English to Malayalam Meaning of drop - ഡ്രോപ്പ്


Drop :
ഡ്രോപ്പ്

ഡ്രോപ്പ്, തളിക്കുന്ന, ബ്ലോബ്, തടിച്ച, ബിന്ദു, അയോട്ട, ഡോട്ട്, പുള്ളി, കാശുപോലും, ഉത്കേന്ദ്രത, Oddity, വാനരത്തോടു, കറ, കൊന്ത

ഡ്രോപ്പ്, ഒഴുകുക, എക്സുദെ, ഒഒജെ, അധഃപതിച്ചു, നശിപ്പിക്കുക, നിരസിക്കുക, കുറയുക, ജീര്ണ്ണിക്കുക, വായിക്കുക, വീഴ്ച, പഠിക്കുക, പരിശോധിക്കുക, റൺ, പുറത്ത് പോ, കീഴോട്ടിറങ്ങുക, താഴേക്കു പോകുക, ഇറങ്ങുക, ദയാരഹിതമായി, ഒഴുകും, തെറ്റുക്കാരനായിരിക്കും

ഡ്രോപ്പ്തുള്ളികണികകളുമടങ്ങിയതുള്ളിമരുന്ന്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of drop in English
Noun(1) a shape that is spherical and small(2) a small indefinite quantity (especially of a liquid(3) a sudden sharp decrease in some quantity(4) a steep high face of rock(5) a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property(6) a free and rapid descent by the force of gravity(7) a curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies; often used as background scenery(8) a central depository where things can be left or picked up(9) the act of dropping something
Verb(1) let fall to the ground(2) to fall vertically(3) go down in value(4) fall or descend to a lower place or level(5) terminate an association with(6) utter with seeming casualness(7) stop pursuing or acting(8) remove (cargo, people, etc.(9) cause to fall by or as if by delivering a blow(10) lose (a game(11) pay out(12) lower the pitch of (musical notes(13) hang freely(14) stop associating with(15) let or cause to fall in drops(16) get rid of
Examples of drop in English
(1) Though I never touched a drop of booze that day, I had a drunken smile on my face from start to finish.(2) After eleven and a half hours, I was pretty much ready to drop .(3) Standing on the edge of cliffs that drop suddenly, it's easy to imagine that this is the world's brink.(4) to drop anchor(5) This corresponds to a drop from an annual gross emigration rate of 14.8 percent to 3.7 percent of the population.(6) When dolphins beach themselves, entire seaside towns drop everything to whisk them back into the water.(7) to drop to the ground(8) he looked ready to drop(9) Every drop of liquor in the house was cleaned out.(10) Couldn't they airlift food and water and drop it by parachute or helicopter to some dry areas?(11) At any time, however, if any doubt arises the pilot can abort the drop - caution is considered an asset.(12) As you begin to get drowsy, the spoon will drop to the floor, hitting the plate, waking you up.(13) It must be waterproof, vermin-proof and able to survive a 100-foot drop without a parachute.(14) my wife's ready to drop(15) to drop a hint(16) You can drop your puppy off on your way to work and let him spend the day playing and interacting with other dogs until you pick him up on your way home.
Related Phrases of drop
(1) drop dead ::
മരിച്ചവരെ ഡ്രോപ്പ്
(2) to drop ::
വിട്ട് കളയാൻ
(3) drop by ::
ശ്രമിക്കും
(4) drop down ::
ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ
(5) drop in ::
കുറയും
(6) drag and drop ::
വലിച്ചിടുക
(7) cough drop ::
ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്
(8) drop it ::
അത് ഡ്രോപ്പ്
Synonyms
Noun
1. droplet ::
തുള്ളി
2. small amount ::
ചെറിയ തുക
3. candy ::
മിഠായി
4. decrease ::
കുറയുക
5. cliff ::
മുനന്വ്
6. fall ::
വീഴ്ച
7. drop cloth ::
തുണി ഡ്രോപ്പ്
8. drib ::
ദ്രിബ്
9. drop-off ::
ഡ്രോപ്പ്-ഓഫ്
10. pearl ::
മുത്ത്
Verb
11. let fall ::
വീണു
12. drip ::
ചോര്ച്ച
13. fall ::
വീഴ്ച
14. collapse ::
തകര്ന്നടിയുക
15. slope downward ::
താഴോട്ട് ചരിവ്
16. decrease ::
കുറയുക
17. give up ::
ഉപേക്ഷിക്കുക
18. exclude ::
പെടുത്തിയിട്ടില്ല
19. abandon ::
കയ്യൊഴിയുക
20. omit ::
വിട്ടുകളയുക
21. deliver ::
ഏല്പിക്കും
22. put ::
ഇടുക
23. mention ::
പരാമർശം
24. lose ::
നഷ്ടപ്പെടും
25. degenerate ::
ഇല്ലാത്ത
26. knock off ::
അവസാനിപ്പിക്കുക
27. swing ::
ഊഞ്ഞാലാടുക
28. sink ::
മുങ്ങുക
29. expend ::
ചെലവഴിക്കുകയും
30. dribble ::
ദ്രിബ്ബ്ലെ
32. fell ::
അധഃപതിച്ചു
33. throw off ::
ഓഫ് ഇട്ടേക്കുക
34. leave out ::
വിട്ടുകളയാതെ
36. send packing ::
പായ്ക്കിംഗ് അയയ്ക്കുക
Antonyms
1. ascent ::
കയറ്റം
2. climb ::
കയറുക
3. rise ::
വർധന
4. rising ::
ഉയരുന്ന
5. soaring ::
മുട്ടെ
6. upturn ::
മറിക്കുക
Different Forms
drop, droplet, droplets, drops
Word Example from TV Shows
New Year's Eve waiting
for the ball to drop.

New Year's Eve waiting for the ball to DROP.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

Drop the fucking gun!

Drop the fucking gun!

Money Heist Season 3, Episode 8

Drop it!

Drop it!

Breaking Bad Season 5, Episode 13

And every single drop is there.

And every single DROP is there.

Money Heist Season 3, Episode 5

-There's not a single drop of blood.\N-Shoot me here, come on.

-There's not a single DROP of blood.
-Shoot me here, come on.

Money Heist Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: drop

Meaning and definitions of drop, translation in Malayalam language for drop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drop in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'drop'

What drop means in Malayalam, drop meaning in Malayalam, drop definition, examples and pronunciation of drop in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History