English to Malayalam Meaning of carry - കൊണ്ടുപോകും


Carry :
കൊണ്ടുപോകും

കൊണ്ടുപോകും, വാഹനം, ബെയറിംഗ്, പ്രബോധനം, ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന

കൊണ്ടുപോവുക, കൊണ്ടുപോകും, അനുകൂലവിധി നല്കുക, ബാഗിൽ, ദെഫ്രയ്, കഷ്ടം, ഡ്രാഗ്, വര്ണിക്കുക, വലിക്കുക, നീട്ടി, LUG, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ട്രാൻസ്ഫർ, തിരുമ്മല്, കറി, ഷാംപൂ, അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സ്വീകരിക്കേണ്ട, പെട്ടവയാണ്, പിടിക്കുക, ധരിക്കാൻ, Prop, പിന്തുണ, കോപിപ്പിപ്പാൻ, കാരണം, കൊണ്ടുവരുകയും, ഉണ്ടാക്കുക, ഘടനകകളുമുണ്ടാകും, എടുക്കുക, ചോദിക്കേണമെങ്കിൽ, ദത്തെടുക്കുക, വാങ്ങാൻ, കരടി, ലഭിക്കും, സ്ഥലം, ശക്തിയാണ്, പെരുമാറുക, നിയമം, കരാര്, ചെയ്യുക, മാറും, പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണം, സങ്കല്പിക്കുക, പോയി, ഇനം, നേട്ടം, ലാഭം, നേടുക, ലഭ്യമാകാൻ, വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ഇടുക, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, വെളിപ്പെടുത്താൻ, വ്യാപിപ്പിക്കും, നീട്ടുക, വലുതാക്കുക, ദീര്ഘമാക്കുക, എത്ര സമയം, ഇങ്ങനെ വേണം, സഹിക്കുക, ഒഴുകുക, ഒഴിക്കുക, വലയം ചെയ്യുക, എത്താൻ, എത്തും, ലഭിക്കുന്ന, അകത്തുവരൂ, അകത്തേയ്ക്ക് വരൂ

വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുംവഹിച്ചുകൊണ്ട്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of carry in English
Noun(1) the act of carrying something
Verb(1) move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body(2) have with oneself; have on one's person(3) transmit or serve as the medium for transmission(4) serve as a means for expressing something(5) bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of(6) support or hold in a certain manner(7) contain or hold; have within(8) extend to a certain degree(9) continue or extend(10) be necessarily associated with or result in or involve(11) win in an election(12) include, as on a list(13) behave in a certain manner(14) have on hand(15) include as the content; broadcast or publicize(16) propel
Examples of carry in English
(1) Of the 10 York bridges which carry roads over railway tracks, six cross the East Coast main line, two cross the Scarborough line and two cross the Harrogate line.(2) And the running game struggled again as the two running backs averaged 2.8 yards a carry .(3) If ever you get a sum bigger than 10, then write down the units digit of the sum and remember to carry anything over into your next pair to add.(4) A few newspapers did carry the story but wildly distorted the facts, greatly upsetting the brothers.(5) Both the ThinkPad and Latitude carry Pentium M branding; the Toshiba is a full Centrino product.(6) A three-span bridge will carry the road over Semington Brook and an aqueduct will be built to take the Kennet and Avon canal over the bypass.(7) The carry at the 10th, for example, is more than 250 yards.(8) And where the canal had been reduced to a mere pipeline, new bridges were built to carry walkers over the now brimming waterway.(9) They knew they'd have to move fast and carry the wounded men back, so they didn't want to take along any more weight than necessary.(10) Meanwhile, plans were being finalised yesterday for the placing of massive 90-tonne beams to carry a flyover over the Kinsale Road roundabout.(11) It was introduced because we identified a consumer need for a low-carbohydrate and low calorie beer that still has a taste refined enough to carry the Michelob family name.(12) If the brands at your store don't carry any of these marks, pick a brand and call the company that makes it.(13) The visual processing power we carry around with us is enormous, and the right image can go a long way to prove a key point or leave a lasting impression on a colleague.(14) Meanwhile, it emerged that failing to tell the Government when you move house will carry a fine of up to Ôö¼├║1,000 under Mr Blunkett's identity card plans.(15) They are stubborn enough to carry their grudges a long time.(16) Cats carry the disease Toxoplasmosis, which can be transmitted to the bandicoots and is often fatal.
Related Phrases of carry
(1) to carry ::
കൊണ്ടുപോകാൻ
(2) carry away ::
എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുക
(3) to carry out ::
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി
(4) carry off ::
പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും
(5) carry-on ::
മുന്നോട്ടുപോകുക
(6) to carry on ::
തുടരാൻ
Synonyms
Verb
1. convey ::
കൊണ്ടുപോവുക
2. transport ::
ഗതാഗത
3. transmit ::
അയയ്ക്കുക
4. support ::
പിന്തുണ
5. bear ::
കരടി
6. be pregnant with ::
ഗർഭം എന്നു
7. conduct ::
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
8. approve ::
അംഗീകരിക്കുക
9. win over ::
മേൽ വിജയം
10. publish ::
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
11. sell ::
വിൽക്കാൻ
12. display ::
ഡിസ്പ്ലേ
13. entail ::
മുൻതൂക്കം
14. be audible ::
ദൃശ്യമായ എന്നു
15. hold ::
പിടിക്കുക
16. post ::
സ്ഥാനം
17. stock ::
സംഭരിക്കുക
18. extend ::
നീട്ടുക
19. take ::
എടുക്കുക
20. run ::
ഓട്ടം
21. sway ::
നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ
22. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
23. express ::
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
24. dribble ::
ദ്രിബ്ബ്ലെ
Antonyms
1. exclude ::
പെടുത്തിയിട്ടില്ല
2. omit ::
വിട്ടുകളയുക
Different Forms
carries, carry, carrying
Word Example from TV Shows
You carry my heart with you.

You CARRY my heart with you.

Westworld Season 2, Episode 10

Leonard, the two of us
can't even carry a TV.

Leonard, the two of us can't even CARRY a TV.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

Today, we carry on their tradition...

Today, we CARRY on their tradition...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

while you carry her
to the toilet?

while you CARRY her to the toilet?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 23

But they come over
the Wall and raid, steal, carry off women.

But they come over the Wall and raid, steal, CARRY off women.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: carry

Meaning and definitions of carry, translation in Malayalam language for carry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of carry in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'carry'

What carry means in Malayalam, carry meaning in Malayalam, carry definition, examples and pronunciation of carry in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History