English to Malayalam Meaning of big - വലിയ


Big :
വലിയ

വൻ, വലിയ, മഹത്തായ, വിശാലമായ, പ്രധാന, മാമോത്ത്, പർവത, വിലയേറിയ, മല്ലടിക്കുകയും, പൊക്കമുള്ള, ഉയർന്ന, പ്രാഥമിക, പ്രിൻസിപ്പൽ, കീ, ഔദാരമുള്ള, ഉദാരമായ, ഔദാര്യം, മാന്യമായ, സ്വതന്ത്ര, ഗര്ഭിണിയായ, ലവാഖിഹ്, ബാലന്മാരും, കാളക്കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ച്, എന്ചെഇംതെ, വളരെ വലിയ, സ്റ്റൈലിഷ്, അതാകര്ഷകമായ, Gala, വമ്പൻ, അതിഗംഭീരമായ, രംഗങ്ങള്, വിലകൂടിയ, വീതിയുള്ള, നല്ല, വളരുക, ലാഭകരമായ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, മൂർച്ചയുള്ള, അഭിമാനം, ബ്രഗ്ഗര്ത്, ബോധ്യങ്ങളുടെ, പ്രധാനപ്പെട്ട, കാര്യമായ, ഗൗരവമായ, ചരിത്രപ്രധാനമായ, പലോഭനമായ, ആളൊന്നിൻറെ, ഒരു ഒരു തിമിംഗലം, ഭീമാകാരമായ, നീണ്ട, അഹങ്കാരിയായ, അൽപംപോലും, ബുംപ്തിഒഉസ്, അസംസ്കൃതകവിതയുടെ, ഇംപെരിഒഉസ്

വലിയbigness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of big in English
Adjective(1) above average in size or number or quantity or magnitude or extent, or large(2) significant(3) very intense, or bad(4) loud and firm(5) conspicuous in position or importance(6) prodigious(7) exhibiting self-importance(8) feeling self-importance(9) (of animals(10) marked by intense physical force(11) generous and understanding and tolerant(12) given or giving freely(13) in an advanced stage of pregnancy
Adverb(1) extremely well(2) in a boastful manner(3) on a grand scale(4) in a major way
Examples of big in English
(1) Since then the pair have been inseparable and were looking forward to their big day, planned for this July.(2) A very big thank you to all those who participated and helped out in any way to make this event a big success.(3) But Debbie may not have much spare time for long because she has big plans for the future.(4) And do discuss it fully with your family before going ahead, as it is a very big decision.(5) We are a very small organisation and we are not staffed up to handle big surges in communication.(6) we'd like to say a big thank you to SeÔö£├¡n(7) The affable star is big on eye contact, and smiles easily and often.(8) Alex, that's very big of you to admit you were wrong.(9) The organising committee thank all who helped make the night such a big success for a very worthy cause.(10) it was a big disappointment to everybody(11) Some of the things you do are common sense, but you could make a big mistake if you didn't know what you were doing.(12) "You're a big boy. I'm going to make you a very big boy's present," she told him. "Big boys drive fire engines."(13) With her big sister, Stephanie, who is also an accomplished violinist, she grew up in the region.(14) But his big long term plan is to switch to a pay per mile system of distance charging.(15) He had distinctive brown eyebrows, wore dentures and was missing the big toe on his right foot.(16) I appreciate that and that was big of you to come in here and apologize" Michelle said as Maryse nodded and headed out with a smirk.
Related Phrases of big
(1) big show ::
വലിയ പരിപാടി
(2) big deal ::
വലിയ ഇടപാട്
(3) big boss ::
വലിയ മുതലാളി
(4) big boy ::
വലിയ കുട്ടി
(5) very big ::
വളരെ വലിയ
(6) big head ::
വലിയ തല
(7) big brother ::
വല്യേട്ടൻ
(8) too big ::
വളരെ വലുതാണ്
(9) big dog ::
വലിയ പട്ടി
(10) big nose ::
വലിയ മൂക്ക്
Synonyms
Adjective
1. large ::
വലിയ
2. well-built ::
നന്നായി നിർമ്മിച്ച
3. elder ::
മൂത്ത
4. important ::
പ്രധാനപ്പെട്ട
5. powerful ::
ശക്തമായ
6. ambitious ::
ഉന്നതപദവാഞ്ഛയുള്ള
7. generous ::
ഔദാരമുള്ള
8. popular ::
പ്രശസ്തമായ
10. bad ::
ചീത്ത
12. adult ::
ആളൊന്നിൻറെ
13. heavy ::
ഭാരമുള്ള
14. freehanded ::
ഫ്രെഎഹംദെദ്
15. gravid ::
ഗ്രവിദ്
Adverb
Antonyms
1. inconsiderable ::
ഇന്ചൊംസിദെരബ്ലെ
2. insignificant ::
നിസ്സാരമായ
3. little ::
അല്പം
4. minor ::
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത
5. negligible ::
നാമമാത്രമാണ്
6. slight ::
നേരിയ തോതിൽ
7. small ::
ചെറിയ
8. trifling ::
വിളയാടുവാൻ
Different Forms
big, bigness
Word Example from TV Shows
and we'll still have
the big reception

and we'll still have the BIG reception

The Big Bang Theory Season 5, Episode 24

I got a big surprise for you.

I got a BIG surprise for you.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

already a big lad,
already getting a bit of a reputation.

already a BIG lad, already getting a bit of a reputation.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

I said that big sandwich
would ruin everything,

I said that BIG sandwich would ruin everything,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 21

Previously on
The Big Bang Theory...

Previously on The Big Bang Theory...

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

English to Malayalam Dictionary: big

Meaning and definitions of big, translation in Malayalam language for big with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of big in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'big'

What big means in Malayalam, big meaning in Malayalam, big definition, examples and pronunciation of big in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History