English to Malayalam Meaning of blind - അന്ധനായ


Blind :
അന്ധനായ

അന്ധനായ, പക്ഷി, സംസാരിച്ചു, ദവ്, ബ്ലിങ്കർ, മഹാ, മൂടി, പൂശല്, കേസിംഗ്, മറ, കിഴക്കാംതൂക്കായ, ഇംദിസ്ച്രെതിഒന്, ഉന്ചൊംസ്ചിഒനബ്ലെ, അയുക്തമാണു്

അന്ധനായ, കറുപ്പിക്കുക, കറുപ്പുടുപ്പിക്കും, ദര്ക്ലെ, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, തണല്, അസ്പഷ്ടമാക്കുകയോ, ബെദിമ്, മങ്ങൽ, മൂടല്മഞ്ഞ്, കുഴിച്ചിടുക, പവലിയൻ, മറെച്ചിട്ടു, അകലെ നില്ക്കുക, മറച്ചു വയ്ക്കുക, ശവക്കച്ച, കൗശലം, സാംസ്ക്കാരികം, വിലെ, തട്ടിപ്പ്, അന്നേദിവസം, തെറ്റായ പ്ലേ, മൂഢൻ, ഫിനഗ്ലെ, ബ്ലഫ്, നൃത്തം

അന്ധനായ, ഇരുണ്ട, കാണാതെയും, അറിവില്ലാത്ത, ചിത്രങ്ങൾ, ഒരു-ഐഡ്, സിംഗിൾ-ഐഡ്, രഹസ്യ, മറച്ചിരിക്കുന്നു, മറവിൽ, ബാക്സ്റ്റേജ്, മങ്ങിയ, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, അവക്തമായ, അവ്യക്തമായ, മിസ്റ്റിക്കൽ, കറുത്ത, വെള്ളവും, ചെയ്വിൻ, സബ്ലെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വിത്ലെഷ്, ഇവരോ, .ഐച്ഛികമായ, വിരമിച്ച, സ്വകാര്യ, അടയ്ക്കുക, ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ, ആകസ്മികമായ, അക്രമികൾ, വിവേചനരഹിതമായ, സമീപസ്ഥമായി കാണാനാവാത്ത, ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുണ്ട്, ഇംപ്രൊവിദെംത്, ദുരാരോപണം, സാഹസികമായ, ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടല്, മദോന്മത്തനായ, കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടിയ, ഹരെബ്രൈനെദ്, മതാന്ധനായ, യാഥാസ്ഥിതിക, ഭ്രാന്തമായ, പ്രബോധന, ശഠിച്ചു, ഫൊഒഌഅര്ദ്യ്, ഉംയിഎല്ദിന്ഗ്, വഴങ്ങാത്ത, വൺവേ, അദൃശ്യമായ, മോഷണം

അന്ധനായഅന്ധതblinderblindersblindestകണ്ണഞ്ചിക്കുന്നഅന്ധമായിഅന്ധതഒളിപ്പിച്ചുവെയ്ക്കുകയാണ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of blind in English
Noun(1) people who have severe visual impairments, considered as a group(2) a hiding place sometimes used by hunters (especially duck hunters(3) a protective covering that keeps things out or hinders sight(4) something intended to misrepresent the true nature of an activity
Verb(1) render unable to see(2) make blind by putting the eyes out(3) make dim by comparison or conceal
Adjective(1) unable to see(2) unable or unwilling to perceive or understand(3) not based on reason or evidence
Examples of blind in English
(1) However, don't let these minor things blind you to the fact that The Big Book of Busts is actually an extremely important addition to any serious chess library.(2) Science journal Nature chose 50 science articles from both Encyclopedia Britanica and gave peer reviewers a blind test to find mistakes.(3) Are his destructive escapades nothing more than random luck and blind chance?(4) This was all very friendly, fun and instructive, and we bought a small bottle of balsamic vinegar (the one we liked best in the blind test) to take home.(5) It was this military system that Braille adapted for the blind .(6) One day I'm sitting in a duck blind in backwoods Louisiana.(7) Glazed doors, provided that the panes are rectangular, can be reduced by removing one tier of panes; blind doors can be cut down at will.(8) Our government and politicians are blind and deaf on this issue.(9) In other research some experienced wine drinkers in a blind test were unable to tell a red from a white.(10) You watch the sun come up on a cold winter morning hunkered down in a hunting blind or pray to God you don't fall in the river at midnight when you're running your trotline.(11) Reports have suggested that only a small proportion of those who claimed to suffer from wheat intolerance showed any symptoms in blind tests.(12) Papa and Mama Aven use their quiet bookstore as a blind for smuggling diamonds.(13) Anna watched as the plane flew over and through all the clouds in the sky before pulling the blind back over the window.(14) When scientists criticize these ideas, they often start talking about blind tests and repeatability and so forth.(15) ÔÇÿRuseÔÇÖ applies to that which is contrived as a blind for one's real intentions or for the truth.(16) With modern machinery and the will to do it, many of the blind bends on this road would be eradicated quickly.
Related Phrases of blind
(1) love is blind ::
സ്നേഹം അന്ധമാണ്
(2) blind date ::
അന്ധനായ തീയതി
(3) blind man ::
കുരുടൻ
(4) color-blind ::
വർണ്ണാന്ധത
(5) colour-blind ::
വർണ്ണാന്ധത
(6) big blind ::
വലിയ അന്ധനായ
(7) the blind ::
അന്ധൻ
(8) blind alley ::
അന്ധമായ ഇടവഴി
(9) blind love ::
അന്ധമായ പ്രണയം
(10) blind faith ::
അന്ധവിശ്വാസം
Synonyms
Adjective
1. sightless ::
കാണാതെയും
2. imperceptive ::
ഇംപെര്ചെപ്തിവെ
3. unmindful of ::
അശ്രദ്ധനല്ല
4. uncritical ::
വിമർശരഹിതമായ
5. impetuous ::
സിറാജ്
6. unreasoning ::
ഉംരെഅസൊനിന്ഗ്
Noun
8. shade ::
തണല്
9. deception ::
ചതി
10. subterfuge ::
ഗതികേട്
11. screen ::
സ്ക്രീൻ
Verb
12. make blind ::
അന്ധരാകും.ചില
13. deprive of judgment ::
വിധി കവരുക
14. overawe ::
അതുമുഖേന
15. dim ::
മങ്ങിയ
Different Forms
blind, blinded, blinder, blinders, blindest, blinding, blindly, blindness, blinds
Word Example from TV Shows
If you demand blind allegiance,

If you demand BLIND allegiance,

Game of Thrones Season 7, Episode 2

- I'll have all their heads.
- You blind, bloody fool.

- I'll have all their heads. - You BLIND, bloody fool.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

make me blind or
deaf if you want to,

make me BLIND or deaf if you want to,

Vikings Season 1, Episode 8

She was old and blind, Leonard.
What choice did we have?

She was old and BLIND, Leonard. What choice did we have?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

I'm blind!
See? I can't see anything!

I'm BLIND! See? I can't see anything!

Vikings Season 1, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: blind

Meaning and definitions of blind, translation in Malayalam language for blind with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of blind in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'blind'

What blind means in Malayalam, blind meaning in Malayalam, blind definition, examples and pronunciation of blind in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History