external surfaces blend smoothly
Adjective(1) free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules(2) not excessive or extreme(3) very pleasing to the eye(4) (of a baseball(5) lacking exceptional quality or ability(6) attractively feminine(7) (of a manuscript(8) gained or earned without cheating or stealing(9) free of clouds or rain(10) (used of hair or skin
Adverb(1) in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating(2) without favoring one party, in a fair evenhanded manner
Examples of fair in English
(1) In fair weather, she could quite happily sit for hours amongst her flowers.(2) That means the rich don't get obscenely wealthy and the poor have a fair chance of good health, reasonable housing and a decent education.(3) There was a fair wind blowing now and the snow was starting to come down again.(4) As the work progressed, Marsh stalked its perimeter in fair weather or surveyed the site from the comfort of a warm room when it was raining or snowing.(5) He said the company's internal disciplinary hearings procedure have been found by the Labour Court to be fair and proper.(6) The role of government is to provide everyone with a fair chance to pursue success.(7) At Singhpora, as I sat in the booth, a tall, fair young man entered, got himself ink-marked but begged not to be forced to vote.(8) Mistry is also conducting a workshop at the trade fair , where this exhibition has been put up.(9) Colors are a bit faded, the image is a bit soft, and there is a fair amount of grain from the source elements.(10) Homemade jellies, pies and canned goods earned her ribbons at the county fair .(11) Children born in one of the industrialized countries have a fair chance of reaching an average 78 years of age.(12) Free and fair elections also include a well-informed electorate.(13) For blondes, chamomile can lighten fair hair when used as a rinse.(14) The work was said to be subject to fair weather conditions, in which case it would be carried out as soon as possible.(15) One room looked a bit like ballroom only much smaller - a fair amount of faux glitz on the walls, a decent amount of light and a trestle-tabled bar on one wall.(16) The suspect is said to be in his 50s, has a light complexion and fair hair and weighs about 185 pounds.
Related Phrases of fair
(1) fair play ::
സത്യസനന്ധമായ ഇടപാട്
(2) it is not fair ::
അതു നല്ലതല്ല
(3) fair hair ::
ന്യായമായ മുടി
(4) trade fair ::
വ്യാപാരമേള
(5) fair trade ::
നല്ല കച്ചവടം
(6) fair skin ::
അഴകുള്ള ചർമ്മം
(7) fair value ::
ന്യായമായ വില
(8) very fair ::
ഏറ്റവും അഴകുള്ള
(9) fair price ::
ന്യായമായ വില
(10) to be fair ::
ന്യായമായ എന്നു
Synonyms
Adjective
1. just ::
വെറും
2. fine ::
പിഴ
3. favorable ::
ഹിതകരമായ
5. pale ::
വിളറിയമുഖം
6. reasonable ::
ഉചിതമായ
7. middling ::
വനിതയായിരുന്നു
8. honest ::
സത്യസന്ധത
9. fairish ::
ഫൈരിശ്
10. bonny ::
ബോണി
11. clean ::
വെടിപ്പുള്ള
Adverb
12. fairly ::
ഒരേ
Noun
13. carnival ::
ആഹ്ളാദോത്സവം
14. market ::
ചന്ത
15. exhibition ::
പദര്ശനം
16. bazaar ::
അങ്ങാടി
17. funfair ::
ഫുന്ഫൈര്
Antonyms
1. bleak ::
ഇരുണ്ട
2. dirty ::
അഴുക്കായ
3. foul ::
കള്ളക്കളി
4. nasty ::
ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട
5. overcast ::
ഇരുളടഞ്ഞ
6. rainy ::
മഴയുള്ള
7. raw ::
അസംസ്കൃതമായ
8. rough ::
പരുക്കനായ
9. turbulent ::
പക്ഷുബ്ധമായ
Different Forms
fair, fairer, fairest, fairing, fairings, fairness, fairs
Word Example from TV Shows
Fair warning, we can get crazy.

Fair warning, we can get crazy.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

HOWARD:
Hello, fair Penny.

HOWARD: Hello, FAIR Penny.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 3

All right, fair enough.

All right, FAIR enough.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

You can't have them all.
It's not fair.

You can't have them all. It's not FAIR.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

- It's not fair.
- Fair?

- It's not FAIR. - Fair?

Game of Thrones Season 1, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: fair

Meaning and definitions of fair, translation in Malayalam language for fair with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fair in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'fair'

What fair means in Malayalam, fair meaning in Malayalam, fair definition, examples and pronunciation of fair in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History