English to Malayalam Meaning of air - എയർ


Air :
എയർ

എയർ, കാറ്റ്, അന്തരീക്ഷം, ഇളംകാറ്റ്, മാനിയ, മരിച്ചവരുടെ കാറ്റു, ആകാശം, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, വിപുലീകൃതമായ, വിതാനം, ആമ്പിയന്റ്, ആവി, സേദം, ഈർപ്പം, നനവുള്ള, മറവിൽ, ഉപായരൂപേണ, അഫ്ഫെച്തതിഒന്, തിളക്കം, അഭിനയം, പെരുമാറ്റം, ദെപൊര്ത്മെംത്, നില, അന്തര്ദേശീയബോധം, സാന്നിദ്ധ്യം, പൂജ്യം, ഒന്നും, ഇല്ല, വെറുതെ, ഡക്ക്, കാലാവസ്ഥ, ട്രെൻഡ്, സന്ധിവാതം, വാതം, മൊഴി, വാര്ത്ത, വിവരം, മൂലകം, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം, ഇടം, സ്ഥലം, സ്ഥാനം, ലൊക്കേഷൻ, സൈറ്റ്, ഫാന്റം, അയഥാര്ത്ഥമായ കാര്യം, നിഴല്, ആത്മോൽകർഷബോധവും, രാഗം, മാധുരമായ, സംഗീതം, തിംബ്രെ, കുറിപ്പ്, നോക്കുക, കാഴ്ച, കളറിംഗ്, ആലോകനം, മുഖം, പുക, വീര്പ്പുമുട്ടിക്കുക, ബാഷ്പീകരണ, ഫ്യൂമിന്റെ

എയർ എടുത്തു, എയർ, കാറ്റുകൊള്ളിക്കുക, അഎരതെ, കാണിക്കുക, ഡിസ്പ്ലേ, അണിനിരത്തും, ബ്ലജൊന്, വെളിപ്പെടുത്തുക, ഭാവം, മറയ്ക്കുക, ഉറപ്പുപറയുക, മർദ്ദം, പ്രഭാവലയം, കാലാവസ്ഥ

ഏരിയൽ, Valley,, പ്നെഉമതിച്, എയർ, ഗുണമാണ്

എയർപ്രക്ഷേപണംനേരിടേണ്ടിairingsപ്രക്ഷേപണംആകാശക്കപ്പൽairships
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of air in English
Noun(1) a mixture of gases (especially oxygen(2) the region above the ground(3) a distinctive but intangible quality surrounding a person or thing(4) a slight wind (usually refreshing(5) the mass of air surrounding the Earth(6) once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles(7) a succession of notes forming a distinctive sequence(8) medium for radio and television broadcasting(9) travel via aircraft
Verb(1) expose to fresh air(2) be broadcast(3) broadcast over the airwaves, as in radio or television(4) make public(5) expose to warm or heated air, so as to dry(6) expose to cool or cold air so as to cool or freshen
Examples of air in English
(1) This success led to an order directing all military airfields to have an air ambulance.(2) The questions even became a shade less hostile as his new air of poise impressed the panel.(3) Rather, the American industrial and technological scene is endowed with an air of epic grandeur.(4) When in doubt, it doesn't hurt to err on the safe side and add air or nitrogen to your tires.(5) We never closed the curtains and were consistently surrounded by light and air .(6) At the time no one realized that this was the aircraft which would win the air war over the Pacific.(7) Beat the butter into the chocolate and cream, trying not to get any air into the mixture.(8) The air sizzled as oxygen was greedily consumed by the roiling ball of fire.(9) It added an air of eeriness and unreality to the situation that made Joe feel sick to the pit of his stomach.(10) Nimitz knew that the battle that would ensue would involve aircraft and air supremacy.(11) The quest for offensive power did its part to make the loss of air superiority permanent.(12) Suppose the world population is housed, educated and fed and wants air travel on tap?(13) The air above this sea ice is deprived of heat and moisture from the ocean.(14) the programme's a platform to air grievances(15) Neither buildings nor people can escape the logic of the elements of fire and air .(16) When an opportunity arises for people to air their views, it is a shame not to take it.
Related Phrases of air
(1) air pollution ::
വായു മലിനീകരണം
(2) air flow ::
വായു പ്രവാഹം
(3) fresh air ::
ശുദ്ധ വായു
(4) air hostess ::
എയര് ഹോസ്റ്റസ്
(5) in the air ::
വായുവിൽ
(6) by air ::
വായു മാർഗം
Synonyms
Noun
1. sky ::
ആകാശം
2. breeze ::
ഇളംകാറ്റ്
3. expression ::
പദപ്രയോഗം
5. tune ::
രാഗം
6. atmosphere ::
അന്തരീക്ഷം
7. gentle wind ::
കാറ്റിലൊഴുകിവരുന്ന
8. air travel ::
ആകാശ സഞ്ചാരം
9. airwave ::
ഐര്വവെ
10. strain ::
അതിക്ലേശം
Verb
11. express ::
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ
12. ventilate ::
കാറ്റുകൊള്ളിക്കുക
13. broadcast ::
പക്ഷേപണം
14. vent ::
ദാരം
15. air out ::
ഔട്ട് എയർ
16. bare ::
നഗ്നമായ
Different Forms
air, aired, airing, airings, airs, airship, airships
Word Example from TV Shows


I need some fresh air.

I need some fresh AIR.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20


eating our food, breathing our air.

eating our food, breathing our AIR.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

I asked to see you in order
to clear the air.

I asked to see you in order to clear the AIR.

Breaking Bad Season 3, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: air

Meaning and definitions of air, translation in Malayalam language for air with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of air in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'air'

What air means in Malayalam, air meaning in Malayalam, air definition, examples and pronunciation of air in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History