English to Malayalam Meaning of cutting - മുകുളം


Cutting :
മുകുളം

മുകുളം, ലചെരതിഒന്, അനുമാനം, തൂലിക, കോഴകൊടുക്കുക, ബല്ല്പൊഇംത് പേന, എഴുത്ത്, ഒഫ്ഫ്ചുത്, തുണിത്തുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ, തിരുത്ത്, ഭേദഗതി, ഘണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട്, വാദമല്ല, ദിസ്പ്രൊഒഫ്, പരിരക്ഷകൾ, അര്ധവിരാമചിഹ്നം, ഹ്രസ്വമാക്കുന്നു, റിഡക്ഷൻ, ചുര്തൈല്മെംത്

മുകുളം, ഔത്സുക്യമുള്ള, കര്ക്കശമായ, ചൂടുള്ള, മൂർച്ചയുള്ള, ആസിഡ്, സേ്കാറിങ്ങില്, വേദനയേറിയ, അത്യന്തമായ, കാസ്റ്റിക്, തീക്ഷ്ണവുമായ, മണി, ഹിംസാത്മകമായ, കർക്കശമായതുമായ, കോൾ, പരുക്കനായ, തുളച്ച്, കടുത്ത, വിരുതുള്ള

മുകുളംcuttinglyവെട്ടിയെടുത്ത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cutting in English
Noun(1) the activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film(2) a part (sometimes a root or leaf or bud(3) the act of cutting something into parts(4) a piece cut off from the main part of something(5) an excerpt cut from a newspaper or magazine(6) removing parts from hard material to create a desired pattern or shape(7) the division of a deck of cards before dealing(8) the act of penetrating or opening open with a sharp edge(9) the act of diluting something(10) the act of shortening something by chopping off the ends
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) (of speech(2) unpleasantly cold and damp(3) painful as if caused by a sharp instrument
Examples of cutting in English
(1) Elsewhere in the city last Saturday, a double blade cutting machine and small drill were nicked from a van parked in Ballytruckle.(2) The machining head further comprises a pinion feed driving assembly and a universal cutting blade.(3) Whilst the centre has been operational for a little while, with the blood service running for a few months now, the formal opening was celebrated with a cutting of the cake ceremony.(4) In the foreseeable future, brush cutting might find an ally in high technology.(5) Another strategic find is a pair of brand-new ice skates, someone's Christmas gift via FedEx; he uses the blades as his ax, cutting tool and mirror.(6) It will help the customer - and dealers - sharpen any type of cutting blade.(7) In any case, the Bajrang Dal does not oppose the selling of birthday cards, the cutting of birthday cakes, and birthday bashes, some as ostentatious as weddings.(8) As the dust on the rim cuts, diamond dust whirs away from the cutting blade and continually replenishes rim dust.(9) He is to appear as a modern-day Narad, armed with gizmos to spew cutting comments.(10) There is no cutting through the large crowd so you'll just have to sit there and wait until the police comes and breaks it up.(11) It's no longer the quiet voice of a caregiver, but the cutting reprimand of a jailer.(12) We don't see many cars in the graveyard, though, and in two years of cutting through on our way elsewhere we have yet to see a funeral in progress or a freshly dug grave.(13) It has a three-piece, reversible cutting blade to fill the 17-yd. bowl.(14) A special feature of the afternoon was the cutting of the party cake by two of the oldest people in the parish, Mary Mulligan from Ballinakill and Bernie Brennan from Knock.(15) I walked towards the mall through the cutting wind.(16) He's cantankerous, tough and ready with a cutting remark.
Related Phrases of cutting
(1) cut ::
മുറിക്കുക
(2) cutting board ::
മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലക
(3) cutting down ::
വെട്ടി
(4) cutting off ::
മുറിക്കുന്നു
(5) cutting out ::
മുറിച്ച്
(6) cost cutting ::
കുറഞ്ഞ മുകുളം
(7) cutting machine ::
കട്ടിംഗ് മെഷീൻ
(8) cutting tool ::
കട്ടിംഗ് ഉപകരണം
(9) cutting up ::
തോലുരിപ്പാൻ
(10) cutting grass ::
നിലങ്ങളെ കൊയ്ത
Synonyms
Adjective
1. hurtful ::
വണപ്പെടുത്തുന്ന
2. icy ::
മഞ്ഞുപോലെയുള്ള
3. raw ::
അസംസ്കൃതമായ
5. lancinating ::
ലന്ചിനതിന്ഗ്
Noun
6. scion ::
ഇളമുറക്കാരൻ
7. piece ::
കഷണം
9. cut ::
മുറിക്കുക
10. press cutting ::
cutting അമർത്തുക
11. film editing ::
എഡിറ്റിംഗ്
12. slip ::
തെന്നുക
13. carving ::
കൊത്തുപണി
Verb
15. chop ::
വെട്ടുക
17. pick ::
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
18. carve ::
രൂപംകൊള്ളുക
19. reduce ::
കുറയ്ക്കുക
20. shorten ::
ചുരുക്കി
21. delete ::
ഇല്ലാതാക്കുക
22. discontinue ::
നിറുത്തുക
23. cross ::
കുരിശ്
24. skip ::
കടക്കുക
25. geld ::
ഗെല്ദ്
27. ignore ::
അവഗണിക്കുക
28. burn ::
കത്തിക്കുക
29. prune ::
പ്രൂൺ
30. hack ::
ഹാക്കുചെയ്യുക
32. trend ::
ട്രെൻഡ്
33. tailor ::
തുന്നല്ക്കാരന്
35. make out ::
മനസ്സിലാക്കുക
Different Forms
cutting, cuttingly, cuttings
Word Example from TV Shows
cutting the head off our army.

CUTTING the head off our army.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

( cutting flesh )

( CUTTING flesh )

Westworld Season 2, Episode 8

Who here takes issue
with this person cutting the line?

Who here takes issue with this person CUTTING the line?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

Why? So you can make jokes
about cutting open my brain?

Why? So you can make jokes about CUTTING open my brain?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 24

Now, I'm sure cutting off heads
is very satisfying,

Now, I'm sure CUTTING off heads is very satisfying,

Game of Thrones Season 7, Episode 5

English to Malayalam Dictionary: cutting

Meaning and definitions of cutting, translation in Malayalam language for cutting with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cutting in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'cutting'

What cutting means in Malayalam, cutting meaning in Malayalam, cutting definition, examples and pronunciation of cutting in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History